Questions and answers

Czy rodzice mogą skorzystać z ulgi na dziecko, które uzyskało dochody z umów zlecenia poniżej 200 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2012 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy rozszerzając działalność gospodarczą o działalność handlową można opodatkować ją ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy stypendium przyznane przez Urząd Marszałkowski podlegają opodatkowaniu i oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy w 1980 r. była określona wymagana odległość silosu zbożowego o pojemności 150 ton od budynków zagrody rolniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2012 r., Czajka-Marchlewicz Bogna | Aktualne

Czy wypłata świadczenia urlopowego pozbawia pracownika prawa do wynagrodzenia albo ekwiwalentu za urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Czy zasadny jest wniosek o stwierdzenie nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych w obrocie profesjonalnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy zgodnie z obowiązującym prawem można przyznać dodatek motywacyjny w wysokości 0% nauczycielom zatrudnionym w SOSW?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Jaką stawkę PCC należy uiścić w sytuacji, gdy podatnik po kilku latach zgłasza pożyczkę do urzędu skarbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jakich czynności należy dokonać, aby zmienić towar handlowy na środek trwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2012 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie koszty można zaliczyć do kosztów podróży służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak na gruncie VAT potraktować zakup przez Internet z Niemiec odzieży i sprzedaż również przez Internet do Anglii?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak należy opodatkować otrzymane odszkodowanie z tytułu wcześniejszego wypowiedzenia umowy najmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Jak opodatkować wypłaconą dywidendę?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Jak rozliczyć fakturę korygującą za zeszłoroczne media?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak rozliczyć w czasie wydatek z tytułu prowizji od kredytu inwestycyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak zaksięgować zlikwidowaną naczepę?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2012 r., Michalak Marcin | Nieaktualne

Kiedy pracodawca powinien wypłacić pracownikowi ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2012 r., Drzewiecka Ewa | Nieaktualne

Kto może poświadczyć kopie dokumentów dotyczących podmiotów trzecich, udostępniających wykonawcy własne zasoby?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2012 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne

Na jakich zasadach po raz pierwszy pracodawca może skorzystać z nabytej ulgi przy dokonywaniu wpłat na PFRON?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2012 r., Klimkiewicz Luiza | Nieaktualne

Od kiedy należy ustalić prawo do świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2012 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Od którego miesiąca nie przysługuje prawo do zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2012 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Według jakiego kursu należy przeliczyć wartość zakupu wyrażoną na fakturze w euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

W jakiej wysokości należy odliczyć podatek od "0" raty leasingowej samochodu osobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

W jakim terminie podatnik może odliczyć podatek VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2012 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

W jaki sposób należy opodatkować przychód uzyskany ze zbycia ekspektatywy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób obliczyć czas pracy nauczyciela przedszkola pracującego 5 dni w tygodniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

W jaki sposób stosować przepisy o cienkiej kapitalizacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób ustalić termin naliczania amortyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W której kolumnie PKPiR ująć kupno obrazów od artystów?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Za jaki okres pracodawca powinien wystawić dla pracownika świadectwo pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Co mogą zrobić mieszkańcy gminy, którzy na swój koszt utwardzili drogę gruntową, która w trakcie realizacji sieci wodociągowej została rozkopana?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2012 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może zatrudnić nauczyciela na miejsce pracownika przebywającego w stanie nieczynnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2012 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Czy klient może spłacić saldo debetowe w rachunku mimo zajęcia rachunku przez organ egzekucyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2012 r., Bieżuński Paweł | Aktualne

Czy koszty noclegów handlowców stanowią dla firmy koszty uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy likwidując działalność gospodarczą trzeba czekać do końca roku, aby zgłosić najem prywatny w formie ryczałtu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy można zmienić nazwę budynku socjalnego np. na budynek biurowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2012 r., Michalak Marcin | Nieaktualne

Czy na bilecie wstępu na koncert musi być wskazana stawka VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2012 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy na nowego właściciela nieruchomości przechodzi obowiązek rozbiórki nałożony na poprzednich właścicieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2012 r., Gawroński Tomasz | Nieaktualne

Czy nauczyciel zatrudniony w niepełnym wymiarze może korzystać z urlopu szkoleniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2012 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy opłata za nieuzasadniony przyjazd grupy interwencyjnej stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy ostatnia klasa niepublicznego liceum ogólnokształcącego może mieć zajęcia do końca czerwca?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2012 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Czy o zamiarze likwidacji działalności gospodarczej należy zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy podatnik dokonujący sprzedaży plastiku w formie granulatu musi zarejestrować się jako podatnik VAT czynny?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy pożyczka udzielona właścicielowi spółki, mającemu siedzibę w Holandii, podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy pracownikowi samorządowemu do stażu pracy można zaliczyć okres służby w charakterze funkcjonariusza policji?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2012 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy spółka z o.o. nieposiadająca wpisu do KRS ma obowiązek do złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy wypłacone z własnych środków ubezpieczenie do 2000 zł będzie kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy zakup apartamentu można zaksięgować w koszty (PKPiR) w większej wysokości niż 1,5% amortyzacji w skali roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy zakup szkolenia językowego ze stawką zwolnioną należy wykazać na deklaracji VAT w poz. 51?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaką deklarację wystawić podatnikowi zatrudnionemu na podstawie umowy zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy postąpić, jeżeli sprawozdanie za poprzedni rok nie zostało zbadane przez biegłego rewidenta mimo takiego obowiązku?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak opodatkować wynagrodzenie z umowy zlecenia, w której nie jest wskazana konkretna wysokość należności?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2012 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak prawidłowo skorygować rozliczenie importu usług wystawienniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak prawidłowo ustalić wysokość wynagrodzenia brutto osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2012 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Jak rozliczać podatkowo nabyte do użytkowanego programu dodatkowe funkcjonalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT import towarów dokonany na warunkach DDP?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2012 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak rozliczyć prawidłowo na gruncie VAT cofnięcie rabatu udzielonego kontrahentowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2012 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak rozliczyć przychody z tytułu udziału w programie Cash back?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne