Questions and answers

Czy zakup okularów korekcyjnych podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2013 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy wynagrodzenie uzyskane od organizacji non profit podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2013 r., Gumola Mariusz | Nieaktualne

Jaki symbol KŚT przypisać oraz jaką stawką należy amortyzować aparat-urządzenie do ogłuszania zwierząt?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 lutego 2017 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Kto powinien podpisać i wręczyć pracownikowi pisemną karę upomnienia i nagany?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2013 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy premia uznaniowa może być zaliczona do podstawy wymiaru nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2013 r., Culepa Michał | Aktualne

Czy wydatek na uzyskanie dotacji zwiększa wartość inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak należy zaewidencjonować na kasie fiskalnej i w którym momencie sprzedaż usługi elektronicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2013 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Czy remont samochodu, wobec którego orzeczono szkodę całkowitą, stanowi koszt uzyskania przychodów spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy do przychodów twórcy programu komputerowego można zastosować 50% koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2013 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W którym roku ująć fakturę korygującą wystawioną w roku bieżącym a dotyczącą sprzedaży za rok ubiegły?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2013 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy mam prawo do odliczenia VAT z tytułu wynajmu samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak rozliczyć zwrot waluty w przypadku, gdy nie doszło do wykonania usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy notariusz może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie wynajmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2013 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy żona może ująć w kosztach podatkowych odsetki od kredytu płaconego z konta męża?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2013 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy biuro podatkowe może płacić podatki za klienta?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką stawkę należy zastosować do usługi sporządzania informacji INTRASTAT na rzecz firmy szwajcarskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2013 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy wpisowe do spółdzielni przekształcone we wkład do spółki z o.o. stanowi przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 czerwca 2017 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy pedagog szkolny może realizować etat nauczyciela świetlicy w ramach godzin ponadwymiarowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2013 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy podatnik może zdemontowane dyski twarde sprzedać lub oddać za darmo firmie recyklingowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2013 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Co oznaczają podstawowe funkcje organizmu w definicji wypadku ciężkiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2013 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Jak prawidłowo zawiesić działalność oddziału przedszkolnego działającego przy szkole podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2013 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy deweloper ma prawo odliczyć podatek VAT od faktur wystawionych przez podwykonawców z tytułu budowy parkingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2013 r., Postrzech Łukasz | Aktualne

Czy do opłat środowiskowych wymagane jest złożenie pełnomocnictwa i uiszczenie opłaty skarbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć diety z tytułu podróży służbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie skutki powstaną w związku z likwidacją przedstawicielstwa na Ukrainie??

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak prawidłowo potrącić ulgę podatkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2013 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jak prawidłowo wyliczyć dochód rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2013 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć transakcję łańcuchową?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2013 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Kiedy pracodawca powinien wyrejestrować pracowników z ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2013 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć podróż służbową pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć podróż służbową?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy lunch ma wpływ na wysokość diety pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak rozliczyć świadczone na Białorusi usługi budowlano-montażowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak rozliczać w czasie koszty ogólne prowadzenia działalności produkcyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć podróż służbową?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2013 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

W jaki sposób należy dokumentować poniesione wydatki na cele mieszkaniowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie obowiązki ciążą na firmie postawionej w stan upadłości odnośnie PFRON?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2013 r., Klimkiewicz Luiza | Nieaktualne

Jak rozliczyć składki w części płaconej przez pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2013 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy podlegają opodatkowaniu nagrody wręczane pracownikom podczas imprezy integracyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie skutki na gruncie PIT i VAT wywołuje przekazanie egzemplarzy podręczników szkolnych przez wydawnictwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy koszty poniesione przed rozpoczęciem prowadzenia działalności stanowią koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe rodzi sprzedaż nieruchomości po 5 latach od końca roku w którym nastąpiło jej nabycie?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie zobowiązania podatkowe rodzi zawarcie umowy o dzieło na wykonanie strony internetowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy od bonów towarowych wydanych emerytom (byłym pracownikom) z Funduszu Socjalnego należy pobrać podatek dochodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkować dochody zleceniobiorcy w kwotach poniżej 200 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne