Questions and answers

Kiedy należy ująć w deklaracji VAT dostawę towaru z zagranicy w sytuacji, gdy podatnik dokonał przedpłat?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Kiedy zdarzenie wypadkowe może zostać uznane za wypadek przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

W jakiej pozycji w bilansie należy pokazać zadłużenie wobec banku w rachunku bieżącym?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2012 r., Gawron Jacek | Aktualne

W jakiej pozycji w bilansie prezentuje się według MSR zobowiązania wobec dostawców z tytułu środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2012 r., Soprych Maciej | Nieaktualne

W jaki sposób należy ewidencjonować przychody w PKPiR, uwzględniając zaliczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

W jaki sposób przeprowadzić szkolenie bhp pracownika, którego miejsce pracy położone jest za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2012 r., Szymański Kamil | Nieaktualne

W jaki sposób zaksięgować koszty likwidacji zdarzeń losowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

W którym miesiącu ująć w PKPiR wypłatę wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 czerwca 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy od nieterminowego zapłacenia akcyzy nalicza się odsetki?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy w przypadku wycofania gruntu ze spółki jawnej spółka lub wspólnicy muszą naliczyć VAT należny?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2012 r., Małecki Paweł | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować skoki na trampolinie oraz wypożyczenie gokartów?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2012 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować sprzedaż miejsca postojowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2012 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak udokumentować zakup od rolnika ryczałtowego ziemi?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy organ podatkowy powinien zagwarantować stronie prawo do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy do każdego wniosku rozpoczynającego postępowanie wieczystoksięgowe należy dołączyć postanowienie sądu o zniesieniu współwłasności?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2012 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Nieaktualne

Czy można poprawić w formularzu ofertowym omyłkę polegającą na błędnym wyliczeniu wartości podatku VAT i wartości brutto?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2012 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Jakie parametry powinny mieć schody do lokalu mieszkalnego usytuowanego na piętrze?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2012 r., Mazurkiewicz Jakub | Nieaktualne

Co musi zawierać poprawnie złożone wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2012 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy kierownik apteki może być zatrudniony na kontrakt?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2012 r., Sieńko Agnieszka | Nieaktualne

Czy komisja socjalna może żądać kopii zeznań rocznych na potrzeby ustalenia sytuacji materialnej gospodarstwa domowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy urlop wychowawczy zmniejsza wymiar urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2012 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Czy wydatki związane z promocją książki przez wydawnictwo mogą stanowić koszty uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy w zbiorniku powstałym po eksploatacji węgla brunatnego znajduje się woda stojąca?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2012 r., Król Lidia | Nieaktualne

Czy zbycie samochodu przez wspólnika spółki np. po dwuletnim użytkowaniu będzie podlegać VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Do jakiego kodu odpadów można zaliczyć małe kawałki metalu, ogarki elektrod?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2012 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Jaka ilość metrów kwadratowych powierzchni powinna przypadać na jedno dziecko w przedszkolu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2012 r., Brzezińska Alicja | Nieaktualne

Jakie dokumenty stanowią podstawę wypłaty odprawy emerytalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2012 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jakie wymagania kwalifikacyjne musi spełniać kierownik przychodni w SP ZOZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2012 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Jak opodatkować sprzedaż na rzecz kontrahenta z Cypru części na statek polski stacjonujący w Holandii?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2012 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak potraktować fakturę za urządzenie do diagnostyki pojazdów z Chin, jeśli płatności dokonała osoba trzecia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak prawidłowo jednostka budżetowa powinna zaksięgować fakturę za zakup nieruchomości płatną w ratach?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2012 r., Niemiec Renata | Nieaktualne

Jak prawidłowo wyliczyć wynagrodzenie urlopowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2012 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT usługę oddelegowania personelu do Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak zaksięgować koszt usługi "najmu pracowników"?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2012 r., Zarzycki Łukasz | Nieaktualne

Jak zaksięgować niepodzielony zysk ze spółki jawnej wnoszonej aportem do spółki komandytowo-akcyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2012 r., Soprych Maciej | Nieaktualne

Jak zamówić usługę telefoniczną, która nie weszła w zakres odbytego przetargu na usługi telefonii komórkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2012 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu importu usług transportowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2012 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w sytuacji, gdy podwójnie opłacono fakturę za usługę najmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Komu przysługuje renta rodzinna?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2012 r., Dzienisiuk Dorota | Aktualne

Kto powinien określić szczegółowe zasady obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Kto powinien pokryć koszty dowozu zwłok w przypadku śmierci pracownika w trakcie wykonywania pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Na jaki dzień należy otworzyć księgi spółki komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2012 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Według jakich przepisów należy sporządzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe spółki z NewConnect?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2012 r., Soprych Maciej | Nieaktualne

Według jakiego wzoru należy przygotować zgłoszenie instalacji spawalniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2012 r., Gall Marek | Aktualne

W jaki sposób zaksięgować przychód uzyskany ze sprzedaży nieodpłatnie otrzymanych palet?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Co to jest "kopia decyzji", o której mowa w art. 80 ust. 8 ustawy Prawo geologiczne i górnicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2012 r., Król Lidia | Aktualne

Czy kontrahent może nie zgodzić się na potrącenie wierzytelności?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2012 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Nieaktualne

Czy możliwe jest zawarcie umowy dzierżawy pomiędzy małżonkami, między którymi istnieje wspólność majątkowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2012 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy okres wakacji można zaliczyć do pracowniczego stażu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy pracodawca ma obowiązek oddania dnia wolnego dla pracownika za czas podróży służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2012 r., Drzewiecka Ewa | Nieaktualne

Czy pracodawca może zatrudnić w zakładzie taką osobę, która nie jest zameldowana?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Czy pracownik zatrudniony w sekcji kadrowej może mieć zakres czynności dotyczący tematyki transportowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2012 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy przenosząc własność nieruchomości w trakcie roku trzeba korygować deklaracje złożone na początku roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne