Questions and answers

Czy warunkiem wypłaty odprawy emerytalnej jest ustanie stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Ile powinno trwać szkolenie wstępne dla informatyków?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2012 r., Wawszczak Łukasz | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych rodzi cesja wierzytelności?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2012 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jaki jest termin rozliczenia przez sprzedawcę faktur korygujących zwiększających kwotę podatku VAT należnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2012 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak należy liczyć 30% wartości nakładów ponoszonych na ulepszenie nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2012 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować sprzedaż wytworzonego programu finansowo-księgowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2012 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Jak rozliczyć usługi najmu samochodów ciężarowych świadczone na rzecz słowackiego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Jak zaksięgować przychody dotyczące poprzednich okresów?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Po jakim kursie spółka powinna wyceniać wypływ z rachunku z przyznanym debetem, a po jakim wpływy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

W jakim wymiarze przysługuje pracownikowi administracji szkoły zatrudnionemu na 2/4 etatu urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2012 r., Handzlik Marta | Aktualne

W jaki sposób obliczyć dniówkę pracownikowi, któremu ograniczono wymiar etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2012 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jaki sposób rozliczać składkę na fundusz pracy, płaconą przez jednego ze wspólników spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

W jaki sposób skorygować koszty uzyskania przychodu za kilka lat wstecz?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2012 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

W jaki sposób ustalić, który pracodawca powinien wypłacić nauczycielowi nagrodę jubileuszową?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2012 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

W jaki sposób wyliczać różnice kursowe przy spłacie kredytu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W którym momencie należy rozliczyć w kosztach podatkowych wydatek na nabycie tonerów do drukarki?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2012 r., Lelito Ewelina | Aktualne

Czy aneksy do umów leasingowych pozbawiają podatnika prawa do odliczania VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy brak pobrania dopłaty przez kasjera powoduje zmianę wartości obrotu z tytułu świadczenia usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy dochodzi do nabycia częściowo odpłatnego w przypadku nabycia urządzenia po promocyjnej cenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy ekspozytor powinien być zaklasyfikowany jako środek trwały czy też jako materiał reklamowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Zarzycki Łukasz | Aktualne

Czy kaucję należy zaliczyć do podstawy opodatkowania WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy koszty organizacji imprezy dla obecnych i potencjalnych klientów są kosztami uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Lelito Ewelina | Nieaktualne

Czy lokal mieszkalny musi być wyposażony w instalację ciepłej wody użytkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Kamińska Anna | Nieaktualne

Czy mam prawo do odliczania VAT od zakupu paliwa do samochodu, który wynajmuję?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy oczko wodne stanowi budowlę, czy podwyższa wartość budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy od kwoty sprzedaży obrazów na aukcji charytatywnej należy odprowadzić VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

Czy podział budynku i zniesienie współwłasności powinno być poprzedzone wyodrębnieniem samodzielnych lokali?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy pracownice zatrudnione w sklepie z sukniami ślubnymi mogą pracować w soboty i niedziele?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Czy zakup i wykorzystanie materiałów do wykonania usługi powoduje wyłączenie z opodatkowania ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy zleceniodawca powinien wystawić dokument IFT, w przypadku zawarcia umowy zlecenia z nierezydentem?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Gdzie księgujemy koszty otwarcia akredytywy na zapłatę zobowiązań?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Pepol Marek | Aktualne

Ile lat należy wliczyć do stażu urlopowego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować w stosunku do usług polegających na dostawie wody?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką stawkę zastosować do świadczonej usługi spedycyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie są zasady odliczenia VAT w przypadku zapłaty zaliczek na poczet zakupu paliwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Mikuła Patrycja | Nieaktualne

Jaki należy zastosować kurs waluty aby rozliczyć wpłacony depozyt dotyczący zabezpieczenia umowy leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Zarzycki Łukasz | Aktualne

Jak na gruncie VAT rozliczyć świadczone na rzecz kontrahenta unijnego usługi doradcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować na konto 013 przyjęty do ewidencji fax jeżeli dokument OT wystawiony został rok po zakupie?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Jak prawidłowo wypełnić deklarację PFRON?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jak wygląda procedura likwidacji zawieszonej działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak zaewidencjonować przyjęte nieodpłatnie urządzenia na plac zabaw?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Pośpieszyńska Helena | Nieaktualne

Kiedy podatnik może odliczyć VAT z faktury zakupu tonerów do drukarki?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Kiedy podatnik może odliczyć VAT z faktury za usługę telekomunikacyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy podatnik powinien odliczyć podatek naliczony?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

W jakim terminie ZUS powinien wypłacić przedsiębiorcy należny zasiłek chorobowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

W jaki sposób podatnik powinien prawidłowo ponownie wprowadzić na stan firmy sprzedany członkowi rodziny samochód?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób prezentować na kontach i w sprawozdaniu finansowym cesję naszego zobowiązania?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Zarzycki Łukasz | Aktualne

W którym momencie można zaliczyc do kosztów uzyskania przychodów wydatki dotyczące przyszłej konsolidacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Z jaką datą powinna być zaksięgowana faktura z firmy energetycznej za badanie laboratoryjne licznika i wymianę licznika?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy brak dokumentu PZ dotyczącego faktury zakupu stoi na przeszkodzie odliczeniu VAT z tej faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2012 r., Małecki Paweł | Aktualne

Czy dopuszczalne jest wysłanie przez wierzyciela upomnienia za pośrednictwem innej firmy niż Poczta Polska?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy należy opodatkować zwrócony środek transportu, który nie spełniał oczekiwanych przez podatnika wymagań?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2012 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Czy otrzymane odszkodowanie należy rozliczyć również w formie ryczałtu czy też na zasadach ogólnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT z faktur za wydatki na produkty spożywcze wykorzystane podczas spotkania z klientami?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy pracownikowi, który ubiega się o świadczenie rentowe przysługuje odprawa rentowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2012 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy spółka może zrezygnować z wystawiania dokumentu PZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2012 r., Gawron Jacek | Aktualne

Czy sprawozdanie na dzień całkowitej likwidacji spółki należy złożyć do KRS i z jakimi formularzami?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2012 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne