Questions and answers

Jaką stawkę VAT należałoby zastosować dla usługi wynajmu auta?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakich formalności należy dokonać w sytuacji zamknięcia działalności jako osoba fizyczna?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie dokumenty są wystarczające do zastosowania stawki VAT 0% dla eksportu towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2012 r., Gumola Mariusz | Nieaktualne

Jakie konsekwencje podatkowe wywoła wniesienie aportu przez spółkę z o.o. do spółki komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie są zasady finansowania studiów podyplomowych ze środków budżetowych szkoły głównej księgowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2012 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Jaki jest termin wywozu poza UE w procedurze uszlachetniania w systemie ceł zwrotnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak podatnik powinien rozliczyć świadczone usługi melioracyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2012 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak prawidłowo ustalić wysokość odprawy dla pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2012 r., Mrzygłód Małgorzata | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT korektę otrzymaną z Niemiec, a dotyczącą rabatu cenowego lub zwrotu towarów do dostawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak rozliczyć różnice kursowe w przypadku otrzymania przedpłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak rozliczyć wniesienie przez osobę fizyczną aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak skonstruować umowę na usługi sprzątania, jeśli zamawiający planuje zmianę siedziby w trakcie trwania takiej umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2012 r., Eger Katarzyna | Nieaktualne

Jak udokumentować przeniesienie majątku z działalności męża do działalności żony?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2012 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Kiedy można odliczyć VAT z faktury, na której widnieją dwie pozycje: komputer i rozszerzenie gwarancji na trzy lata?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2012 r., Gumola Mariusz | Nieaktualne

W jakim terminie trzeba złożyć zgłoszenie rejestracyjne VAT-R?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

W jaki sposób należy obliczyć kwotę ZFŚS na jednego zatrudnionego celem przeniesienia środków do innej jednostki?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 października 2012 r., Niemiec Renata | Aktualne

Czy kwoty zwrócone bezrobotnym za dojazd na szkolenia współfinansowane ze środków UE, stanowią dla nich przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy można odprowadzać ścieki w przypadku zaniku wody w rzece?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2012 r., Piętowska Ewa | Nieaktualne

Czy należności uzyskiwane z tytułu używania przez pracownika samochodu prywatnego do celów służbowych podlegają egzekucji?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2012 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy otrzymywanie benefitów przez pracowników od firmy należy opodatkować podatkiem dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2012 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy pracodawca ma prawo żądać zwrotu wypłaconej pracownikowi premii?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2012 r., Culepa Michał | Nieaktualne

Czy pracodawca może podpisać umowę o dzieło z osobą, która za pozyskanie konkretnego klienta otrzyma wynagrodzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2012 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy pracodawca może wyjątkowo powierzyć pracownikowi inną pracę niż określona w umowie o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Czy usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek podlegają zwolnieniu z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2012 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy w przypadku przekazania kosmetyków konsultantom nieodpłatnie należy naliczyć od ich wartości VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2012 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy w SIWZ na usługę sprzątania pomieszczeń biurowych można określić liczbę osób, które mają sprzątać daną powierzchnię?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2012 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy zmiana siedziby firmy wpłynie na wysokość przyznanego ryczałtu samochodowego za jazdy lokalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Do kiedy obowiązuje ochrona trwałości stosunku pracy w przypadku obniżenia wymiaru czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2012 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

Jakie prawa i obowiązki posiada przedstawiciel pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak należy interpretować zapis art. 12 ustawy o lasach w odniesieniu do przedstawionej sytuacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2012 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Kiedy należy dokonać przeliczenia uprzednio ustalonej podstawy wymiaru zasiłku?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2012 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

W jaki sposób należy obliczyć emisję niezorganizowaną z procesów malowania i spawania?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2012 r., Gall Marek | Aktualne

W jaki sposób wyliczać różnice kursowe od przychodów otrzymywanych w walutach obcych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 października 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy możliwe jest zaliczenie strat związanych z brakami na magazynie do kosztów podatkowych i jak je ująć w PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy na fakturze za wykonany remont powinna być wpisana usługa wraz z materiałami czy sama tylko usługa kładzenia glazury?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy podatek od wynagrodzenia wypłacanego nierezydentowi stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy poradnia POZ może sprzedawać pacjentom szczepionki zalecane?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2012 r., Paszkowski Artur | Nieaktualne

Czy pracownik może pracować w porze nocnej przez cały okres rozliczeniowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2012 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Czy ratownik medyczny może być oddziałowym SOR?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2012 r., Karkowska Dorota | Nieaktualne

Czy spółka z o. o. powinna skorygować faktury wystawione na spółkę cywilną, która została wniesiona do niej aportem?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy w PKPiR zakup oprogramowania wykazuje się w kolumnie "zakup towarów handlowych, czy w kolumnie "pozostałe wydatki"?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Do jakiego ministerstwa można wystąpić z prośbą o interpretację art. 29 u.d.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2012 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Jakich maksymalnych odsetek mogę domagać się w tej sytuacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2012 r., Król Arkadiusz | Aktualne

Jakie skutki podatkowe rodzi przekształcenie spółki z o.o. w spółkę akcyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak postąpić, jeśli nabywca towaru zginął w wypadku?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak sklasyfikować w ewidencji środków trwałych pompy membranowe przytwierdzone do posadzki budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Jak zaksięgować faktury zaliczkowe za wynajem powierzchni wystawienniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 października 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne