Questions and answers

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć eksponaty muzealne?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką dokumentację należy sporządzić na okoliczność śmierci pracownika w delegacji służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Jaką stawkę amortyzacji zastosować dla nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie dokumenty należy przygotować aby zlikwidować działalność spółki jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jakie przepisy regulują minimalną dopuszczalną odległość drzew i krzewów od sieci wodociągowych i kanalizacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2012 r., Oleksyn-Wajda Agnieszka | Aktualne

Jakie są konsekwencje podatkowe sprzedaży nieruchomości, która pochodzi z rozwiązanej spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2012 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jaki kurs należy przyjąć w celu ustalania różnic kursowych z tytułu spłaty pożyczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak zaksięgować faktury dotyczące reklamy w książkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Kiedy powinno się rozpoznać przychód z tytułu sprzedaży nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy środki z ZFŚS należy oskładkować?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób należy skutecznie dostarczać powiadomienia o walnych zgromadzeniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2012 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

W którym momencie rozliczyć w kosztach podatkowych składki na ubezpieczenie społeczne zapłacone z opóźnieniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

W którym momencie rozpoznać przychód podatkowy w sytuacji wykonywania usług o charakterze ciągłym?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Z jaką częstotliwością w roku należy czyścić filtry klimatyzatorów powietrza?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2012 r., Majer Roman | Aktualne

Czy jest bezwzględny obowiązek sporządzania ręcznego dokumentu PK?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2012 r., Gos Waldemar | Aktualne

Czy możliwe jest przyjęcie różnych zasad rozchodu dla tych samych towarów, ale przeznaczonych dla innych klientów?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2012 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Czy należy rozwiązać rezerwę na koszty wykonanej, ale niezafakturowanej i nieopłaconej usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Czy w przypadku wyjścia ze szpitala klient może złożyć nowy wniosek o umieszczenie w środowiskowym domu samopomocy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2012 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Jak należy zaprezentować refaktury w bilansie?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Co determinuje to, że w związku z prywatnym najmem jest się podatnikiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy dochodzi do WNT w związku z nabycie towaru od kontrahenta holenderskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy należy wystawić PIT-8C w przypadku wynajęcia kontrahentowi mieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy objecie udziałów spółki z o.o. w zamian za nieruchomość rodzi obowiązek podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy prawidłowe jest zastosowanie zwolnienia przy sprzedaży samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Czy spółce przysługuje prawo do zwolnienia przy sprzedaży samochodu osobowego wykupionego z leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2012 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy sprzedaż towaru na warunkach DAF podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy umowa sprzedaży sprzętu dentystycznego zawarta na terytorium Niemiec podlega opodatkowaniu PCC w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy wartość nagrody rzeczowej przekazanej pracownikowi należy wykazać w PIT-8C, czy w PIT-11?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy w opisanej poniżej sprawie należy wznowić czy wszcząć postępowanie podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2012 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy wyliczając wynagrodzenie za godziny nadliczbowe oraz dodatek należy uwzględnić również premie?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2012 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Jaką stawką opodatkować usługę transportu do miejsca pracy, jaką pracodawca zapewnia pracownikom?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2012 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jakie podatnik ma obowiązki z tytułu zakończenia działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie składniki wynagrodzenia należy uwzględnić w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2012 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jaki kurs stosować: średni NBP, czy kupna banku?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy kwalifikować rozliczenia międzyokresowe w ciągu roku, tzn. kiedy zaliczać do długoterminowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2012 r., Zasiewska Katarzyna | Aktualne

Jak należy rozliczyć fakturę zaliczkową na eksport towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Jak powinna wyglądać ewidencja księgowa produkcji wyrobów na kontach zespołu 4?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Jak powinniśmy wykazywać nakłady na inwestycje wykonywane własnym systemem gospodarczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć koszty zakwaterowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2012 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Kiedy zawiesza się kontrolę podatkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jakim terminie należy przeprowadzić inwentaryzację drogą weryfikacji sald?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2012 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Czy bank może zaliczyć do kosztów podatkowych wszystkie nieściągalne wierzytelności zaliczone do kategorii straconych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy dodatnie i ujemne różnice kursowe są kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2012 r., Rycielski Radosław | Nieaktualne

Czy konieczne jest skorygowanie podatku odliczonego przy dokonywaniu zakupów związanych z wdrożeniem licencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy koszty związane z opłatą za wieczyste użytkowanie gruntów należy odnieść do rachunku wyników?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2012 r., Gos Waldemar | Aktualne

Czy kwotę kosztów wyjazdu należy zaksięgować na konto ZFŚS łącznie z kwotą obciążenia innej spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy można rozwiązać umowę zlecenia z kobietą w ciąży?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2012 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy nabyte oprogramowanie, przeznaczone do dalszej odsprzedaży, stanowi wartość niematerialną i prawną?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2012 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Czy na podstawie udziału w kamienicy można wewnętrznym dokumentem rozdzielić wydatki na właścicieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne