Questions and answers

Czy wpisowe wpłacone przez stowarzyszenie może stanowić koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2012 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy w przetargu nieograniczonym zamawiający może uzależnić wybór oferty od wcześniejszej prezentacji produktu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2012 r., Baranowska Agata | Nieaktualne

Czy ze względu na przepisy podatkowe mamy obowiązek przetrzymywania potwierdzeń zapłaty z terminala do kart płatniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Gdzie powinien zarejestrować się podatnik świadczący usługi spawalnicze we Francji?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Gdzie powinny znajdować się węże pożarnicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2012 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Jak często należy przeprowadzać szkolenia pracowników laboratorium?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2012 r., Majer Roman | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe wystąpią z tytułu przekazania na rzecz muzeum zakupionych monet okazjonalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2012 r., Gumola Mariusz | Nieaktualne

Jaki jest termin rozliczania inwentaryzacji w trakcie roku budżetowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2012 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jak opodatkować podatkiem dochodowym wynagrodzenie za usługi budowlane świadczone na nieruchomości położonej w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2012 r., Gumola Mariusz | Nieaktualne

Jak opodatkować u źródła dywidendę wypłacaną na rzecz osoby fizycznej z Belgii?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2012 r., Gumola Mariusz | Nieaktualne

Jak podatkowo rozliczać spłatę rat leasingowych wyrażonych w euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak prawidłowo dokonać potrącenia z wynagrodzenia pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2012 r., Mrzygłód Małgorzata | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć nadgodziny w równoważnym systemie czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2012 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Jak rozliczać koszty i przychody powstałe w związku ze świadczeniem usług gwarancyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak ująć w ewidencji księgowej przejęcie nieruchomości za zaległości podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2012 r., Skrzypska Dorota | Nieaktualne

Jak ująć w ewidencji księgowej zobowiązane częściowo uregulowane przez przeniesienie własności lokali mieszkalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2012 r., Niemiec Renata | Aktualne

Jak zaplanować czas pracy pracownikom obsługującym scenę pracującym w równoważnym systemie czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2012 r., Rycak Magdalena | Nieaktualne

W jakiej kwocie powinien być sporządzany plan finansowy do organizatora instytucji kultury w kwocie brutto czy netto?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2012 r., Tomczyk Edward | Aktualne

W którym momencie rozpoznać przychód z działalności gospodarczej w spółce jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 października 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak prawidłowo poinformować pracowników o zmianie systemu czasu pracy i jakich formalności należy w związku z tym dokonać?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2012 r., Rycak Magdalena | Nieaktualne

Co będzie wartością firmy po wniesieniu aportem firmy do spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy dyrektor szkoły powinien powiadomić związki zawodowe o zamiarze ukarania pracownika karą porządkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2012 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy JST może zawrzeć umowę o faktoring?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2012 r., Grodzka Eliza | Nieaktualne

Czy likwidacja środka trwałego wartego 2500 zł po roku jego użytkowania wymaga korekty VAT naliczonego odliczonego przy zakupie?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2012 r., Mikuła Patrycja | Nieaktualne

Czy można oddelegować piekarza do pieczenia bułek w markecie?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2012 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

Czy należy skorygować wartość kosztów w PKPiR męża o wartość darowanych towarów handlowych oraz wyposażenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy postępuję prawidłowo opodatkowując otrzymane dofinansowanie z PFRON za pracownika stawką 3%?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy pracodawca może zapłacić za pracownika podatek od przyznanego mu świadczenia pieniężnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2012 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy sprzedaż psów w ramach hodowli podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy wycofanie, a następnie sprzedaż samochodu z działalności może mieć wpływ na limit obrotu do kasy fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2012 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy w związku ze sprzedażą samochodu, podatnik musi korygować odliczony VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy zaświadczenie z właściwego urzędu gminy może być potwierdzeniem lat pracy w gospodarstwie rolnym rodziców?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2012 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy zobowiązania powinny być powiększone o wartość odsetek wyliczoną na dzień likwidacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2012 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Czy zwrot składek na ubezpieczenie społeczne syndyka jest dla upadłego kosztem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Do kiedy należy przyznać nauczycielom dodatek za trudne warunki pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2012 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Jaką podstawę należy przyjąć do wyliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2012 r., Mrzygłód Małgorzata | Aktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować świadczenie usługi transportowej na rzecz kontrahenta z Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką stawkę należy zastosować do dostawy posiłków dla dzieci do przedszkola?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2012 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jakie są skutki podatkowe wywołuje otrzymanie voucherów w ramach sprzedaży premiowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie skutki dla rozliczeń w CIT wywoła otrzymanie rabatu od dostawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2012 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą umowa użyczenia pojazdu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy postąpić, jeśli nie zgadzamy się ze stawką VAT obniżoną na fakturze nabycia towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak należy rozliczać produkcję, aby koszt wytworzenia wyrobów nie był ujemny?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2012 r., Kiedyk Małgorzata | Aktualne

Jak starosta może wyegzekwować obowiązki nałożone na spółkę wodną?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2012 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Jak wyliczyć wynagrodzenie chorobowe, jeśli pracownik zachorował przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2012 r., Kozłowska Małgorzata | Nieaktualne

W jakim okresie korygujemy VAT naliczony od inwestycji w obcych środkach trwałych będących nieruchomościami?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób należy obliczyć wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2012 r., Mrzygłód Małgorzata | Aktualne

W jaki sposób należy wyprowadzić działkę ze spółki, czy należy zmienić umowę spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkować cudzoziemca, który przebywa w Polsce ponad 183 dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób ująć koszt zakupu programu komputerowego w PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy istnieją przepisy określające częstotliwość wykonywania badań sanitarno-epidemiologicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2012 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Czy kwoty przekazane na fundusz remontowy w TBS lub jego środki wydatkowane na remonty, stanowią koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy można odliczyć w PIT-36 odsetki od spłaty kredytu na budowę domu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy można udostępnić dokumentację medyczną policji?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2012 r., Lenczowska - Soboń Katarzyna | Nieaktualne

Czy nauczycielowi przysługuje podwyżka, jeżeli w momencie jej przyznawania przebywał na urlopie macierzyńskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy opłata roczna za notowanie akcji na GPW stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2012 r., Gumola Mariusz | Nieaktualne

Czy o tym czy godzinami ponadwymiarowymi są godziny dydaktyczne czy świetlicowe decyduje dyrektor szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2012 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne