Questions and answers

Czy staż pracy wpływa na obowiązek refundacji pracownikowi kosztów okularów korygujących wzrok?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2012 r., Szymański Kamil | Aktualne

Czy umorzenie należności może być przychodem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy umowa powinna zostać zawarta z osobą fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą czy z firmą osoby fizycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2012 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy wadium może zostać wniesione w częściach w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2012 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne

Czy zamawiający sektorowy może udzielić zamówienia uzupełniającego na usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2012 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy zawiadomienie o przejęciu części zakładu, które otrzymał pracownik powinno być przez niego podpisane?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2012 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy zerowe ZUS RMUA oznacza, że pracownik nie podlega ubezpieczeniu i nie ma prawa do świadczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2012 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy Związek Gmin Regionu Słupeckiego powinien odprowadzić podatek od darowizny?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jakich czynności dokonać w przypadku śmierci podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie konsekwencje podatkowe dla spółki a jakie dla wspólników wystąpią przy wycofaniu wkładu ze spółki jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie obowiązki należy spełnić zatrudniając jako aktorów Brazylijczyków nie posiadających obywatelstwa polskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe wywoła udzielenie pożyczki dla spółki a jakie dla pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak na gruncie VAT należy potraktować zakup usług edukacyjnych w USA?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy wyliczyć staż pracy potrzebny to przyznania pracownikowi limitu urlopu wypoczynkowego w wymiarze 26 dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2012 r., Mrzygłód Małgorzata | Aktualne

Jak prawidłowo dokonać zmiany danych osoby zastępowanej w umowie na zastępstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Jak prawidłowo wyliczyć urlop szkoleniowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Jak rozliczać koszty związane z montażem urządzeń lub poprawkami montażu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak wyliczyć wynagrodzenie za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2012 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Jak zaksięgować w spółce komandytowo-akcyjnej aport przedsiębiorstwa wniesiony przez akcjonariusza?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2012 r., Mikulska Dorota | Nieaktualne

Jak zatrudnić nauczyciela bibliotekarza na dodatkową godzinę dydaktyczną w wymiarze 1/18 tygodniowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2012 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Kiedy w PKPiR należy ująć sprzedaż nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2012 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Kto ponosi odpowiedzialność wykroczeniową za przekroczenia czasu pracy pracowników tymczasowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

W jakim kraju będzie podlegał ubezpieczeniu społecznemu oraz opodatkowaniu obywatel Rumuni zatrudniony w USA?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób należy zaksięgować wartość VAT zwróconego przez francuski Urząd Skarbowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

W jaki sposób ująć w PKPiR zakup towarów i artykułów biurowych oraz faktury za reklamę i pieczątkę firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

W której kolumnie PKPiR ująć drzwi i okna zakupione w celu zamontowania ich jako ekspozycji reklamowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Co może uzasadniać skierowanie pracownika na dodatkowe badania lekarskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Co należy rozumieć przez pojęcie "budynek usługowo-mieszkalny"?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2012 r., Dorska Dorota | Aktualne

Czy dokonując sprzedaży szalunków jako złomu, podatnik będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2012 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy firma otrzymując fakturę za naprawę powypadkową samochodu może odliczyć podatek naliczony wynikający z tej faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2012 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy istnieje możliwość odliczenia VAT od zakupu maszyny leśnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy transakcja zakupu wierzytelności podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy warunkiem wypłaty odprawy emerytalnej jest ustanie stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2012 r., Drzewiecka Ewa | Nieaktualne

Ile powinno trwać szkolenie wstępne dla informatyków?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2012 r., Wawszczak Łukasz | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych rodzi cesja wierzytelności?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2012 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jaki jest termin rozliczenia przez sprzedawcę faktur korygujących zwiększających kwotę podatku VAT należnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2012 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak należy liczyć 30% wartości nakładów ponoszonych na ulepszenie nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2012 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować sprzedaż wytworzonego programu finansowo-księgowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2012 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Jak rozliczyć usługi najmu samochodów ciężarowych świadczone na rzecz słowackiego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Jak zaksięgować przychody dotyczące poprzednich okresów?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Po jakim kursie spółka powinna wyceniać wypływ z rachunku z przyznanym debetem, a po jakim wpływy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

W jakim wymiarze przysługuje pracownikowi administracji szkoły zatrudnionemu na 2/4 etatu urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2012 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

W jaki sposób obliczyć dniówkę pracownikowi, któremu ograniczono wymiar etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2012 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczać składkę na fundusz pracy, płaconą przez jednego ze wspólników spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W jaki sposób skorygować koszty uzyskania przychodu za kilka lat wstecz?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2012 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

W jaki sposób ustalić, który pracodawca powinien wypłacić nauczycielowi nagrodę jubileuszową?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2012 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

W jaki sposób wyliczać różnice kursowe przy spłacie kredytu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W którym momencie należy rozliczyć w kosztach podatkowych wydatek na nabycie tonerów do drukarki?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2012 r., Lelito Ewelina | Nieaktualne

Czy aneksy do umów leasingowych pozbawiają podatnika prawa do odliczania VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy brak pobrania dopłaty przez kasjera powoduje zmianę wartości obrotu z tytułu świadczenia usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy dochodzi do nabycia częściowo odpłatnego w przypadku nabycia urządzenia po promocyjnej cenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy ekspozytor powinien być zaklasyfikowany jako środek trwały czy też jako materiał reklamowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Zarzycki Łukasz | Nieaktualne

Czy kaucję należy zaliczyć do podstawy opodatkowania WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy koszty organizacji imprezy dla obecnych i potencjalnych klientów są kosztami uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Lelito Ewelina | Nieaktualne

Czy lokal mieszkalny musi być wyposażony w instalację ciepłej wody użytkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Kamińska Anna | Nieaktualne

Czy mam prawo do odliczania VAT od zakupu paliwa do samochodu, który wynajmuję?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy oczko wodne stanowi budowlę, czy podwyższa wartość budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy od kwoty sprzedaży obrazów na aukcji charytatywnej należy odprowadzić VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

Czy podział budynku i zniesienie współwłasności powinno być poprzedzone wyodrębnieniem samodzielnych lokali?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Kamińska Anna | Nieaktualne

Czy pracownice zatrudnione w sklepie z sukniami ślubnymi mogą pracować w soboty i niedziele?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne