Questions and answers

Czy podczas ustalania regulaminu ZFŚS powinien być obecny przedstawiciel ZNP niepracujący w danej szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2012 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy pracownica rozpoczynająca urlop wypoczynkowy po urlopie macierzyńskim ma obowiązek przedstawienia orzeczenia o zdolności do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2012 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Czy pracownikom, z którymi rozwiązano stosunek pracy przysługuje wyrównanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy przelew wierzytelności podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy przy podwyższeniu kapitału spółki z o.o. należy zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy spółka z o.o. ma obowiązek potrącić podatek od przekazywanej wspólnikowi dywidendy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy sprzedaż obuwia w sklepie internetowym klientowi ze Słowacji należy ewidencjonować na kasie rejestrującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2012 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy statuetki wręczane pracownikom za szczególne osiągnięcia stanowią dla nich przychód z nieodpłatnych świadczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy uchylenie decyzji organu I instancji zależne jest od rozpoczętych już robót budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2012 r., Gawroński Tomasz | Nieaktualne

Czy wystąpi nieodpłatne świadczenie w sytuacji, gdy żona pomaga mężowi w prowadzeniu działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy zakup i instalacja kabiny hydromasażu lub prysznicowej w miejscu wykonywania działalności będą kosztem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2012 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy zakup w Niemczech używanej odzieży stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2012 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy zamawiający ma wybór w kwestii określenia formy pełnomocnictwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2012 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy zamawiający może przekazać wadium komornikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2012 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy zapis z art. 49 ust. 6 ustawy o działalności leczniczej dotyczy każdego stosunku zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2012 r., Gotkowska Anna | Nieaktualne

Czy zespół obsługi szkół powinien opracować dla każdej jednostki oświatowej odrębne plany finansowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2012 r., Niemiec Renata | Aktualne

Ile urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na część etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2012 r., Mrzygłód Małgorzata | Nieaktualne

Jakie są zasady składania oświadczenia PIT-2 przez pracowników sezonowych, zatrudnianych co roku na podobny okres?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Jakie warunki powinno spełniać pomieszczenie przeznaczone na pranie odzieży roboczej w podmiotach leczniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2012 r., Brzezińska Alicja | Nieaktualne

Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi podejmującemu pracę po raz pierwszy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2012 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak należy ująć zakup towaru handlowego pod względem podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak należy ustalić podstawę opodatkowania w imporcie towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Jak opodatkować u źródła dywidendę na rzecz osoby fizycznej z Australii?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak oznaczyć nośność posadzki w pomieszczeniu składowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2012 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Jak prawidłowo dokonywać potrąceń komorniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT import towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT zwrot towaru dokonany na rzecz niemieckiego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2012 r., Matusiakiewicz Łukasz | Nieaktualne

Kiedy można amortyzować naczepę?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2012 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Kiedy należy wypłacić nauczycielowi nagrodę jubileuszową?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Kto w zakładzie pracy może demontować czujki izotopowe dymu o symbolu DIO-10A?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2012 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne

W jakim dniu powstaje obowiązek podatkowy w PCC w przypadku nabycia nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Z jaką datą należy zawrzeć umowę o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2012 r., Culepa Michał | Nieaktualne

Z jaką stawką podatnik powinien refakturować na firmę cypryjską dostawę ubrań roboczych oraz narzędzi?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2012 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Czy brak umiejętności pracy w zespole może być przyczyną rozwiązania umowy o pracę na czas nieokreślony?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2012 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy dochodzi do importu usług w przypadku zakupu w Niemczech usługi wynajmu samochodów oraz odzieży roboczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy dopuszczalne jest zawarcie umowy cywilnoprawnej z instruktorem?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2012 r., Drzewiecka Ewa | Nieaktualne

Czy do wynagrodzenia doradcy podatkowego należy doliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2012 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy Internet wykorzystywany wyłącznie w celach firmowych stanowi przychód pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy można utworzyć "rezerwę" przychodową na odsetki umowne za opóźnienie w płatności faktur?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2012 r., Mikulska Dorota | Nieaktualne

Czy na prowadzenie kursów w zawodzie stolarz można zawrzeć umowę o dzieło?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2012 r., Drzewiecka Ewa | Nieaktualne

Czy plan urządzenia lasu jest informacją publiczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2012 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy podatnik sprzedający dzieła sztuki może zastosować procedurę VAT marża?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2012 r., Mikuła Patrycja | Nieaktualne

Czy pomiędzy dyrektorem, a wicedyrektorką których dzieci zawarły związek małżeński istnieje powinowactwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2012 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy pracodawca może polecać pracownikom pracę w wymiarze przekraczającym przeciętnie 48 godzin w tygodniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2012 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy przekazanie sprzętu medycznego szpitalowi w darowiźnie generuje przychód z nieodpłatnych świadczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy stowarzyszenie może otrzymać dofinansowanie na realizację projektu w obcej walucie?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2012 r., Niemiec Renata | Nieaktualne

Czy wspólnik spółki z o.o. uzyskuje przychód z nieodpłatnych świadczeń jeśli spółka opłaci za niego faktury za usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2012 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy w związku z nabyciem w ramach WNT towarów z Anglii, podatnik musi zaksięgować otrzymaną fakturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy w związku z przeniesieniem przedsiębiorstwa do spółki z o.o. występuje w spółce sukcesja podatkowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Ile lat należy przechowywać protokoły z przeprowadzonego postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2012 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Ile urlopu przysługuje pracownikowi w przypadku równoległego zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2012 r., Mrzygłód Małgorzata | Nieaktualne

Jaka stawka VAT obowiązuje dla usługi frachtowania statków?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaką stawkę powinien zastosować podatnik, obciążając kontrahenta dodatkowymi kosztami produkcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Jaką stawkę zastosować do usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii łączącej dwie gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jakie są zasady ubiegania się o zwrot VAT od importowanych towarów, które podlegają reklamacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Jak na gruncie VAT potraktować zakup dostępu do elektronicznej książki od kontrahenta z Australii?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2012 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak prawidłowo powinien zostać naliczony odpis na ZFŚS na emeryta - byłego pracownika zatrudnionego na czas określony?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2012 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Jak rozliczyć różnice kursowe od nieoprocentowanej pożyczki otrzymanej w 2002 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kurs z jakiego dnia należy zastosować rozliczając koszty zagranicznej podróży służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Na jakiej podstawie prawnej starosta może żądać zwrotu nienależnie pobranego ekwiwalentu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 września 2012 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne