Questions and answers

Kiedy nauczyciel może skorzystać z zasiłku kompensacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2021 r., Pater Łukasz | Aktualne

W którym miejscu znajduje się numer paragonu, który wykazuje się w JPK_VAT z deklaracją?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Do której grupy zaliczyć urządzenie LED przeciw komarom?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jaka jest metodologia liczenia masy średniorocznej przez autoryzowanego przedstawiciela w zakresie sprzętu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy wójt może klasyfikować przedsięwzięcie pod kątem potencjalnego oddziaływania na środowisko?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2021 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Czy na wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków dla podmiotu gospodarczego wymagana jest decyzja środowiskowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2021 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Czy były lub są przepisy umożliwiające przedłużenie terminu na rozpoczęcie budowy w związku z epidemią?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2021 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Na jakich zasadach pracownik ponosi odpowiedzialność za zgubienie karty służącej do rejestracji czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2021 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jaka są różnice zawartości map, o których mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3 i pkt 3a u.o.o.ś.?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2021 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Czy nabywca może odliczyć naliczony podatek VAT od zakupu towaru od firmy z siedzibą w Irlandii?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2021 r., Kłos Piotr | Aktualne

Kiedy upływa termin przedawnienia kosztów upomnienia i jak rozumieć art. 70 Ordynacji podatkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2021 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Kiedy spółka komandytowa, która stanie się podatnikiem CIT od 1.05.2020 r., powinna ujawnić podatek odroczony?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy leasing od zagranicznego przedsiębiorstwa podlega opodatkowaniu u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 marca 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy możliwe jest uchwalenie mpzp równolegle ze zmianą studium?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Schwarz Hubert | Aktualne

Jak ustalić podmiot, z którym przeprowadzona jest transakcja handlowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Dokumentację z jakiego okresu (głównie w formie papierowej) powinna przejąć jednostka A OPS wraz z bazą danych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy z akt sprawy KDR należy usunąć kserokopie dowodów osobistych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy moment zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzenia wpływa na moment jej ujęcia w kosztach podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy należy przyznać prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie art. 54 ust. 4 u.ś.o.z.?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Tyra Bożena | Aktualne

W którym momencie ująć w kosztach wydatki związane z zaniechaną inwestycją?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób ustalić koszty przy połączeniu spółek?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Kogo zgłosić jako beneficjenta rzeczywistego spółki której jedynym wspólnikiem jest niemiecka spółka?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Krudysz Marcin | Nieaktualne

W którym kraju opodatkować przychód z tytułu umorzenia długu obywatelowi Holandii?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Do których osób wiekowo stosować art. 3 pkt 21 lit. b u.ś.r., a do których art. 3 pkt 21 lit. e u.ś.r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Jak można obniżyć wynagrodzenie dla pracownika obsługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Młodecki Marek | Aktualne

Czy w drugim wezwaniu zamieszczamy dwie zaległe raty nienależnie pobranego zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy jest norma określająca tworzenie stanowisk kierownika szkolenia praktycznego w szkołach policealnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy wdowa może rozliczyć ulgi nieżyjącego męża?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy świadczenia rodzinne i świadczenie wychowawcze przysługują ojcu, gdy matka dzieci zmarła?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Jak właściwie ogłosić konkurs na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy Karta Dużej Rodziny przysługuje dorosłemu niepełnosprawnemu w stopniu znacznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy sekretarz gminy w okresie pełnienia tej funkcji może świadczyć usługi z zakresu medycyny niekonwencjonalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy w regulaminie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli należy ustalić maksymalną wysokość przyznanej pomocy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy z przekazaniem makulatury musi wiązać się wystawienie faktury VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy w przypadku wytwarzania odpadów konieczne jest ustanawianie wysokości zabezpieczenia roszczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jak w polskim zeznaniu podatkowym wykazać emeryturę z USA?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak należy rozumieć wielkość wskaźnika Ep?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 marca 2021 r., Chruszcz Adrian | Aktualne