Questions and answers

Jak rozliczyć VAT z tytułu świadczonej usługi analizy rynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jakim terminie może ubiegać się o zwrot VAT naliczonego z tytułu WDT dokonanej w kwietniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak obliczyć czas pracy pracownika, któremu polecono dowiezienie innych pracowników na miejsce delegacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2013 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy podatnik może odliczyć podatek naliczony za usługi notarialne związane ze zmianą umowy spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2013 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak powinna brzmieć poprawna nazwa zespołu szkół?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 maja 2013 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Na kim ciąży obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości od nieruchomości leasingowanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2013 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób podatnik, obywatel Holandii, powinien opodatkować swoje przychody?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak najkorzystniej podatkowo, przenieść firmę z żony na męża?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2013 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy w obecnym stanie prawnym sprawozdanie spółki komandytowo-akcyjnej należy złożyć w urzędzie skarbowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy podatnik powinien wykazywać w PIT rocznym przychód ze zbycia udziału w spółce cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób płatność ratalna wpływa na obowiązkową korektę kosztów zgodnie z art. 24d u.p.d.o.f.?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT ma abonament telewizji satelitarnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2013 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak powinniśmy amortyzować przyłącze energetyczne oraz zautomatyzowaną linię foliująco-pakującą?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2017 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Jaki dokument określa czy dana organizacja związkowa obejmuje swoim zasięgiem placówki prowadzone przez powiat?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2013 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jak należy prawidłowo ustalić podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2013 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy stacja transformatorowa stanowi odrębny od obsługiwanego budynku środek trwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2013 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może zawrzeć z główną księgową drugą umowę o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2013 r., Pater Łukasz | Aktualne

Czy nauczycielowi, który nabył prawo do świadczenia kompensacyjnego należy się odprawa emerytalna?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2013 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Kiedy pracownikowi przysługuje świadczenie rehabilitacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2013 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy wystawiona przez spółdzielnię faktura za opłatę użytkowania wieczystego powinna zawierać VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2013 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jakie są obowiązki pracodawcy pozostającego z pracownikiem w dwóch stosunkach pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2013 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy potwierdzenie w formie xmln będzie dla nas wystarczające do zastosowania stawki 0%?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2013 r., Kłos Piotr | Aktualne

W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej urząd pracy powinien ująć wydatek na badania lekarskie bezrobotnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2013 r., Gaździk Elżbieta | Nieaktualne

Czy darowizna materiałów budowlanych na budowę odcinka drogi podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2013 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy można przyjmować do kasy firmy spłatę pożyczki w wysokości 180.000 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2013 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy podatnik, który zakupił towar od spółki niemieckiej, powinien wykazać WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy urząd gminy prawidłowo zastosował do dostawy ogródka przydomowego stawkę 23%?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2013 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak wyliczyć koszt utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej, na dany rok budżetowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 maja 2013 r., Skrzypska Dorota | Nieaktualne

Czy podatnik musi dołączać do refaktury kserokopię faktury pierwotnej za usługi internetowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2013 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy właściciel budynku jest zobowiązany do zapewnienia urządzenia zjazdowego do ewakuacji na stałe w obiekcie?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2013 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy wynajęcie zespołu muzycznego może zostać zrealizowane w trybie zamówienia z wolnej ręki?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2013 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne

Czy spółka ma obowiązek składania deklaracji z kwotami zerowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2013 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Na kim ciąży obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2013 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy można rozliczać delegację pracownika po kursie banku, w którym pracownik posiada kartę płatniczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT sprzedaż srebra przechowywanego w depozycie w Szwajcarii?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2013 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Do jakiej grupy KŚT należy zaliczyć akwarium i jaką stawkę amortyzacji zastosować?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy czynność wniesienia aportu wymaga sporządzenia dokumentacji podatkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2013 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak rozliczyć kwotę otrzymaną za użyczenie lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy koszty wyceny posiadanych udziałów stanowią koszty podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 maja 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne