Questions and answers

Jaką stawką VAT opodatkować sprzedaż magazynku kupionego w 1995 r., jeśli przy jego zakupie odliczono VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Jakie dodatki należy wypłacić pracownikowi za nadgodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2012 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jakie skutki podatkowe powoduje zniesienie współwłasności nieruchomości wykorzystywanej w spółce cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak należy potraktować wydatki związane z realizacją umowy inwestycyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak pod względem VAT potraktować fakturę za opłaty bankowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2012 r., Mikuła Patrycja | Nieaktualne

Jak prawidłowo zaksięgować odszkodowanie, które wpłynie na konto dochodów budżetu państwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2012 r., Piszko Agata | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT zakup licencji dokonany w ramach importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak ustalić miejsce świadczenia usługi szkoleniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak zaksięgować fakturę za okulary osoby, która uległa wypadkowi na terenie firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2012 r., Michalska Iwona | Aktualne

Jak zaksięgować różnice wynikające z przeliczenia wartości towaru przed otrzymaniem faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak zakwalifikować wypadek, który zdarzył się poza zakładem pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Kiedy likwidator powinien wypłacić całość majątku akcjonariuszom?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Kiedy ująć fakturę korygującą in minus, jeśli sprzedaży dokonano w innym roku, niż korekty?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

W jaki sposób należy opodatkować nagrody wygrane w konkursach?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2012 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób zaewidencjonować zakupiony w zamian za zwolnienie z długu znak słowno-graficzny?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lipca 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy bank ma prawo telefonicznie weryfikować dane kredytobiorcy takie jak: zatrudnienie albo wysokość zarobków?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2012 r., Więch-Barchan Aleksandra | Nieaktualne

Czy do kosztu wytworzenia środka trwałego na własne potrzeby należy doliczyć także koszty wydziałowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Czy księgowy podział wyniku spółki komandytowej stanowi przychód sp. z o.o. będącej komplementariuszem?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy można nie amortyzować środka trwałego wprowadzonego do ewidencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy nabywanie wierzytelności z umów pożyczek przez fundusz inwestycyjny jest opodatkowane PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy odsetki od nieterminowej spłaty pożyczki z ZFŚS stanowią przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy otrzymane aportem domeny powodują powstanie podlegających amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy pełnomocnik ds. informacji niejawnych to musi być pracownik zatrudniony w ramach umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2012 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Czy podatnik ma prawo do odliczenia VAT od opłaty za wystawienie upoważnienia do wypłaty odszkodowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy przeniesienie pożyczki z udziałowca na inną firmę powinno być potwierdzone umową cesji?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy środki trwałe nienadające się już do użytku ani naprawy można np. spalić?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy w statucie podmiotu leczniczego winny być wymienione wszystkie stanowiska kierownicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2012 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy wydatki na reklamę oraz na sponsoring są kosztami uzyskania przychodów podatników?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Do jakiej grupy środków trwałych należy zaliczyć słuchawki lotnicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Jakie kwalifikacje powinna posiadać osoba zatrudniona na stanowisku hakowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2012 r., Zamajtys Krzysztof | Nieaktualne

Jakie możliwości i korzyści daje zastosowanie art. 178 ustawy Prawo ochrony środowiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2012 r., Gall Marek | Nieaktualne

Jakie są zagrożenia prawne przy samofakturowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie skutki w zakresie VAT niesie za sobą wcześniejszy wykup samochodów z leasingu w celu ich sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie zmiany czekają nas w związku z tym, że staniemy się podmiotem zależnym spółki akcyjnej giełdowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2012 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jak należy zaokrąglać stawki podatku leśnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak powinna wyglądać ewidencja księgowa odsprzedawanych paliw?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jak zaksięgować kwoty pobrane przez bank dotyczące faktury, która już wcześniej została rozliczona?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Jak zaksięgować w księgach zakup euro w kantorze?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Kiedy powstaje przychód z tytułu prowizji ze sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2012 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Kto przeprowadza instruktaż ogólny i stanowiskowy prezesa zarządu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

W jaki sposób i gdzie należy złożyć wniosek o upadłość, czy są jakieś warunki do spełnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2012 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

W jaki sposób odłączyć od sprzedawanego środka trwałęgo jego część?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2012 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć i opodatkować wynagrodzenie zmarłego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

W którym momencie zaliczyć do kosztów podatkowych niepobrane opłaty i prowizje od kredytu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lipca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy dział księgowości może sam sporządzać tzn. wystawiać, wysyłać faktury sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2012 r., Gos Waldemar | Aktualne

Czy istnieje możliwość zapisu o ustaleniu dolnej granicy naliczenia i księgowania odsetek?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2012 r., Tomczyk Edward | Nieaktualne

Czy jednostka budżetowa musi dochodzić należności budżetowej w każdej wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2012 r., Tomczyk Edward | Nieaktualne

Czy kara transportowa za przekroczenie ładowności pojazdu jest należnością publicznoprawną dla Powiatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2012 r., Gaździk Elżbieta | Nieaktualne

Czy koszt ubezpieczenia samochodu zastępczego należy ujmować w kosztach podatkowych poprzez kilomentrówkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2012 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy na czas nieobecności członka komisji przetargowej można do komisji powołać inną osobę?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2012 r., Bieńko Monika | Nieaktualne

Czy należy naliczać odsetki ustawowe od należności z tytułu najmu i sprzedaży zużytego sprzętu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2012 r., Gaździk Elżbieta | Nieaktualne

Czy naliczanie odsetek od świadczeń nienależnie pobranych z pomocy społecznej jest zgodne z prawem?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 lipca 2012 r., Tomczyk Edward | Nieaktualne