Questions and answers

W jaki sposób prezentować w sprawozdaniu rocznym koszty wejścia na rynek NewConnect?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2013 r., Michalak Marcin | Aktualne

Czy pracownikowi zatrudnionemu w weekendowym systemie czasu pracy można zlecić pracę w innym dniu tygodnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2013 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak pracodawca powinien prawidłowo ustalić terminy wypłaty wynagrodzeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2013 r., Sobieska Maria | Aktualne

Jak zakwalifikować odpady komunalne segregowane metodą suche i mokre?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2013 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Kiedy pracodawca możne skrócić odpoczynek tygodniowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2013 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy pomniejszenie WNT należy wykazać w kwietniu, gdy została wystawiona faktura na skonto przez kontrahenta z Unii?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2013 r., Postrzech Łukasz | Nieaktualne

Czy ochotnicza straż pożarna może nieodpłatnie zbierać złom na cele statutowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2013 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy świadczenie usług przedstawiciela handlowego można opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć wyjazd pracownika niebedący podróżą służbową?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy diety wypłacone byłemu pracownikowi zwolnione są z podatku dochodowego od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2013 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

W jakiej wysokości pracodawca może dokonać potrącenia z nagrody jubileuszowej pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2013 r., Drzewiecka Ewa | Nieaktualne

Kiedy pracownikowi przysługuje prawo do odprawy rentowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2013 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy istnieje konieczność korekty VAT od niezapłaconych faktur opodatkowanych w procedurze odwrotnego obciążenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2013 r., Ciepłucha Artur | Nieaktualne

Komu przysługuje prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2013 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować sprzedaż książki na CD?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Który z organów jest właściwy do wydania decyzji w sprawie zasiłku pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2013 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Czy kierownik SP ZOZ-u ma termin na złożenie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2013 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy darowane przez Miasto ruchomości powinny być opodatkowane VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2013 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

W jaki sposób ująć w kosztach podatkowych zakup pompy do cysterny, która jest przedmiotem leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2013 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jakie procedury obowiązują podatnika, który chce dokonać sprzedaży samochodu na Białoruś?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2013 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy dochodzi do wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2013 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy podatnicy mają obowiązek wykazywać na fakturze informacje o kosztach gospodarowania odpadami?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy składkę na rzecz KRUS można odliczyć od dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2013 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy wspólnota mieszkaniowa może wystąpić do sądu z wnioskiem o ustanowienie drogi koniecznej na nieruchomości sąsiedniej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2013 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Według jakiego kursu należy wystawić faktury korygujące przy WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2013 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy użyczenie sali firmie zewnętrznej do przeprowadzenia szkolenia dla pracowników rodzi obowiązek w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2013 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy zakup trzech licencji o jednostkowej wartości poniżej 3500 zł można zaksięgować w koszty?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2013 r., Zarzycki Łukasz | Nieaktualne

Czy zasinienie, obrzęk i zaczerwienienie twarzy można uznać jako uraz w wypadku przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2013 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy pracodawca może częściowo sfinansować koszt udziału pracowników w turnieju sportowym z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Co może zrobić pacjent w przypadku podejrzenia błędu medycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2013 r., Lenczowska - Soboń Katarzyna | Aktualne

Jaką odpowiedzialność ponosi pracownik, który jest wyznaczony do udzielania pierwszej pomocy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2013 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy ochroną związkową można objąć członka organizacji międzyzakładowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2013 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy zmiana w Programie ochrony środowiska dla gminy wymaga akceptacji zarządu powiatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2013 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć nabycie od dostawcy z Niemiec etykiet do oznakowania wyrobów?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Kiedy pracodawca może dokonać potrącenia komorniczego od odprawy wypłaconej pracownikowi z tytułu zwolnień grupowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2013 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy powiązania między spółką a spółką-babką uzasadniają stosowanie przepisów o cienkiej kapitalizacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2013 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy pracodawca może dokonać potrącenia zaległych składek z wynagrodzenia pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2013 r., Kozłowska Małgorzata | Nieaktualne

Jak należy prawidłowo zastosować porozumienie zmieniające warunki płacy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2013 r., Kamińska Agata | Aktualne

W jaki sposób opodatkować grunty (pastwiska), na których postawiono garaże?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2013 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Jak należy prawidłowo ustalić podstawę obliczenia dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2013 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy wypłacany pracownikom ryczałt za pranie odzieży roboczej podlega oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2013 r., Kozłowska Małgorzata | Aktualne

Jak należy zakwalifikować samowolne roboty budowlane polegające na wykonaniu dojazdu do posesji?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2013 r., Jastrzębski Maciej | Aktualne

Jakie konsekwencje wywoła na gruncie VAT zmiana definicji eksportu towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2014 r., Gumola Mariusz | Nieaktualne

Kiedy pracodawca narusza zakaz dyskryminacji w wynagradzaniu pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2013 r., Kamińska Agata | Nieaktualne

Jakim ubezpieczeniom powinien podlegać polski przedsiębiorca wykonujący jednocześnie pracę w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób opodatkować budynki, wykorzystywane w ramach hodowli koni husarskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2013 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy wyposażenie budynku, który nie jest jeszcze oddany do używania, można ująć w kosztach bezpośrednio?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 maja 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne