Questions and answers

Czy pętla autobusowa zlokalizowana przy drodze może być włączona w pas drogi publicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2013 r., Smaga Łukasz | Nieaktualne

Gdzie opodatkować usługę parkingową na rzecz kontrahenta z Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2013 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak rozliczyć krajową część podróży służbowej przy wyjeździe za granicę?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2013 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może podejmować decyzje o przyznaniu środków ZFŚS poszczególnym pracownikom?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2013 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy można traktować transakcję jako WNT, jeśli kontrahent podał na fakturze zarówno czeski, jak i polski NIP?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2013 r., Wojtas Michał | Aktualne

Czy pracodawca ma obowiązek zapewnienia kierowcy okularów korygujących wzrok?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2013 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy kilka jednostek oświatowych zlokalizowany na terenie jednej gminy może posiadać wspólny rachunek bankowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2013 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Jak ująć w księgach fakturę z Hong Kongu wystawioną w USD z tytułu wykupienia zdjęcia z portalu fotograficznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak wystawić prawidłowo zbiorczą fakturę korygującą?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2013 r., Matusiakiewicz Łukasz | Nieaktualne

Czy pracodawca może potraktować nieobecność pracownika jako nieusprawiedliwioną jeżeli nie wypisał on wniosku urlopowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2013 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy w karcie rozliczenia delegacji należy wykazać kwotę diety oraz zmniejszeń związanych z zapewnieniem wyżywienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy firma ma obowiązek wystawić fakturę na wniosek klienta indywidualnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2013 r., Matusiakiewicz Łukasz | Nieaktualne

Czy nabycie prawa do emerytury jest podstawą do rozwiązania umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2013 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Kiedy podatnik powinien zrobić korektę VAT UE oraz wykazać WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak prawidłowo pomniejszyć wysokość diety z tytułu zapewnionych posiłków?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób opodatkować dochody uzyskane na brytyjskim statku pełnomorskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2013 r., Geliński Piotr | Aktualne

Kto pełni funkcję pracodawcy w stosunku do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2013 r., Kamińska Agata | Aktualne

Z jaką stawką VAT należy refakturować koszty biletu lotniczego związane z usługą doradztwa personalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2013 r., Wojtas Michał | Aktualne

Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa rentowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2013 r., Dzienisiuk Dorota | Aktualne

Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa emerytalna?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2013 r., Dzienisiuk Dorota | Aktualne

Czy wspólnota mieszkaniowa powinna wystawić rachunek?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Gdzie i z jakimi stawkami ma opodatkować swoje transakcje zakupu i sprzedaży polska spółka?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2013 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak opodatkować sprzedaż towaru na rzecz firmy słowackiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2013 r., Różycki Karol | Aktualne

W którym momencie podatnik uzyskuje status podatnika VAT UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy radca prawny powinien spółce wystawić fakturę VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2013 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

W jaki sposób powinna się rozliczyć osoba fizyczna, która w roku 2012 pracowała w Polsce oraz przez dwa miesiące w Anglii?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2013 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy prawidłowe jest wystawianie osobnej faktury za transport towarów, dokonany w ramach WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jakich sytuacjach można zastosować stawkę 10% przy amortyzacji nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak prawidłowo wypełnić deklarację VAT, jeśli podatnik składa wniosek o zwrot VAT w terminie 25 dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie warunki musi spełniać podatnik, który chce dokonywać kwartalnych rozliczeń VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy podatnik jest zobowiązany do rejestracji do VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy świadczenia finansowe przysługują nauczycielowi wyjeżdżającemu na wymianę zagraniczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2013 r., Piszko Agata | Aktualne

W jakiej formie wprowadzić do działalności nieruchomość będącą prywatną własnością podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2013 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak na gruncie VAT potraktować dostawę z Unii Europejskiej towarów, od których nie było wcześniej zapłacone cło?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy pracownikowi należy wypłacić dietę w związku z podróżą służbową?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2013 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy każdy podatnik może skorzystać z możliwości składania deklaracji VAT-7 kwartalnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaki adres na fakturach VAT ma podawać jednoosobowy przedsiębiorca?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy jest możliwość przechowywania paragonów fiskalnych zapisanych na płycie CD?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób ująć w PKPiR wydatki poniesione na zakup biletu w podróży służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak obliczyć podatek od dochodu ze sprzedaży mieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy osoba spoza spółki może współpracować ze spółką w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2013 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jakie składniki wynagrodzenia należy uwzględnić przy ustalaniu podstawy wymiaru urlopu wypoczynkowego nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2013 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak prawidłowo zmniejszyć wysokość premii za okres choroby?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2013 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Na jakich zasadach należy wypłacać premię pracownikowi niepełnosprawnemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2013 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy czas szkolenia pracownika podnoszącego kwalifikacje zawodowe wlicza się do czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2013 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jakie będą konsekwencje w podatku od towarów i usług jeśli podaruję synowi cały majątek mojej firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2013 r., Postrzech Łukasz | Nieaktualne

Jaką stawką ryczałtu opodatkować świadczenie usług przez kelnera?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2013 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Czy zakład pracy powinien naliczyć zaległe składki ZUS za lipiec 2010 r. za pracownika, który zmarł w styczniu 2011 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2013 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy różnice wynikające z zaokrąglenia deklaracji VAT stanowią koszt lub przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2013 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy podatnik ma obowiązek korygować odliczony podatek VAT w przypadku nieuregulowania faktur w określonym terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2013 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Jakie korzyści wypływają w wystawiania KPO?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2013 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jak na gruncie VAT rozliczyć tę transakcję zarówno w spółce z o.o., jak u wnoszącego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2013 r., Matusiakiewicz Łukasz | Aktualne

Czy można przywieźć miedź z Kazachstanu do Polski przy zastosowaniu załącznika nr VII do rozporządzenia 1013/2006?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2013 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne