Questions and answers

Kto ponosi odpowiedzialność wykroczeniową za przekroczenia czasu pracy pracowników tymczasowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

W jakim kraju będzie podlegał ubezpieczeniu społecznemu oraz opodatkowaniu obywatel Rumuni zatrudniony w USA?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób należy zaksięgować wartość VAT zwróconego przez francuski Urząd Skarbowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

W jaki sposób ująć w PKPiR zakup towarów i artykułów biurowych oraz faktury za reklamę i pieczątkę firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

W której kolumnie PKPiR ująć drzwi i okna zakupione w celu zamontowania ich jako ekspozycji reklamowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 sierpnia 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Co może uzasadniać skierowanie pracownika na dodatkowe badania lekarskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Co należy rozumieć przez pojęcie "budynek usługowo-mieszkalny"?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2012 r., Dorska Dorota | Aktualne

Czy dokonując sprzedaży szalunków jako złomu, podatnik będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2012 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy firma otrzymując fakturę za naprawę powypadkową samochodu może odliczyć podatek naliczony wynikający z tej faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2012 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy istnieje możliwość odliczenia VAT od zakupu maszyny leśnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy transakcja zakupu wierzytelności podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy warunkiem wypłaty odprawy emerytalnej jest ustanie stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Ile powinno trwać szkolenie wstępne dla informatyków?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2012 r., Wawszczak Łukasz | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych rodzi cesja wierzytelności?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2012 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jaki jest termin rozliczenia przez sprzedawcę faktur korygujących zwiększających kwotę podatku VAT należnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2012 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak należy liczyć 30% wartości nakładów ponoszonych na ulepszenie nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2012 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować sprzedaż wytworzonego programu finansowo-księgowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2012 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Jak rozliczyć usługi najmu samochodów ciężarowych świadczone na rzecz słowackiego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Jak zaksięgować przychody dotyczące poprzednich okresów?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Po jakim kursie spółka powinna wyceniać wypływ z rachunku z przyznanym debetem, a po jakim wpływy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

W jakim wymiarze przysługuje pracownikowi administracji szkoły zatrudnionemu na 2/4 etatu urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2012 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

W jaki sposób obliczyć dniówkę pracownikowi, któremu ograniczono wymiar etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2012 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczać składkę na fundusz pracy, płaconą przez jednego ze wspólników spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W jaki sposób skorygować koszty uzyskania przychodu za kilka lat wstecz?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2012 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

W jaki sposób ustalić, który pracodawca powinien wypłacić nauczycielowi nagrodę jubileuszową?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2012 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

W jaki sposób wyliczać różnice kursowe przy spłacie kredytu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W którym momencie należy rozliczyć w kosztach podatkowych wydatek na nabycie tonerów do drukarki?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2012 r., Lelito Ewelina | Aktualne

Czy aneksy do umów leasingowych pozbawiają podatnika prawa do odliczania VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy brak pobrania dopłaty przez kasjera powoduje zmianę wartości obrotu z tytułu świadczenia usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy dochodzi do nabycia częściowo odpłatnego w przypadku nabycia urządzenia po promocyjnej cenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy ekspozytor powinien być zaklasyfikowany jako środek trwały czy też jako materiał reklamowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Zarzycki Łukasz | Nieaktualne

Czy kaucję należy zaliczyć do podstawy opodatkowania WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy koszty organizacji imprezy dla obecnych i potencjalnych klientów są kosztami uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Lelito Ewelina | Nieaktualne

Czy lokal mieszkalny musi być wyposażony w instalację ciepłej wody użytkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Kamińska Anna | Nieaktualne

Czy mam prawo do odliczania VAT od zakupu paliwa do samochodu, który wynajmuję?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy oczko wodne stanowi budowlę, czy podwyższa wartość budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy od kwoty sprzedaży obrazów na aukcji charytatywnej należy odprowadzić VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

Czy podział budynku i zniesienie współwłasności powinno być poprzedzone wyodrębnieniem samodzielnych lokali?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy pracownice zatrudnione w sklepie z sukniami ślubnymi mogą pracować w soboty i niedziele?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy zakup i wykorzystanie materiałów do wykonania usługi powoduje wyłączenie z opodatkowania ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy zleceniodawca powinien wystawić dokument IFT, w przypadku zawarcia umowy zlecenia z nierezydentem?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Gdzie księgujemy koszty otwarcia akredytywy na zapłatę zobowiązań?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Pepol Marek | Aktualne

Ile lat należy wliczyć do stażu urlopowego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować w stosunku do usług polegających na dostawie wody?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką stawkę zastosować do świadczonej usługi spedycyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jakie są zasady odliczenia VAT w przypadku zapłaty zaliczek na poczet zakupu paliwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Mikuła Patrycja | Nieaktualne

Jaki należy zastosować kurs waluty aby rozliczyć wpłacony depozyt dotyczący zabezpieczenia umowy leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Zarzycki Łukasz | Aktualne

Jak na gruncie VAT rozliczyć świadczone na rzecz kontrahenta unijnego usługi doradcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować na konto 013 przyjęty do ewidencji fax jeżeli dokument OT wystawiony został rok po zakupie?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Jak prawidłowo wypełnić deklarację PFRON?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Jak wygląda procedura likwidacji zawieszonej działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak zaewidencjonować przyjęte nieodpłatnie urządzenia na plac zabaw?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Pośpieszyńska Helena | Nieaktualne

Kiedy podatnik może odliczyć VAT z faktury zakupu tonerów do drukarki?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Kiedy podatnik może odliczyć VAT z faktury za usługę telekomunikacyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne