Questions and answers

Jakie działania ma podjąć nadzór budowlany w sytuacji niewykonania obowiązku rozbiórki?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2012 r., Gawroński Tomasz | Aktualne

Jak opodatkować przeniesienie udziałów na drugiego wspólnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT sprzedaż towaru nieprzemieszczanego poza terytorium Polski dokonaną na rzecz firmy francuskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2012 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak ująć w ewidencji księgowej jednostki budżetowej pokrycie niedoboru z tytułu podatku akcyzowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2012 r., Błaszko Adam | Aktualne

Jak zaewidencjonować koszty próbek towaru wyprodukowanego w formach, które być może zakupimy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2012 r., Zarzycki Łukasz | Nieaktualne

Jak zaksięgować wydanie towaru z magazynu, jeżeli faktura sprzedaży została wystawiona w następnym miesiącu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Kiedy powstaje koszt i przychód podatkowy z tytułu zbycia wierzytelności?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Który organ jest właściwy do legalizacji nielegalnej eksploatacji kruszywa?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2012 r., Czajka-Marchlewicz Bogna | Nieaktualne

W jaki sposób należy rozliczyć na gruncie VAT bonus półroczny otrzymany od kontrahenta z Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2012 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób potraktować nieruchomość przewłaszczoną na zabezpieczenie spłaty pożyczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

W jaki sposób powinno być wyliczone wynagrodzenie za porę nocną?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Czy należy wydać decyzję o usunięciu hodowli kur na terenie miasta?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 sierpnia 2012 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy należy wyodrębnić wartość kosztów przypadającą na prace rozwojowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 sierpnia 2012 r., Michalak Marcin | Nieaktualne

Czy wspólnicy spółki mogą przekazać budynek według udziałów i wykorzystywać go na cele osobiste?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 sierpnia 2012 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jak można zobowiązać właściciela do wpuszczenia na działkę i umożliwienia wykonania konserwacji rowu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 sierpnia 2012 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Jak wprowadzić do ksiąg nową wartość gruntu po przeszacowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 sierpnia 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Czy istnieje obowiązek posiadania konta firmowego do regulacji zobowiązań w spółce cywilnej małżonków?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2012 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Czy koszt opakowań należy ująć w kolumnie 10 czy kolumnie 13 PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy podatnik musi zainstalować kasę fiskalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy postępujemy prawidłowo wystawiając notę korygującą na różnicę wynikającą ze skonta?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Czy szkoła może dokonać zapłaty za fakturę pro forma?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2012 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy trzeba dzielić koszty, np. mediów na przedszkole i opiekę nad dziećmi, czy można w PKPiR księgować je łącznie?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2012 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy usługa przeglądu i remontu gwarancyjnego, zlecona i wykonana w Rosji, stanowi import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2012 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy wszystkie strony historii choroby (prowadzonej w formie papierowej) muszą być ponumerowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2012 r., Podciechowska Anna | Nieaktualne

Czy w wyniku zmniejszenia wartości cła powinniśmy skorygować wartość początkową środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2012 r., Michalak Marcin | Nieaktualne

Czy wynajmując lokal dla spółki jawnej muszę odprowadzać VAT i wykazywać go w deklaracji?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2012 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Czy zakupiona opcja bankowa, z terminem wykorzystania w 2013 r., będzie kosztem w 2012 r. czy 2013 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2012 r., Pepol Marek | Aktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować w przypadku sprzedaży turnusów odchudzających?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2012 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jakich dokumentów może żądać urząd skarbowy w toku czynności sprawdzających?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaki okres wypowiedzenia obejmuje pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Jak należy ewidencjonować opakowania kaucjonowane i tzw. wypożyczone obce?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2012 r., Zarzycki Łukasz | Aktualne

Jak należy postąpić, gdy jeden z trzech wspólników spółki cywilnej umiera?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak prawidłowo udzielić pracownikom urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2012 r., Drzewiecka Ewa | Nieaktualne

Jak rozliczyć faktury za gaz i wodę w lokalu mieszkalnym podnajmowanym wspólnie z dwoma innymi podmiotami?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2012 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczyć niesprzedane mieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2012 r., Pośpieszyńska Helena | Nieaktualne

Jak ująć w ewidencji księgowej budowę odpływów kanalizacyjnych współfinansowanych z lmieszkańcami?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2012 r., Błaszko Adam | Aktualne

Jak ująć w ewidencji księgowej jednostki budżetowej refundację z tytułu realizacji projektu systemowego POKL?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2012 r., Błaszko Adam | Aktualne

Kiedy powinny być księgowane korekty faktur VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kiedy pracownik powinien otrzymać dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2012 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Według jakiego kursu należy przewalutować pożyczkę otrzymaną od udziałowca?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

W jaki sposób i jakim pismem można dokonać aktualizacji obowiązków pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2012 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób wykazać zwrot nadpłaty składek na FP i FGŚP otrzymany z ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W jaki sposób zaewidencjonować faktoring w PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2012 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jaki sposób zaewidencjonować w księgach handlowych obcą gotówkę przekazywaną przez nas dla innej firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

W którym momencie wykazać przychód w PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Co powinien zawierać protokół likwidacji dokumentacji podatkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy arkusze organizacyjne szkół muszą być podpisane przez skarbnika gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2012 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy chemikalia na terenie zakładu pracy muszą być składowane w wannach wychwytowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2012 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy dopuszczalne jest pranie odzieży ochronnej pracowników gabinetu stomatologicznego w domu pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2012 r., Brzezińska Alicja | Nieaktualne

Czy nadleśnictwo powinno płacić podatek od nieruchomości od budynków administracyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2012 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy nauczycielowi pełniącemu funkcję wicedyrektora można obniżyć obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2012 r., Gawroński Krzysztof | Nieaktualne

Czy obecnie wymagana jest sterylizacja bielizny noworodków i dzieci starszych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2012 r., Brzezińska Alicja | Nieaktualne

Czy odszkodowanie wypłacone za wcześniejsze zerwanie umowy dzierżawy gruntu może stanowić koszt podatkowy spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne