Questions and answers

Jakim procesem odzysku jest kruszenie gruzu pochodzącego z rozbiórek obiektów budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2013 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT transakcję łańcuchową?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy można zaakceptować fakturę, gdzie w nazwie towaru jest opis usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2013 r., Postrzech Łukasz | Nieaktualne

Czy pracownikowi należy się czas wolny lub dodatkowe wynagrodzenie z tytułu wydłużenia pobytu prywatnie po delegacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2013 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

Jakie przepisy należy zastosować w sprawie zamknięcia i rekultywacji nielegalnego składowiska odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2013 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Jak na gruncie VAT rozliczyć wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru od kontrahenta z Holandii?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2013 r., Matusiakiewicz Łukasz | Nieaktualne

Jakiej wartości nagrody pieniężne mogą otrzymywać uczniowie, którzy są laureatami konkursów szkolnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2013 r., Niemiec Renata | Aktualne

Po jakim kursie należy wyceniać wpłaty i wypłaty dokonywane na rachunku walutowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2013 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT sprzedaż nieruchomości będącej składnikiem majątku prywatnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2013 r., Gumola Mariusz | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkowane są zajęcia z doskonalenia i nauki aikido?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2013 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy grunt wniesiony w formie aportu do spółki należy wycenić w cenie rynkowej, czy w cenie nabycia?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2013 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy pracownikowi skierowanemu na wyjazd służbowy przysługuje zwrot kosztów podróży?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2013 r., Kobus Iwona | Nieaktualne

Jakie świadczenia należy wypłacić funkcjonariuszowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2013 r., Dzienisiuk Dorota | Aktualne

Kiedy pracownikowi przysługuje zwrot kosztów noclegu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kiedy wystawić fakturę na czynsz dzierżawny?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy dopuszczalne jest wysyłanie faktur pocztą elektroniczną bez podpisu elektronicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy nieuregulowanie należności w ciągu 150 dni stanowi przesłankę do korekty podstawy opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy uzyskiwanie dochodów przez niepełnosprawne pełnoletnie dziecko, ma wpływ na możliwość zastosowania ulgi rodzinnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2013 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Kiedy należy przyjąć początek procesu nasłonecznienia pomieszczenia mieszkalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2013 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Na podstawie jakich dokumentów dyrektor szkoły może przyznać pracownikowi obsługi dodatek za wysługę lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2013 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy za okres wakacji nauczycielom przysługuje dodatek motywacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2013 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak można uniknąć przejścia z PKPiR na księgi rachunkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2013 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy należności wymienione w umowie zakupu przedsiębiorstwa podlegają PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2013 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych rozliczyć składki na ubezpieczenia społeczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Po jakim kursie należy rozliczyć wynagrodzenia pracowników w obcej walucie?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy specyfikacja może stanowić podstawę do ujęcia kosztu w PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2013 r., Postrzech Łukasz | Nieaktualne

Kiedy przedsiębiorca może podpisać umowę o dzieło?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2013 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy pracodawca może pomniejszyć należny dodatek za wysługę lat o wcześniej wypłacony dodatek wyrównawczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2013 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy można przenieść pracownika obsługi ze stanowiska robotnika gospodarczego na stanowisko dozorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2013 r., Piszko Agata | Aktualne

Jak rozliczać wydatki na dzierżawę, podatek od nieruchomości oraz koszty mediów związane z budynkiem na terenie SSE?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Przy wykonywaniu jakich prac, wymagane są badania psychologiczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2013 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Jak rozumieć pracę w systemie zmianowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2013 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jakie obowiązki musi spełnić przedsiębiorca sprzedający do Czech i Niemiec złom stalowy i metali kolorowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2013 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Co należy zrobić w sytuacji, gdy dokonywane były błędne odpisy amortyzacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2013 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne