Questions and answers

Jak należy postąpić z kosztami pośrednimi w przypadku braku produkcji w danym miesiącu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2012 r., Michalak Marcin | Nieaktualne

Jak należy skorygować VAT odliczony w związku ze sprzedażą samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2012 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

Jak opodatkować nabycie przez polską spółkę usług cynkowania od kontrahenta z Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Jak rozliczyć połączone z rozbudową przeniesienie klimatyzacji do innego budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2012 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy podatnik może odliczyć VAT z faktury za usługi telekomunikacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kto powinien przygotować dokumenty celne w przypadku sprzedaży wyrobów produkowanych do firmy znajdującej się w USA?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Na jakich zasadach należy przyznać zasiłek rodzinny?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2012 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Według jakiej wartości należy ująć w bilansie kontrakt CIRS?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2012 r., Pepol Marek | Aktualne

W jakim okresie należy skorygować podatek należny?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

W jaki sposób jednostka budżetowa powinna wystawiać noty z tytułu kar umownych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2012 r., Błaszko Adam | Aktualne

W jaki sposób należy ustalić oprocentowanie pożyczki udzielonej przez podmiot powiązany?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2012 r., Domański Zbigniew | Nieaktualne

W jaki sposób uregulowane jest zatrudnienie nauczyciela na dwie umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2012 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy istnieje przepis określający górną dopuszczalna granicę temperatury w pomieszczeniach biurowych latem?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy korekty VAT w przypadku urządzeń mechaniki sceny należy dokonywać przez okres 5 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2012 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy zakup od podmiotu z Cypru stanowi WNT, jeśli przewóz towaru nastąpił z Niemiec do Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2012 r., Małecki Paweł | Aktualne

Jakie konsekwencje wywoła na gruncie VAT otrzymanie premii z tytułu osiągniętych wyników?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2012 r., Małecki Paweł | Aktualne

Jak rozliczyć VAT z tytułu nabycia ciągnika rolniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2012 r., Małecki Paweł | Aktualne

Jak rozliczyć zakup samochodu na gruncie VAT, jeśli kupiono go w styczniu 2009 r., a VAT zapłacono w 2011 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy pracodawca wprowadzając ruchomy czas pracy ma obowiązek uchwalić go w formie obwieszczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 sierpnia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy burmistrz może po raz drugi wyrazić zgodę na zmianę terminu wykonania nasadzeń zastępczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2012 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy do PKPiR można wpisać całkowity koszt polisy płaconej w ratach jeżeli samochód zostanie sprzedany?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2012 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy istnieje limit, co do wypłat dla właściciela stanowiących zaliczki na poczet zysku?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2012 r., Gawron Jacek | Aktualne

Czy komisja przeprowadzająca konkurs na świadczenia zdrowotne może negocjować ceny?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2012 r., Bogusiak Marta | Nieaktualne

Czy koszt organizacji spotkania pożegnalengo członka zarządu stanowi koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2012 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Czy kwota VAT od części odsetkowej raty leasingowej jest kosztem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Czy możliwe jest zawarcie umowy o dzieło z osobą, która pobiera zasiłek chorobowy po utracie zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2012 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy można potrącać na rzecz komornika świadczenie przyznane pracownikowi z ZFŚS i do jakiej wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2012 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy powstaje przychód z tytułu świadczenia usług szkoleniowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy pracownikowi przysługuje urlop okolicznościowy w sytuacji zgonu dziecka małżonki?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Czy staż pracy wpływa na obowiązek refundacji pracownikowi kosztów okularów korygujących wzrok?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2012 r., Szymański Kamil | Aktualne

Czy umorzenie należności może być przychodem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2012 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy umowa powinna zostać zawarta z osobą fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą czy z firmą osoby fizycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2012 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy wadium może zostać wniesione w częściach w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2012 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne

Czy zamawiający sektorowy może udzielić zamówienia uzupełniającego na usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2012 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy zawiadomienie o przejęciu części zakładu, które otrzymał pracownik powinno być przez niego podpisane?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2012 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy zerowe ZUS RMUA oznacza, że pracownik nie podlega ubezpieczeniu i nie ma prawa do świadczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2012 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy Związek Gmin Regionu Słupeckiego powinien odprowadzić podatek od darowizny?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakich czynności dokonać w przypadku śmierci podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie konsekwencje podatkowe dla spółki a jakie dla wspólników wystąpią przy wycofaniu wkładu ze spółki jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jakie obowiązki należy spełnić zatrudniając jako aktorów Brazylijczyków nie posiadających obywatelstwa polskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe wywoła udzielenie pożyczki dla spółki a jakie dla pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak na gruncie VAT należy potraktować zakup usług edukacyjnych w USA?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy wyliczyć staż pracy potrzebny to przyznania pracownikowi limitu urlopu wypoczynkowego w wymiarze 26 dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2012 r., Mrzygłód Małgorzata | Aktualne

Jak prawidłowo dokonać zmiany danych osoby zastępowanej w umowie na zastępstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Jak prawidłowo wyliczyć urlop szkoleniowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Jak rozliczać koszty związane z montażem urządzeń lub poprawkami montażu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak wyliczyć wynagrodzenie za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2012 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak zaksięgować w spółce komandytowo-akcyjnej aport przedsiębiorstwa wniesiony przez akcjonariusza?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2012 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Jak zatrudnić nauczyciela bibliotekarza na dodatkową godzinę dydaktyczną w wymiarze 1/18 tygodniowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2012 r., Handzlik Marta | Aktualne

Kiedy w PKPiR należy ująć sprzedaż nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2012 r., Kowalski Artur | Aktualne

Kto ponosi odpowiedzialność wykroczeniową za przekroczenia czasu pracy pracowników tymczasowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

W jakim kraju będzie podlegał ubezpieczeniu społecznemu oraz opodatkowaniu obywatel Rumuni zatrudniony w USA?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób należy zaksięgować wartość VAT zwróconego przez francuski Urząd Skarbowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

W jaki sposób ująć w PKPiR zakup towarów i artykułów biurowych oraz faktury za reklamę i pieczątkę firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

W której kolumnie PKPiR ująć drzwi i okna zakupione w celu zamontowania ich jako ekspozycji reklamowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Co może uzasadniać skierowanie pracownika na dodatkowe badania lekarskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Co należy rozumieć przez pojęcie "budynek usługowo-mieszkalny"?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2012 r., Dorska Dorota | Aktualne

Czy dokonując sprzedaży szalunków jako złomu, podatnik będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2012 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy firma otrzymując fakturę za naprawę powypadkową samochodu może odliczyć podatek naliczony wynikający z tej faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2012 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy istnieje możliwość odliczenia VAT od zakupu maszyny leśnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2012 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy transakcja zakupu wierzytelności podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy warunkiem wypłaty odprawy emerytalnej jest ustanie stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne