Questions and answers

Czy podatnik sprzedający na złom środki trwałe może skorzystać ze zwolnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy pomiędzy wspólników dzielony jest "dochód" spółki przed zapłaceniem podatków?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy pozbawienie prawa użytkowania wieczystego za odszkodowaniem podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Czy pracownikowi przebywającemu na świadczeniu rehabilitacyjnym można udzielić urlopu bezpłatnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2012 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy przekazanie nagród uczniom podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy przy nabyciu samochodu na terenie Belgii dochodzi do WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2012 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy sprzedaż udziałów przez udziałowca spółki z o.o. podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy świadczenie w postaci wyjazdu integracyjnego sfinansowanego z ZFŚS należy opodatkować i oskładkować?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2012 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy w przypadku obciążenia kosztami przestoju kontenera w porcie powstaje import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2012 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Czy zawierając kolejną umowę o pracę jako dzień rozpoczęcia pracy można wskazać dzień wolny od pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2012 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować sprzedaż wysyłkową za pośrednictwem poczty niemieckiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2012 r., Mikuła Patrycja | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować usługę transportu z Holandii do Polski dla kontrahenta z Białorusi?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować do sprzedaży lokalu mieszkalnego o powierzchni 170 m2?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2012 r., Matusiakiewicz Łukasz | Nieaktualne

Jakich zmian może dokonać zamawiający w formularzu SIWZ w ramach poprawy 'innej omyłki"?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2012 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Jakie dane powinien umieścić na fakturze rolnik sprzedający maszynę?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2012 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jakie są skutki podatkowe wniesienia aportu przez spółkę z o.o. do spółki jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaki rodzaj informacji udostępnianych przez bank obejmuje swoim zakresem art. 182 Ordynacji podatkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2012 r., Matusiakiewicz Łukasz | Nieaktualne

Jak prawidłowo należy ustalić plan urlopów w programie kadrowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak rozliczyć sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa wniesionego uprzednio jako aport?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kiedy należy ogłosić przetarg unijny?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2012 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT w przypadku wykonania naprawy gwarancyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2012 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Kto jest uprawniony po śmierci pracownika do odprawy pośmiertnej oraz praw majątkowych po pracowniku?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2012 r., Drzewiecka Ewa | Nieaktualne

Kto ma obowiązek stosować MSR?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2012 r., Michalska Iwona | Aktualne

Na jakich zasadach należy zwrócić koszty szkolenia w przypadku rozwiązania umowy o pracę przez pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2012 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

W jakim dniu nauczyciel nabędzie prawo do nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2012 r., Culepa Michał | Aktualne

W jaki sposób udokumentować w kosztach reprezentacji wydatki na "kieszonkowe" dla członków zarządu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2012 r., Michalska Iwona | Aktualne

W jaki sposób wykazać WNT w informacji podsumowującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2012 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy czasowe zaleganie wody po opadach stanowi szkodę rzeczywistą, zgodnie z art. 29 ustawy Prawo wodne?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2012 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy dodatkowe zatrudnienie wlicza się do ogólnego stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy dokument PW powinien być sporządzony w takiej samej cenie jak dokument RW?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Czy istnieje możliwość rozłożenia na raty opłaty za zajęcie pasa drogowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy kandydat ubiegający się o stanowisko dyrektora szkoły musi złożyć oświadczenie lustracyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2012 r., Gawroński Krzysztof | Aktualne

Czy kierowca, który ma wprowadzony indywidualny rozkład czasu pracy, może pracować w godzinach nadliczbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2012 r., Rycak Magdalena | Nieaktualne

Czy można zwolnić pracownika, który w okresie wypowiedzenia osiągnął wiek przedemerytalny?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2012 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Czy odpłatne zbycie odziedziczonych roszczeń o odszkodowanie, stanowi przychód, który należy wykazać w zeznaniu rocznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy opiekun stażu powinien otrzymać dodatek funkcyjny również w czerwcu, jeśli staż nauczyciela kończy się w maju?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2012 r., Wawrzeńczyk Monika | Nieaktualne

Czy osoba długotrwale niezdolna do pracy może korzystać z finansowania składek ZUS dla niań z budżetu państwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2012 r., Grzelińska Joanna | Nieaktualne

Czy poprawnie wystawiliśmy fakturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2012 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy pracownica może złożyć pisemny wniosek o uznanie wypowiedzenia za nieskuteczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2012 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy służba bhp w ramach obowiązków służbowych może prowadzić szkolenie okresowe bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy usługa transportu wykonana na terenie Szwecji przez szwedzką firmę stanowi dla polskiej firmy import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy w systemie równoważnym można pracować 4 dni w tygodniu po 10 godzin?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2012 r., Geremesz-Napierała Katarzyna | Nieaktualne

Czy zakup zabytkowego zegara podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy zlecając pracownikowi pracę wyłącznie na drugą zmianę, można uznać, że jest to dyskryminacja w zatrudnieniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2012 r., Latos - Miłkowska Monika | Nieaktualne

Gdzie opodatkować dochody z umowy o pracę przy podwójnym obywatelstwie?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Ile należy się pracownikowi urlopu za 2012 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Jaki dzień wyznacza datę graniczną ujmowania kosztów w zamykanym roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2012 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jaki organ jest właściwy do wydania opinii dotyczącej uzyskanego efektu ekologicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2012 r., Gall Marek | Aktualne

Jak kwalifikować godziny do obliczania wynagrodzenia za dyżury lekarskie z tytułu umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2012 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Jak należy obliczyć wynagrodzenie zasadnicze pracownika w miesiąc kwiecień 2012 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak należy opodatkować zbiornik posadowiony na fundamencie?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2012 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jak należy potraktować zakup konia wyścigowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2012 r., Michalska Iwona | Aktualne