Questions and answers

Jak połączyć bilans spółki i oddziału?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak potraktować ofertę, którą na skutek nieprawidłowego opisania, otwarto przed terminem otwarcia ofert?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2012 r., Eger Katarzyna | Nieaktualne

Jak zaksięgować pobranie pieniędzy przez prezesa spółki na poczet dokonywanych zakupów?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2012 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Jak zapisać w karcie ewidencji czasu pracy godziny nauki pracownika młodocianego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2012 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Kiedy dyrektor szkoły powinien wręczyć pracownikowi pismo dotyczące nabycia prawa do odprawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2012 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Kiedy można zaliczyć zakup towarów, na który wystawiony duplikat faktury, do kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy umowa o pracę zawarta na okres próbny ulega przedłużeniu do dnia porodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2012 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

W jaki sposób opodatkować VAT wynajęcie powierzchni biurowej żonie?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób rozwiązać umowę o pracę z nauczycielką zatrudnioną na zastępstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2012 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W którym momencie należy wystawić fakturę VAT i rozliczyć VAT należny od sprzedaży domu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2012 r., Mikuła Patrycja | Aktualne

Za jaki okres PFRON może domagać się zwrotu środków od pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy dopuszczalne jest dokonanie potrącenia z kwoty świadczenia rehabilitacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2012 r., Szymański Kamil | Nieaktualne

Czy pracodawca ma obowiązek wypłaty dodatku stażowego wraz z odsetkami za opóźnienie w wypłacie?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2012 r., Culepa Michał | Aktualne

Czy pracownik wysłany przez pracodawcę na kurs, może odmówić w nim uczestnictwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2012 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy przysługuje zasiłek opiekuńczy, jeżeli inny członek rodziny może sprawować opiekę nad dzieckiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2012 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy w służbie cywilnej możliwe jest planowanie pracy na 3 zmiany w tym w nocy, w niedziele i święta?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 czerwca 2012 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy obniżoną densyjność wątroby można uznać za uraz w rozumieniu ustawy wypadkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2012 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy przygotowanie się do pracy należy do czasy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 czerwca 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy będąc nabywcą usługi wewnątrzwspólnotowej, dla której podatnikiem jest nabywca, można odliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy do ewidencji VAT kwota dopłaty, która przekazywana jest na rachunek jest wartością brutto czy netto?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2012 r., Matusiakiewicz Łukasz | Nieaktualne

Czy można proporcjonalnie obniżyć wymiaru urlopu wychowawczego w roku, w którym pracownica rozpoczyna urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2012 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy można zaliczyć 4 lata szkoły do stażu urlopowego tylko na podstawie świadectwa dojrzałości?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2012 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

Czy należy naliczyć podatek od nieruchomości od masztu flagowego, który widnieje jedynie w ewidencji pozabilansowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy należy unieważnić postępowanie w trybie z wolnej ręki z powodu odmowy uczestniczenia w negocjacjach?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2012 r., Bieńko Monika | Nieaktualne

Czy nauczycielowi w okresie urlopu wypoczynkowego należy wypłacać dodatek motywacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy osoba fizyczna może odliczyć u siebie fakturę i wystawić refakturę usługi najmu na spółkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2012 r., Wojtas Michał | Aktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT od zakupu artykułów spożywczych dla celów przeprowadzenia badań naukowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2012 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy podatnikowi przysługiwało prawo do zwrotu podatku naliczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2012 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy podatnik prawidłowo traktuje sprzedaż jako WDT i wystawia fakturę ze stawką 0% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy przyjęcie dla celów wykazania sprzedaży w rejestrze VAT kursu z dnia poprzedniego jest prawidłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2012 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy ryczałt za godziny nadliczbowe jest wliczany do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2012 r., Kozłowska Małgorzata | Nieaktualne

Czy udziały w spółce z o.o. mogą być przedmiotem egzekucji?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy usunięcie drzew z założonej dziesięć lat temu plantacji choinek wymaga zezwolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2012 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy w przypadku sprzedaży produktów firmie polskiej, podatnik brytyjski ma prawo zastosować 0% stawkę VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Ile urlopu przysługuje pracownikowi w przypadku równoległego zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2012 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jaką formę opodatkowania wybrać dla sprzedaży towarów używanych sprowadzonych z Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do sprzedaży zapisanych nośników optycznych i magnetycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2012 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jakich dokonać księgowań, aby zakończyć zaniechaną inwestycję?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2012 r., Gos Waldemar | Nieaktualne

Jakie procedury należy zastosować przy testach odcięcia przy badaniu sprawozdań finansowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2012 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jak i kiedy podatnik może odliczyć VAT z faktury za usługi dostępu do Internetu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jaki ująć w ewidencji księgowej zakup wartości niematerialnej i prawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2012 r., Niemiec Renata | Nieaktualne

Jak na gruncie VAT potraktować fakturę za badania techniczne produktów przeprowadzone w Czechach?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2012 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak prawidłowo zmienić regulamin pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2012 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Kiedy podatnik powinien wystawić paragon?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2012 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Kiedy podatnik wykazać korektę zwiększającą wartość czynszu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2012 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Na jaki maksymalny okres może zostać zawarta umowa o pracę na czas określony?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2012 r., Kamińska Agata | Nieaktualne

W jakim terminie pracodawca może ukarać pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2012 r., Szalak Michał | Nieaktualne

W jaki sposób należy rozliczać różnice kursowe od dnia 1 stycznia 2012 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

W jaki sposób wliczyć premię uznaniową do obliczenia wynagrodzenia za czas choroby oraz zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2012 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Co należy zrobić w sytuacji, gdy nauczyciel mianowany nie zgadza się na ograniczenie wymiaru zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2012 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy dodatek z tytułu niepełnosprawności podlega przepisom o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2012 r., Kozłowska Małgorzata | Aktualne

Czy do wniosku o udzielenie koncesji należy załączyć decyzję środowiskową?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2012 r., Król Lidia | Nieaktualne

Czy fakturowane koszty opakowań, w których przesłano zakupione materiały wliczać do ceny zakupu (nabycia)?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2012 r., Michalska Iwona | Aktualne

Czy możliwe jest uznanie, że WNT nastąpiłoby przed upływem 24 miesięcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2012 r., Matusiakiewicz Łukasz | Nieaktualne

Czy można udzielić koncesję na wydobywanie złoża o tej samej nazwie co złoże wcześniej wygaszone?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 maja 2012 r., Król Lidia | Aktualne