Questions and answers

Jak rozliczać na gruncie VAT faktury prognozowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2012 r., Matusiakiewicz Łukasz | Nieaktualne

Jak rozliczać na gruncie VAT import usług i towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2012 r., Małecki Paweł | Aktualne

Jak rozliczyć odłączone od ciągu technologicznego części peryferyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak wprowadzić w zakładzie pracy nagrody jubileuszowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Jak zaksięgować odprawę pośmiertną?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy z tytułu WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy pracodawca może wypłacić rodzinie pracownika zapomogę?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2012 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

Kiedy pracodawca zobowiązany jest do wypłaty świadczenia urlopowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Kto w myśl obowiązujących przepisów powinien być wpisany jako organ tworzący?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2012 r., Bogusiak Marta | Aktualne

Na podstawie jakiej umowy może być zatrudniony kierownik apteki?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2012 r., Biadun Dobrawa | Aktualne

Według jakich stawek amortyzować dłutownice do kół zębatych oraz piec głębinowy do nawęglania?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób amortyzować budynek wybudowany w działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

W jaki sposób zaewidencjonować cesję części budowanej inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lipca 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy art. 4a ust. 2 ustawy o rachunkowości dotyczy także spółdzielni czy tylko spółek?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2012 r., Gos Waldemar | Aktualne

Czy braki dokumentacji projektowej należy uznać za wadę projektu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2012 r., Mazurkiewicz Jakub | Nieaktualne

Czy koszty wymiany systemu grzewczego mogą zwiększać wartość wydzielonej inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy mogę księgować pełne koszty samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2012 r., Michalak Marcin | Nieaktualne

Czy monitory sprzedawane firmie recyklingowej można traktować jako odpady?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Czy osoba niemówiąca w języku polskim może zostać przyjęta do szkoły policealnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2012 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy pracodawca może ustalić jednakową kwotę nagrody jubileuszowej dla wszystkich pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2012 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy toalety w poradni muszą być bezpłatne dla pacjentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2012 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Czy treść umowy cywilnoprawnej może pokrywać się z treścią umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2012 r., Piszko Agata | Aktualne

Ile urlopu przysługuje pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2012 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Jaką fakturą należy udokumentować sprzedaż rzepaku wyprodukowanego w gospodarstwie?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Jakie będą konsekwencje zastosowania stawki 23% VAT w przypadku, gdy właściwą powinna być stawka obniżona?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2012 r., Małecki Paweł | Nieaktualne

Jakie konsekwencje grożą podatnikowi za niezłożenie VAT-23 w terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie obowiązki sprawozdawcze ciążą na spółce rozlewającej propan-butan w składzie podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak zaksięgować fakturę od leasingodawcy, kiedy nie ma podanej ceny poszczególnych środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2012 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Jak zaksięgować operację zakupu gruntu przy założeniu, że jest to towar, który w ciągu 1,5 roku będzie sprzedany?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jak zaksięgować w spółdzielni mieszkaniowej refundację kosztów wynagrodzenia osoby bezrobotnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2012 r., Pośpieszyńska Helena | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2012 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kiedy pracownikowi należy wypłacić ryczałt samochodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lipca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy dofinansowanie z zfśs wycieczek organizowanych przez pracowników jest zwolnione z podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy drobne zmiany powodują konieczność konsultacji ze związkami treści regulaminu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Czy można zatrudnić pracownika, z którym zawarta jest umowa na zastępstwo na umowę na czas określony?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2012 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy podatnik może doliczać klientowi transport do faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy przystąpienie żony do umowy spółki jawnej spowoduje konsekwencje poadatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy spółka akcyjna może dokonać sprzedaży waluty i czy taka sprzedaż podlega PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2012 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować sprzedaż magazynku kupionego w 1995 r., jeśli przy jego zakupie odliczono VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Jakie dodatki należy wypłacić pracownikowi za nadgodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2012 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jakie skutki podatkowe powoduje zniesienie współwłasności nieruchomości wykorzystywanej w spółce cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak należy potraktować wydatki związane z realizacją umowy inwestycyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak pod względem VAT potraktować fakturę za opłaty bankowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2012 r., Mikuła Patrycja | Nieaktualne

Jak prawidłowo zaksięgować odszkodowanie, które wpłynie na konto dochodów budżetu państwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2012 r., Piszko Agata | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT zakup licencji dokonany w ramach importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak ustalić miejsce świadczenia usługi szkoleniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak zaksięgować fakturę za okulary osoby, która uległa wypadkowi na terenie firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2012 r., Michalska Iwona | Aktualne

Jak zaksięgować różnice wynikające z przeliczenia wartości towaru przed otrzymaniem faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jak zakwalifikować wypadek, który zdarzył się poza zakładem pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Kiedy likwidator powinien wypłacić całość majątku akcjonariuszom?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Kiedy ująć fakturę korygującą in minus, jeśli sprzedaży dokonano w innym roku, niż korekty?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

W jaki sposób należy opodatkować nagrody wygrane w konkursach?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2012 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób zaewidencjonować zakupiony w zamian za zwolnienie z długu znak słowno-graficzny?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne