Questions and answers

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy przed WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2013 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Czy sprzedaż części nieruchomości rodzi obowiązek podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2013 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Na jakich zasadach podatnik może skorzystać z ulgi na złe długi?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT z tytułu świadczenia usług wywozu odpadów komunalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

W jakim momencie powstaje obowiązek podatkowy i kiedy podatnik może odliczyć VAT z faktury za utylizację odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2013 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy sprzedaż produktów z własnej uprawy jest objęta obowiązkiem ewidencjonowania na kasie rejestrującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy przepisy Ordynacji podatkowej przewidują minimalną kwotę odsetek od zaległości podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2013 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Kiedy należy wystawić fakturę dokumentującą usługi budowlane?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2013 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy można przyznać pracownikowi ryczałt na jazdy lokalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2013 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jaki warunki i dokumenty musi otrzymać podatnik, żeby zastosować opodatkowanie preferencyjną stawką 0%?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie skutki na gruncie VAT wywołuje świadczenie usług architektonicznych na rzecz podmiotów francuskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2013 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jaki jest termin wydania decyzji o nadaniu numeru NIP przez urząd skarbowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak wygląda opodatkowanie VAT importu drewna z Ukrainy do Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2013 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy zasądzone wyrokiem płatności za lata poprzednie należy wliczyć w koszty na bieżąco?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2013 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy po dokonaniu korekt pracodawca ma prawo zwrócić się do ZUS o zwrot składek wraz z odsetkami?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2013 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy pracownik może wykorzystać urlop szkoleniowy dopiero po wyznaczeniu daty egzaminu końcowego i obrony pracy licencjackiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2013 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy przedłużony okres wypowiedzenia obowiązuje w sytuacji wypowiedzenia dokonanego przez pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2013 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Czy koszt z faktury z tytułu cesji należności w ramach factoringu stanowi koszt strefowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy przepisy o korekcie kosztów podatkowych w razie nieuregulowania płatności mają wpływ na rozliczenie VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2013 r., Postrzech Łukasz | Nieaktualne

Czy starosta może udostępnić informację o liczbie wydanych w 2016 r. kart wędkarskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2017 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować przy sprzedaży towaru na rzecz austriackiego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak opodatkować działalność w zakresie produkcji mrożonek z własnego surowca i dalszej odsprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy zaległe składki społeczne i nadpłacona składkę zdrowotna należy doliczyć w PIT-11?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2013 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować organizację w Grecji szkolenia z zakresu doskonalenia zawodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób liczyć różnice kursowe w przypadku pobierania części środków z rachunku walutowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2013 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Czy pracownik samorządowy mający 36 lat stażu pracy może przejść na wcześniejszą emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2013 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy można zrezygnować z nagrody jubileuszowej w zamian za podwyżkę w płacy zasadniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2013 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować sprzedaż wyposażenia biura?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2013 r., Małecki Paweł | Nieaktualne

Z którego dnia przyjąć kurs waluty do wyceny spisu z natury towarów na dzień rozpoczęcia działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2013 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy świadczeniu usług opieki medycznej nad osobami starszymi w Niemczech podlega opodatkowaniu VAT w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2013 r., Małecki Paweł | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT wysyłkę aparatu medycznego do naprawy do austriackiego producenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2013 r., Małecki Paweł | Aktualne

Czy obowiązują jakieś przepisy, które regulują sposób oznakowania magazynu substancji niebezpiecznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2013 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy od albumu wręczonego kontrahentowi należy naliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2013 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Czy dostawa maszyny rolnikowi ryczałtowemu będzie korzystała ze zwolnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2013 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Czy płatności z umowy franchisingowej podlegają opodatkowaniu u źródła??

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2013 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak rozliczać świadczenie chorobowe zapłacone w zawyżonej kwocie?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2013 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Jak będzie wyglądać rozliczenie wyjazdu służbowego do Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy komornik może potrącić całość wynagrodzenia z umowy zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2013 r., Kubuj-Kacperek anna | Nieaktualne

Czy firma windykacyjna ma prawo nagrywać rozmowę telefoniczna bez mojej zgody?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2013 r., Król Arkadiusz | Aktualne

Czy firma windykacyjna, która odkupiła dług od banku, może odmówić negocjacji z dłużnikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2013 r., Król Arkadiusz | Aktualne

Na jakim koncie i w której pozycji bilansu należy wykazać bony towarowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2013 r., Gos Waldemar | Nieaktualne

W jaki sposób ująć w księgach handlowych fakturę za energię elektryczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2013 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne