Questions and answers

Jak opodatkować sprzedaż towaru na przejściu granicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak opodatkować w zakresie VAT sprzedaż budynków i gruntów rolnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2012 r., Małecki Paweł | Nieaktualne

Jak potrącić podatek od wycieczki zorganizowanej przez inną firmę i dofinansowanej z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak prawidłowo zawrzeć umowę w przypadku udzielania zamówienia na podstawie art. 16 p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2012 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczyć koszt modernizacji budynku teatru, na który składa się zakup urządzeń i usług budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT transakcję łańcuchową?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak spółka z branży budowlano-montażowej powinna ustalać wynik finansowy oraz wyceniać aktywa i pasywa?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2012 r., Gos Waldemar | Aktualne

Jak zaksięgować opłaty bankowe niepobrane z konta z powodu wyczerpania limitu kredytu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2012 r., Gawron Jacek | Aktualne

Jak zaksięgować zakupioną licencję do GPS, którego jeszcze nie posiadamy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Kiedy należy wypłacić pracownikowi wyrównanie nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2012 r., Culepa Michał | Nieaktualne

Kiedy umowa o pracę ulega rozwiązaniu: z datą drugiego awizo czy też doliczamy dodatkowo 7 dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2012 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Kto powinien zawrzeć umowę o pracę z nauczycielem, który wygrał konkurs na dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2012 r., Kobus Iwona | Aktualne

Według jakich zasad należy rozpoznać obowiązek podatkowy w VAT w imporcie usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

W jakich sytuacjach podatnik może starać się o zwrot VAT w przyspieszonym terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2012 r., Małecki Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób ewidencjonować sprzedaż doładowań do telefonów?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

W jaki sposób wyliczyć wielkość emisji niezorganizowanej z procesu drukowania offsetowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2012 r., Gall Marek | Aktualne

W której kolumnie PKPiR należy ujmować zakup materiałów biurowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2012 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Co zrobić w sytuacji, gdy wykonawca popełnił zasadniczy błąd w wycenie jednej z pozycji w kosztorysie ofertowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2012 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

Czy bank może przetwarzać dla celów marketingowych dane osobowe swoich byłych klientów?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2012 r., Więch-Barchan Aleksandra | Nieaktualne

Czy dofinansowanie modernizacji istniejącego placu zabaw spółdzielnia może zaliczyć w pozostałe koszty operacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2012 r., Pośpieszyńska Helena | Aktualne

Czy dopłaty do lekcji języka angielskiego dla dzieci pracowników można sfinansować ze środków ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy koszty związane z wytwarzaniem receptury mogą być traktowane jako koszty prac rozwojowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2012 r., Gawron Jacek | Aktualne

Czy kwotę dofinansowania z ZFŚS abonamentu na zajęcia rekreacyjne należy opodatkować i oskładkować?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy należy opodatkować i oskładkować zwrot kosztów przejazdu dla opiekunek środowiskowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy należy opodatkować świadczenie polegające na finansowaniu rehabilitacji pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy należy utworzyć służbę bhp w oddziale firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2012 r., Majer Roman | Aktualne

Czy od świadczeń okolicznościowych wypłaconych z ZFŚS należy odprowadzić podatek?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy wykonanie serwisu internetowego stanowi wartość niematerialną i prawną?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy zakupione torby podróżne z logo firmy, mogą być sfinansowane z ZFŚS i rozdane pracownikom?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Gdzie powinny być zaksięgowane koszty abonamentu do czasu zamknięcia zadania inwestycyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinna posiadać osoba na stanowisku głównej księgowej w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2012 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jakie powinno być zabezpieczenie przeciwpożarowe rozdzielni niskiego i wysokiego napięcia?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2012 r., Majer Roman | Aktualne

Jak należy obliczyć świadczenie urlopowe za 2012 r. nauczycielowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak należy zalegalizować pobór wody w ilości 4 m3/dobę?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2012 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Jak prawidłowo udokumentować sprzedaż usługi hotelarskiej dokonaną na rzecz kontrahenta z Finlandii?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT usługi budowlane świadczone w Szwajcarii na rzecz niemieckiego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2012 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak wyksięgować w koszty wydatki poniesione w latach poprzednich na budowę inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2012 r., Pepol Marek | Aktualne

Po jakim kursie i z jaką datą należy wycenić kwotę na rachunku zagranicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2012 r., Gawron Jacek | Aktualne

W jaki sposób ustalić liczbę emerytów i rencistów, byłych pracowników w celu naliczenia odpisu na ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób wykazać przychód z działalności gospodarczej za usługi świadczone dla własnego gospodarstwa rolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2012 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

W którym wierszu sprawozdania Rb-N urząd ujmuje wpłaty wykazane w paragrafie 0770 dochodów budżetowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2012 r., Skrzypska Dorota | Nieaktualne

Czy budowę siedziby urzędu oraz usunięcie kolizji należy traktować jako jedno zamówienie udzielane w częściach?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2012 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy firma leasingowa prawidłowo wystawiła notę uznaniową w związku obciążeniem kwotą odszkodowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy oddział stowarzyszenia może być odrębnym podatnikiem podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy otrzymana dotacja unijna oraz uzyskane wsparcie pomostowe będzie przychodem podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy pracodawca musi zwrócić pracownikowi koszty pozostające w bezpośrednim związku z przesunięciem urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Czy przychód ze sprzedaży wydobytych rur należy zaliczyć do przychodów przyszłych okresów?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Czy sprzedaż działek rekreacyjnych podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Czy stosowanie gratisów przy sprzedaży produktów w aptece jest reklamą apteki?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2012 r., Kondrat Mariusz | Aktualne

Czy udzielona z ZFŚS zapomoga powinna zostać opodatkowana?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy w przypadku zamknięcia środowiskowego domu samopomocy można zwolnić uczestników z odpłatności za usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2012 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy wydatki na wynajem magazynu można zaliczyć w koszty?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2012 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne