Questions and answers

Czy zmiana formy prawnej prowadzonej działalności wymaga założenia nowej PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Ile wynosi odległość napowietrznych linii kablowych średniego i dużego napięcia od powierzchni budynków i dróg?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2012 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować do usług szkolenia w zakresie BHP?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy ująć w bilansie i zaksięgować wydatki z ZFRON na nabycie środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak należy wykazać transakcję w deklaracji VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2012 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak postąpić z kosztami dotyczącymi kilku inwestycji, jeżeli jedna z inwestycji została zakończona?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak powinnam zaksięgować zakup i sprzedaż udziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2012 r., Pepol Marek | Aktualne

Jak przeliczyć kwotę zapłaconą przez kontrahenta na rachunek walutowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Jak przeprowadzić postępowanie na zakup systemów informatycznych i różnych oprogramowań?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2012 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Jak rozksięgować pobranie własnego towaru na cele zakładowego funduszu świadczeń socjalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2012 r., Soprych Maciej | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT przy usługach ciągłych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy przy imporcie usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2012 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy przy imporcie usług transportowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2012 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Kto powinien dokonać kontroli instalacji emitującej gazy i pyły do atmosfery?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2012 r., Gall Marek | Aktualne

Po jakim kursie powinno się spisywać salda należności / zobowiązań?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2012 r., Gos Waldemar | Nieaktualne

W jaki sposób udokumentować sprzedaż maszyny kontrahentowi niemieckiemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Z jaką stawką podatnik powinien wystawić fakturę za obsługę celną ambasadzie norweskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 maja 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy elektrownie wiatrowe mogą być tymczasowymi obiektami budowlanymi w odniesieniu do art. 3 pkt 5 pr. bud.?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2012 r., Czajka-Marchlewicz Bogna | Nieaktualne

Czy można dokonać podziału nieruchomości w ten sposób, że granica będzie biegła po ścianie budynku bez otworów drzwiowych i okiennych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2012 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Nieaktualne

Czy na podstawie wyciągu z KRS mogę zaewidencjonować podwyższenie kapitału?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy nauczycielce mianowanej będącej w ciąży można wypowiedzieć umowę o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2012 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy podlega opodatkowaniu nieodpłatne przekazanie upominków w ramach promocji?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2012 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy premię przyznaną pracownikowi należy wliczyć do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2012 r., Grzelińska Joanna | Aktualne

Czy przepisy powszechnie obowiązujące regulują kwestię wystawiania zaświadczeń o zarobkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2012 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy przy łączeniu się spółek należy złożyć CIT roczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2012 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy różnice kursowe rozliczane metodą bilansową stanowią koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy sprzedaż odziedziczonego majątku firmy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2012 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy stanowią koszt uzyskania przychodu szkody do wysokości franszyzy integralnej z polisy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy szkoła jest zobowiązana odprowadzić podatek od darowizny?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2012 r., Niemiec Renata | Nieaktualne

Czy trzeba na uznaną reklamację wystawić fakturę korygującą?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy wpływy można księgować wg kursu rozchodu, tak by nie powstały różnice kursowe z tego tytułu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2012 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy zobowiązanie wobec PFRON należy ująć w bilansie?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2012 r., Gos Waldemar | Aktualne

Czy z tytułu najmu lokalu użytkowego podatnik stał się podatnikiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2012 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje osobie zatrudnionej na 18 godzin tygodniowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2012 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować organizację wczasów we własnym ośrodku wypoczynkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2012 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak długo organ podatkowy może przedłużać postępowanie podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2012 r., Matusiakiewicz Łukasz | Nieaktualne

Jakich formalności powinien dopełnić polski pracodawca chcący zatrudnić Białorusina?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jakie należy stosować adnotacje (pieczątki) na dowodach księgowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2012 r., Ostapowicz Ewa | Nieaktualne

Jakie skutki w podatku dochodowym wywoła wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak instytucja kultury powinna rozliczyć koszt zakupu zniczy i wiązanek na groby zasłużonych działaczy kultury?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak należy dokonywać rozliczenia produkcji w toku?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2012 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Jak należy opodatkować sprzedaż wykorzystywanego w działalności gospodarczej samochodu osobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2012 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Jak należy opodatkować zakup towaru z Indii?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak należy ująć w ewidencji księgowej rabat udzielony przy zakupie bonów towarowych sfinansowanych z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2012 r., Michalska Iwona | Aktualne