Questions and answers

Kiedy pracodawca może wypowiedzieć umowy dla pracownicy, która 20 sierpnia ukończyła 56 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2012 r., Dzienisiuk Dorota | Aktualne

Kiedy wygasa obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy wypowiedzenie jest skuteczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Od kiedy następuje opodatkowanie podatkiem od nieruchomości gruntu nabytego na podstawie przetargu z gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Od kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W jaki sposób matka powinna rozliczać wynagrodzenie córki, która jest osobą współpracującą?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

W jaki sposób ustalić liczbę godzin ponadwymiarowych realizowanych przez nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2012 r., Pater Łukasz | Aktualne

W jaki sposób wykazać w księgach bezpłatny odbiór zużytego sprzętu elektronicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2012 r., Zarzycki Łukasz | Aktualne

Z jaką datą można wysłać pismo dotyczące rozwiązania umowy bez wypowiedzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2012 r., Dzienisiuk Dorota | Aktualne

Z jaką stawką VAT stowarzyszenie powinno wystawiać faktury za wpisowe na studia podyplomowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 września 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy debit nota ma charakter odszkodowawczy i wyrażoną w niej wartość można ująć w kosztach podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy dodatek funkcyjny powinien być wliczany do ustalania wynagrodzenia za urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy dyrektor szkoły ma prawo odmówić nauczycielowi wycofanie wniosku dotyczącego rezygnacji ze stanu nieczynnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2012 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy od 1 września należy się podwyżka wynagrodzenia dla nauczyciela, który przebywa na dłuższym zwolnieniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2012 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy pracownicy należy wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2012 r., Mrzygłód Małgorzata | Nieaktualne

Czy spółdzielnia mieszkaniowa może sfinansować remont swojej siedziby ze środków funduszu remontowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2012 r., Pośpieszyńska Helena | Nieaktualne

Czy spółka z o.o. ma prawo dysponować nadwyżką podatku naliczonego nad należnym wykazaną przez osobę fizyczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy sprzedając złom, który powstał w wyniku działalności należy naliczyć VAT przy wystawieniu faktury sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2012 r., Matusiakiewicz Łukasz | Nieaktualne

Czy usługę wynajmu hali oraz pracę zatrudnionych inżynierów należy wykazywać w informacji podsumowującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2012 r., Geliński Piotr | Aktualne

Czy w dokumentacji księgowej będzie wystarczające posiadanie kopii podpisanej korekty?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2012 r., Geliński Piotr | Aktualne

Czy w opisanym przypadku firma musi zapłacić opłatę podwyższoną?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2012 r., Gall Marek | Aktualne

Czy w skład komisji bhp powinni wejść przedstawiciele wszystkich oddziałów zakładu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy wycieczka do Parlamentu Europejskiego otrzymana z biura europosła jest przychodem podatkowym osoby fizycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy zanim nauczycielowi wypłaci się odprawę należy zaczekać na rozstrzygnięcie sprawy przez sąd?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2012 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować sprzedaż mieszkań, które były wprowadzone do środków trwałych firmy i wynajmowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakich księgowań powinna dokonać spółka z tytułu zakupu wierzytelności oraz udziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2012 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jakie konsekwencje podatkowe wywoła pokrycie za zleceniobiorcę składek na ubezpieczenie społeczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie skutki wywoła na gruncie VAT faktura, która nie dokumentuje żadnego zdarzenia gospodarczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2012 r., Morska Agnieszka | Aktualne

Jaki skutki podatkowe wywoła przejęcie nieruchomości w zamian za niespłaconą pożyczkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak księgować rozliczenia międzyokresowe bierne, gdy ewidencjonuje się koszty tylko w układzie rodzajowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak należy zaksięgować korektę kosztów lat poprzednich z tytułu emisji dwutlenku węgla (ochrony środowiska)?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Jak wprowadzić do majątku działalności gospodarczej żony składniki majątku będące własnością męża?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2012 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Kiedy podatnik powinien wprowadzić do kasy rejestrującej otrzymaną od osoby fizycznej zaliczkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2012 r., Mikuła Patrycja | Nieaktualne

W jaki sposób należy naliczać podatek od odsetek z rachunków wspólnych prowadzonych dla osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2012 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Czy pracodawca może dochodzić zwrotu nienależne wypłaconego świadczenia urlopowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy w sytuacji zakupu lokalu mieszkalnego na cele prowadzonej działalności gospodarczej, można odliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak należy rozliczać VAT z tytułu importu na podstawie art. 33a ustawy o VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT świadczenie na rzecz irlandzkiego kontrahenta usług marketingowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT usługi pośrednictwa w sprzedaży niemieckich opłat drogowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć VAT z tytułu usługi transportowej świadczonej na terenie UE przez podwykonawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2012 r., Matusiakiewicz Łukasz | Nieaktualne

Kiedy należy wykazać WNT, jeśli towar otrzymano w styczniu, jednak faktura dotarła dopiero w sierpniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jakiej wysokości podatnik ma prawo odliczyć VAT od wykupu z leasingu samochodu z kratką?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Co należy zrobić w sytuacji kiedy nauczyciel otrzymywał dodatek stażowy w zawyżonej wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2012 r., Niemiec Renata | Nieaktualne

Czy dodatnia wartość firmy powstała przy rozliczeniu połączenia spółek może być amortyzowana podatkowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy dopuszczalna jest inna forma wysyłania wniosków przez wykonawców niż ta przewidziana przez zamawiającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2012 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy gmina jako właściciel gruntu może zbyć jego własność w trybie art. 231 § 2 k.c. na rzecz właściciela budynku, wzniesionego na tym gruncie?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2012 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy kontrakty forward powinny być wprowadzone do ksiąg w dacie ich zawarcia oraz według kursu po jakim zostały zawarte?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne