Questions and answers

Jakim sankcjom podlega zachowanie polegające na "wydzierżawieniu", czy też udostępnieniu rachunku bankowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak należy prawidłowo oszacować wartość zamówienia na artykuły promocyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2012 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozwiązać umowę o pracę na podstawie art. 53 k.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2012 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

Jak rozliczyć w CIT ufundowanie przez obcy podmiot nagrody na organizowany przez nas konkurs?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Jak ująć w ewidencji księgowej muzeum nabywane nieodpłatnie od osób fizycznych zabytki?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2012 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jak ująć w ewidencji księgowej środek trwały w całości umorzony?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2012 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Jak ująć w ewidencji księgowej zwrot nadpłaty do ubezpieczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2012 r., Niemiec Renata | Aktualne

Jak zaksięgować w spółdzielni pracy opłatę za wpisowe wniesioną wraz z udziałem członkowskim w spółdzielni?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2012 r., Mikulska Dorota | Nieaktualne

Po jakim kursie należy rozliczyć faktury importowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2012 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

W jaki sposób można rozwiązać rezerwę na zarządzanie kryzysowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2012 r., Błaszko Adam | Aktualne

W jaki sposób należy obciążyć kontrahenta za szkody powstałe w trakcie transportu naszego towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2012 r., Jurek Marek | Nieaktualne

W jaki sposób należy rozliczać przychody ze sprzedaży dokonywanej na warunkach DAP?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 czerwca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czym powinna się charakteryzować ewidencja umów outsourcingowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2012 r., Żygadło Agnieszka | Nieaktualne

Czy od wydatków poniesionych przed podpisaniem umowy zakupu lokalu podatnik może odliczać VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2012 r., Matusiakiewicz Łukasz | Nieaktualne

Czy podatnik VAT, który nabył od osoby fizycznej laptopa za 1500 zł jest obowiązany do zapłaty PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Czy pracownik może korzystać z urlopu wypoczynkowego w trakcie zwolnienia lekarskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Czy sprzedaż książek w związku z prowadzonym szkoleniem powinna być opodatkowana stawką 0% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2012 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy sprzedaż poprodukcyjnych odpadów stalowych i aluminiowych mieści się w wykazie towarów w załączniku 11 do u.p.t.u.?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy wynajem jest traktowany jako pierwsze zasiedlenie i będziemy mogli zastosować stawkę 8%?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy zakup samochodu ciężarowego Opel Corsa i paliwa to niego uprawnia do odliczenia 100% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2012 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć wynagrodzenie zmarłego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2012 r., Drzewiecka Ewa | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT obniżenie ceny towaru dla kontrahenta z UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Jak rozliczyć zakup prezentacji on-line od firmy ze Szwajcarii?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak ująć w księgach rachunkowych usługę dostarczania darmowego dostępu do internetu na rzecz urzędu gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2012 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

Jak zaksięgować ubezpieczenie samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2012 r., Michalak Marcin | Nieaktualne

W jakich przypadkach zagraniczny kontrahent może posługiwać się polskim NIP?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób na gruncie VAT potraktować bonus roczny otrzymany od dostawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 czerwca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Co jaki okres wysyłać dłużnikowi upomnienie do zapłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2012 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Nieaktualne

Czy całkowita wartość zamówienia powinna obejmować nadzór autorski nad dziełem?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2012 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy członkowi zarządu spółki z o.o. niezatrudnionemu w spółce przysługuje dieta z tytułu podróży służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy dodatek za wysługę lat należy wliczyć do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2012 r., Culepa Michał | Nieaktualne

Czy i jak zmienia się stawka podatku VAT dotycząca usług profilaktycznych w zakresie medycyny pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy kierownik jednostki budżetowej może wyrazić zgodę na zapłatę czynszu w formie świadczenia rzeczowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2012 r., Skrzypska Dorota | Nieaktualne

Czy okres urlopu bezpłatnego zalicza się do stażu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2012 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Czy opłata za przygotowanie SAD może być zaliczona do kosztu nabycia towaru z USA?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy podatnik ma możliwość odzyskania podatku akcyzowego zapłaconego za zakupiony w 2011 r. węgiel?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy podatnikowi, który w ramach promocji otrzymał kupon premiowy należy wystawić PIT-8C?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy podmiot składający wniosek o zwrot akcyzy może powołać się na grunty dzierżawione na podstawie umowy ustnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy powstanie przychód podatkowy w przypadku wzajemnego nieodpłatnego poręczenia kilku podmiotów?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy pracodawca może oddelegować pracownika na kilkumiesięczną delegację zagraniczną bez zgody pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Czy pracodawca może określić w umowie o pracę, że czas pracy w zakładzie będzie wynosić 8 godzin i 15 minut?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy przekazanie pracownikom firm współpracujących kart płatniczych spowoduje konieczność wystawienia PIT-8C?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2012 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy spółka osobowa musi zapłacić PCC od pożyczki, która została wpłacona przed przekształceniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy spółka z o.o. jest jednostką dominującą dla 13 spółek prawa handlowego, które zawiązała?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2012 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Czy SP ZOZ z wypracowanego zysku może pokryć odpis na ZFŚS za rok następny?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2012 r., Skrzypska Dorota | Nieaktualne

Czy stanowi koszt uzyskania przychodu zakup odzieży roboczej dla wynajętych obcych pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2012 r., Lelito Ewelina | Nieaktualne

Czy uzyskane obecnie certyfikaty rezydencji mogą mieć zastosowanie dla zdarzeń mających miejsce kilka lat temu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 czerwca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne