Questions and answers

Czy gmina zobowiązana do zwrotu dotacji powinna zwrócić kwotę powiększoną o naliczone odsetki?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2013 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Kiedy ustaje prawo do świadczeń opieki zdrowotnej pracownika przebywającego na urlopie bezpłatnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2013 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jak rozliczyć w podatku dochodowym otrzymaną od podmiotu zależnego dywidendę?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy odrębnemu opodatkowaniu podlegają transformatory znajdujące się w budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy jeśli firma zapewnia pracownikom wyżywienie i noclegi powinna naliczać i wypłacać im diety?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2013 r., Jurek Marek | Aktualne

Jakie zmiany w opodatkowaniu dochodów ze zbycia nieruchomości nastąpiły od 1 stycznia 2007 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy podatek potrącony w Rumunii podlega odliczeniu od polskiego podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 marca 2013 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi obsługi zatrudnionemu na 1/2 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2013 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jaką nazwę należy nadać niepublicznemu przedszkolu, w którym utworzono oddział specjalny?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2013 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy objęcie udziałów za nieistniejący wkład niepieniężny generuje przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy pracodawca jest obowiązany dokonać korekty zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2013 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Kiedy pobieramy podatek od wypłaconego udziału członkowskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2013 r., Chudzik Mariusz | Aktualne

W jaki sposób rozliczać przychody prezesa jednoosobowej spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2013 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jakie świadczenie chorobowe będzie przysługiwało pracownikowi za okres pobytu w sanatorium?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2013 r., Kozłowska Małgorzata | Aktualne

Czy pracownik służby bhp może równocześnie pełnić funkcję zakładowego społecznego inspektora pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2013 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy zaliczamy do nakładów inwestycyjnych roboty rozliczane otrzymaną gwarancją bankową?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2013 r., Zarzycki Łukasz | Aktualne

Czy nauczycielka dyplomowana zatrudniona przez mianowanie może mieć zmniejszony wymiar zatrudnienia do 1/2 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2013 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jakie wykształcenie i doświadczenie musi posiadać kandydat na rzeczoznawcę ds. bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2013 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy jedynego w szkole reprezentanta związku zawodowego należy każdorazowo powoływać do komisji ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2013 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy po ustaniu umowy zlecenia te same strony mogą zawrzeć umowę o pracę na okres próbny?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2016 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Czy okresowe oceny pracowników w ramach kontroli zarządczej dotyczą również pracowników instytucji artystycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2013 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

Czy pracodawca może zobowiązać pracownika do poddania się szczepieniom przeciwko grypie?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2013 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy uczniowie mogą organizować w szkole kiermasze produktów wykonywanych podczas zajęć pozalekcyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2013 r., Fota Magdalena | Aktualne

Kiedy pracownik socjalny nabywa prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2013 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy pieniądze powierzone osobie fizycznej na cele inwestycyjne, trzeba w jakiś sposób opodatkować?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2013 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

W jaki sposób pracodawca powinien ujmować w kosztach podatkowych składki społeczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2013 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Czy należy skorygować VAT od ujawnionych niedoborów magazynowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy likwidacja podmiotu zatrudniającego pracowników niesie za sobą automatycznie ustanie stosunków pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2013 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy w przypadku likwidacji spółki musimy oddać VAT odliczony od tej budowy, a jeśli tak to w jakiej wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2013 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

W jaki sposób prawidłowo wystawiać rachunki lekarzom w klinice, by numeracja była zgodna z przepisami?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2013 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy w sprawie założenia uprawy leśnej o powierzchni około 2,5 ha wydaje się decyzję o warunkach zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2013 r., Dorska Dorota | Aktualne

Na jakiej podstawie można ustalić, czy pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2013 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować sprzedaż obiektu budowlanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2013 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy kierowcy przysługuje ryczałt za nocleg?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy premia w formie bonów towarowych powinna być wliczana do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2013 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jak prawidłowo skorygować deklarację DEK-I-a?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2013 r., Klimkiewicz Luiza | Aktualne

W którym momencie powstaje przychód podatkowy z najmu w ramach działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2013 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy zakład budżetowy musi posiadać kasę rejestrującą?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2013 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Czy zajęcia komputerowe w klasach IV-VI szkoły podstawowej mogą być prowadzone w grupie międzyoddziałowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2013 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jaką stawką opodatkować usługi palacza w kotłowni?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie kursy stosować do operacji na rachunku walutowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 marca 2013 r., Geliński Piotr | Nieaktualne