Questions and answers

Czy pracownik może mieć dwie premie uznaniowe w ciągu miesiąca?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Czy samochód stanowiący wygraną w konkursie podlega amortyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2012 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy spółka z. o.o. w organizacji może ubiegać się o zamówienia publiczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2012 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

Czy spółka z o.o. ma obowiązek prowadzenia książki nadawczej oraz książki korespondencji przychodzącej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2012 r., Michalska Iwona | Aktualne

Czy toi-toi może być uznany za pomieszczenie pomocnicze służące zaspokojeniu potrzeb lokalu użytkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2012 r., Smaga Łukasz | Nieaktualne

Czy umowa zlecenie podlega wszystkim składkom ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2012 r., Grzelińska Joanna | Nieaktualne

Czy w przypadku spłaty należności alimentacyjnych, wierzyciel musi wycofać tytuł wykonawczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2012 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Czy wypłata świadczenia pieniężnego dla pracowników w okresie przedświątecznym może zostać sfinansowana ze środków ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2012 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

Czy z uwagi na brak dokumentów źródłowych możliwe jest zaksięgowanie wydatków, w ciężar kosztów bilansowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2012 r., Michalska Iwona | Aktualne

Czy z ZFŚS może być udzielona zapomoga zwrotna?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Gdzie należy zgłaszać medyczne zdarzenia niepożądane i błędy medyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2012 r., Brzezińska Alicja | Nieaktualne

Jakie dokumenty powinna dostarczyć do ZUS osoba zgłaszająca wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2012 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Jakie ograniczenia niesie za sobą wpis do CEIDG w Polsce, a wykonywanie pracy za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie przepisy sanitarne dotyczą prania bielizny szpitalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2012 r., Brzezińska Alicja | Nieaktualne

Jaki formalny dokument powinien zostać przygotowany przez pracodawcę dla osoby, która zostanie oddelegowana?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2012 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Jak należy rozliczyć czas pracy w godzinach nadliczbowych i oddać wolny dzień pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2012 r., Rycak Magdalena | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować przekazanie pracowni komputerowej otrzymanej w formie darowizny w roku poprzednim?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć składkę na ubezpieczenie grupowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2012 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Jak prawidłowo wykazać w dokumentach ubezpieczeniowych okres urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2012 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Jak przekwalifikować materiał pełnowartościowy na odpad w magazynie?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2012 r., Gawron Jacek | Aktualne

Jak rozdzielać konta organu i urzędu przy sporządzaniu sprawozdania Rb-27S?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2012 r., Błaszko Adam | Aktualne

Jak rozliczyć pracownika zatrudnionego i zameldowanego za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Jak ująć w PKPiR dodatkowe wydatki ponoszone w związku ze sprowadzaniem samochodów z zagranicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak zaksięgować przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy i spłatę zaciągniętej pożyczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2012 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Kiedy należy wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, w przypadku rozwiązania umowy w sobotę?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2012 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

Na jakich zasadach pracodawca może wprowadzić kodeks etyki?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2012 r., Kamińska Agata | Aktualne

W jaki sposób należy potraktować konwersję zobowiązań handlowych na pożyczkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W jaki sposób należy potraktować konwersję zobowiązań handlowych na pożyczkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2012 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczać koszty samochodu, który używany jest w spółce na podstawie leasingu operacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W jaki sposób ustalić różnice kursowe od zapłaconych odsetek?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

W którym miesiącu należy zacząć amortyzację samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2012 r., Błaszko Adam | Aktualne

W którym momencie można zaliczyć zaniechaną inwestycję do kosztów uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy, w przedstawionej sytuacji, przedsiębiorca emituje zanieczyszczenia do powietrza z procesu produkcyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2012 r., Gall Marek | Aktualne

Czy koszty rekrutacji do organów spółek zależnych mogą stanowić koszt podatkowy spółki-matki?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2012 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy można zawrzeć aneks do umowy, w którym data jego obowiązywania będzie wcześniejsza od daty zawarcia?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2012 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Czy przepisy dopuszczają krzyżowanie się dróg personelu i rodzin w obrębie zespołu porodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2012 r., Brzezińska Alicja | Nieaktualne

Czy w skład czternastodniowego urlopu wypoczynkowego mogą wchodzić dwa dni urlopu okolicznościowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2012 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy wydatki na skup kas fiskalnych, przeznaczonych do utylizacji, można uznać za koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2012 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jakie działania należy podjąć wobec obozowiczów na terenie parku krajobrazowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2012 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Jakie wymiary powinien mieć gabinet stomatologiczny w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2012 r., Brzezińska Alicja | Nieaktualne

Jaki jest prawidłowy termin złożenia deklaracji elektronicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak należy ewidencjonować opakowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2012 r., Gos Waldemar | Aktualne

Jak należy interpretować zapisy art. 36 ust. 2 i 3 ustawy Prawo wodne?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2012 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować otrzymaną zapłatę należności, którą objęto odpisem aktualizującym?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak opodatkować nieruchomość, która została zakupiona w celu jej odsprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak oszacować wartość zamówienia na wyjazdy integracyjne dla pracowników zamawiającego i innych osób?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2012 r., Bieńko Monika | Nieaktualne

Jak prawidłowo obliczyć wymiar nagrody jubileuszowej za 40 lat pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2012 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak ująć w ewidencji księgowej jednostki budżetowej odsetki bankowe od wpłaconego na poczet kaucji wadium?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2012 r., Niemiec Renata | Aktualne

Jak ująć zakup programów komputerowych płatnych w czterech ratach rocznych w PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak zakwalifikować koszty treningu motywacyjnego dla pracowników oraz konsultacji dla dyrektora?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2012 r., Rodziewicz Ewa | Aktualne

Kto może przeprowadzać szkolenia okresowe w zakresie BHP?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Po jakim terminie przedawniają się roszczenia z tytułu uszkodzenia sprzętu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 sierpnia 2012 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Aktualne