Questions and answers

Czy fundacja, która otrzymuje dotacje od powiatu jest zobowiązana do stosowania p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2020 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy inwestor może wybudować chodnik o szerokości 1,5 m?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2020 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Czy jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego obejmuje notebook?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej może być członkiem komisji rekrutacyjnej, podczas naboru w OPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy mamy obowiązek przedłużyć decyzję (świadczenie pielęgnacyjne) na podstawie przepisów COVID?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy montaż klimatyzacji wymaga pozwolenia na budowę lub zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2020 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Czy można część towaru sprzedawać jednemu kontrahentowi w złotówkach, a część w euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy można odliczyć alimenty płacone przez babcię dziecka na wnuka?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2020 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy można przyznać zasiłek rodzinny wraz z dodatkami na troje dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy można wypłacić pracownikowi zaliczkę na delegację polską, ale w walucie obcej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy na stronie tytułowej projektu powinni podpisać się wszyscy projektanci?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2020 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy nierezydent w związku z z nabyciem nieruchomości w Polsce musi opłacać podatek od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy notę księgową otrzymaną w związku z upomnieniem za leasing należy zaksięgować w PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy odzysk odpadów poza instalacjami zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2020 r., Tomaszkiewicz Joanna | Aktualne

Czy organ może przyjąć zgłoszenie budowy budynku rekreacji indywidualnej z wysuniętym zadaszeniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2020 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Czy organ powinien żądać nowych zaświadczeń i oświadczeń w przypadku długiego postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2020 r., Krudysz Marcin | Aktualne

Czy organ wykonawczy może podzielić działkę i sprzedać np. trzy działki wydzielone z działki pierwotnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2020 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy podczas przerwy świątecznej logopeda powinien prowadzić zajęcia w przedszkolu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2020 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy powiat może udzielić dotacji celowej dla nauczycieli szkoły, dla której nie jest organem rejestrującym?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego w czasie oczekiwania na wynik testu na COVID-19?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2020 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy prowadzenie technologii hodowli owadów w skali przemysłowej wymaga uzyskania decyzji środowiskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2020 r., Tomaszkiewicz Joanna | Aktualne

Czy przymusowego odebrania dziecka może dokonać tylko kurator?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy remont rowu melioracyjnego wymaga pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2020 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

Czy specjalny zasiłek opiekuńczy podlega koordynacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2020 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy sposób wyliczenia dochodu rodziny na potrzeby ustalania prawa do zasiłku rodzinnego jest prawidłowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2020 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy spółka, która nie przekroczyła progów transakcyjnych musi sporządzić dokumentację cen transferowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2020 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy stracę prawo do preferencyjnego ZUS, jeśłi rozpocznę współpracę z byłym zleceniodawcą?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy stronie przysługuje prawo do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2020/21, czy muszą być zasądzone alimenty?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy tworząc zespół szkolno-przedszkolny, organ prowadzący powinien ogłosić konkurs na dyrektora tego zespołu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2020 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy urlop dla poratowania zdrowia może zostać udzielony bezpośrednio po urlopie uzupełniającym?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy wartość posiłków powinna być doliczona do dochodu pracownika mobilnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2020 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy wpłaty z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich stanowią przychód powiatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Czy w szkole publicznej można zatrudnić osobę na stanowisku sprzątaczki na podstawie umowy zlecenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy w TPR-C należy wykazać tylko kwoty ujęte w kosztach uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 grudnia 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne