Questions and answers

Po jakim okresie czasu pracodawca powinien skierować pracownika na badania kontrolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2012 r., Handzlik Marta | Aktualne

W jaki sposób pracownik może uwolnić się od odpowiedzialności materialnej za mienie powierzone?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2012 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

W jaki sposób udokumentować obciążenie praktykanta spoza Polski kosztami praktyki?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Z jaką częstotliwością należy przedkładać wyniki pomiarów poboru wody?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2012 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy grunty w użytkowaniu wieczystym należy ujmować w ewidencji pozabilansowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2012 r., Skrzypska Dorota | Nieaktualne

Czy można odliczyć VAT od gruntu kupionego z gminy w formie przetargu w przyszłej strefie parku technologicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2012 r., Małecki Paweł | Nieaktualne

Czy można rozwiązać stosunek pracy z pracownikiem, który czeka na decyzję orzecznika ZUS w sprawie przyznania renty?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy po nowelizacji ustawy zmieniły się zasady udzielania dodatkowego urlopu dla pracownika niepełnosprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2012 r., Klimkiewicz Luiza | Nieaktualne

Czy pracownik tymczasowy powinien przejść szkolenie w zakresie instruktażu ogólnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy pracownik zatrudniony w dwóch placówkach powinien mieć wypłacone nagrody jubileuszowe z każdej z nich osobno?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2012 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czy rampa przeładunkowa przy magazynie powinna być oznaczona?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2012 r., Majer Roman | Nieaktualne

Czy SP ZOZ może ze środków własnych zakupić szczepionki przeciwko grypie i zaszczepić nimi swoich pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2012 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy szkolenia z zakresu z ochrony danych osobowych oraz BHP są zwolnione z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy wartość podatku od nieruchomości pomniejszy przychód z najmu, jeśli przychód ten uzyskiwany jest za cały rok z góry?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2012 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy wszystkie materiały złomowe kwalifikują się do stosowania odwrotnego obciążenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Czy wydatki na zabawki przeznaczone dla przedszkola można zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy zamówienie publiczne rozliczane w formie barteru, można przeprowadzić w procedurze dialogu konkurencyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2012 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

Jaka może być najmniejsza odległość między zjazdem z drogi ekspresowej a wyjazdem na drogę?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2012 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Jakie okresy stanowią przerwę w wykonywaniu zawodu pielęgniarki?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2012 r., Brzozowska-Kruczek Małgorzata | Aktualne

Jakie są obowiązki szpitala na wypadek śmierci pacjenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2012 r., Lenczowska - Soboń Katarzyna | Aktualne

Jakie są podstawowe zasady naliczania renty wyrównawczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2012 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jaki organ prowadzi postępowanie w sprawie naliczenia opłaty podwyższonej za wydobycie bez koncesji?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2012 r., Król Lidia | Aktualne

Jak można określić, jaka stawka opłaty eksploatacyjnej będzie w przyszłym roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2012 r., Król Lidia | Nieaktualne

Jak rozliczyć koszt korzystania z samochodu prywatnego i samolotu podczas podróży służbowej dyrektora finansowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2012 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Jak ująć w ewidencji księgowej VAT dotyczący działalności zwolnionej z opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2012 r., Skrzypska Dorota | Nieaktualne

Kiedy podatnik może odliczyć VAT od wydatków dotyczących inwestycji, która przyniesie przychód za kilka lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2012 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Kto powinien ustawić lustro na zjeździe publicznym: inwestor czy zarządca drogi?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2012 r., Mazurkiewicz Jakub | Nieaktualne

Która placówka powinna wypłacić nauczycielowi nagrodę jubileuszową?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2012 r., Sender Magdalena | Aktualne

W jakich terminach spółka może odliczyć VAT z faktur za usługi budowlano-montażowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

W jakiej części podatnik może odliczyć VAT z tytułu zakupu energii?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

W jaki sposób należy ująć w księgach środki pozyskane z emisji akcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

W jaki sposób opodatkować sprzedaż samochodu używanego poza granice UE, który został zakupiony w systemie VAT marża?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W jaki sposób wystawić PIT-8C spadkobiercom dłużnika, jeśli dług umarzany jest przed podziałem spadku?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2012 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy korzystanie z posiłków (lunch) w zakładzie pracy stanowi przychód dla pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy kwotę faktury wystawionej za przejazd pracownika nad morze, sfinansowany z ZFŚS należy opodatkować?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy można ogłosić przetarg pod warunkiem uzyskania kredytu lub w trakcie procedury kredytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2012 r., Baranowska Agata | Nieaktualne

Czy można pomniejszyć kapitał w dniu wypłaty kwoty, która została wypłacona na cele prywatne?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2012 r., Gos Waldemar | Aktualne

Czy można zawrzeć umowę zlecenia z pracownikiem na wykonywanie pracy w sobotę?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2012 r., Drzewiecka Ewa | Nieaktualne

Czy opakowania zwrotne należy ujmować w bilansie?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2012 r., Soprych Maciej | Aktualne

Czy osoba samotnie wychowująca dziecko i niemająca zasądzonych alimentów jest uprawniona do świadczeń rodzionnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2012 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Czy osobę, która na zwolnieniu lekarskim wyjedzie na wycieczkę pracodawca może zwolnić w trybie art. 52 k.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2012 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

Czy pracodawca ma prawo pokryć koszty przejazdu na wycieczkę pracowników ze środków obrotowych firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2012 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

Czy przy wyliczaniu nagrody jubileuszowej bierze się pod uwagę godziny ponadwymiarowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2012 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

Czy wyposażenie do rozbudowanego budynku można zakupić ze środków bieżących?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2012 r., Skrzypska Dorota | Nieaktualne

Czy ze środków ZFŚS można zakupić sprzęt do ćwiczeń na siłownię utworzoną w zakładzie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2012 r., Drzewiecka Ewa | Nieaktualne

Jaką datę należy uznać za dzień zaliczenia do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Jaką nazwę powinno mieć gimnazjum dla dorosłych, do którego przyjmowani są uczniowie z OHP?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2012 r., Piszko Agata | Aktualne

Jaki dokument Klient powinien dostarczyć na potwierdzenie miesięcznej wysokości utraconego dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2012 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Jakie organy należy poinformować o wpłacie dokonanej do kasy urzędu przez dłużnika alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2012 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Jakie są zasady tworzenia planów lekcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2012 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Jak należy postąpić ze środkami trwałymi, które pozostaną na terenie, który zobowiązani jesteśmy opuścić?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć wynagrodzenie pracownika w miesiącu, w którym osiągnie próg podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak określić podstawę opodatkowania wskazywaną na fakturze wewnętrznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2012 r., Małecki Paweł | Nieaktualne

Jak prawidłowo obliczyć podstawę wynagrodzenia urlopowego pracownicy, która przebywała na urlopie macierzyńskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2012 r., Mrzygłód Małgorzata | Aktualne

Jak prawidłowo zatrudnić nauczycieli w szkole pogimnazjalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 września 2012 r., Culepa Michał | Aktualne