Questions and answers

W którym momencie rozpoznać przychód podatkowy za usługi udokumentowane rachunkiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2012 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy kara grzywny nałożonona przez organ egzekucyjny podlega zaliczeniu w ciężar kosztów uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2012 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Czy od transakcji kupna od osoby fizycznej dzieła sztuki o wartości powyżej 1000 zł należy odprowadzić podatek PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2012 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Czy pracodawca może dokonać potrąceń z odprawy pośmiertnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Czy pracownikowi można udzielić urlopu bezpłatnego w godzinach?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2012 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego należy uwzględniać premię regulaminową?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Czy w okresie wypowiedzenia można rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia art. 53 k.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Czy w szkole mistrzostwa sportowego mogą równolegle funkcjonować oddziały działające na zasadach ogólnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2012 r., Piszko Agata | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować realizację praktyk, które są finansowane z dotacji EFS?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaką stawkę ma wpisać w przypadku biletu lotniczego i usługi hotelowej, wystawiając fakturę z oznaczeniem NP?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak należy wykazać usługę noclegu nabytą w kraju Unii w deklaracji VAT i VAT UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć wynagrodzenie pracownika w dokumentach ubezpieczeniowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2012 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Jak w spółdzielni mieszkaniowej zaksięgować koszt podziału działek?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2012 r., Pośpieszyńska Helena | Nieaktualne

Kiedy przedsiębiorca może opłacać składki ZUS w preferencyjnej wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2012 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Z jakiego dnia zastosować kurs do wystawienia faktury wewnętrznej od przedpłaty na usługi budowlane?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2012 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Co można zaliczyć do kategorii nadzwyczajnych zagrożeń środowiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2012 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy jest jakiś termin na wystąpienie do sądu z powództwem przeciwegzekucyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2012 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Nieaktualne

Czy koszt zabiegu kosmetycznego można zwrócić pracownikowi z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2012 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy na dzień wpisu podwyższenia kapitału sp. z o.o. należy dokonać ponownej wyceny aportu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2012 r., Soprych Maciej | Aktualne

Czy opiekun medyczny lub sprzątaczka może wykonywać pracę "brudnej" instrumentariuszki na bloku operacyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy podanie błędnej, szacunkowej ilości zamawianej energii elektrycznej stanowi przesłankę odrzucenia oferty?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2012 r., Eger Katarzyna | Nieaktualne

Czy podatnik będzie miał prawo do zastosowania zwolnienia przy sprzedaży samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2012 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy podatnik powinien dokonać korekty deklaracji VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy podwyżka wynagrodzenia wpływa na wysokość podstawy zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy pracodawca może wydać polecenie pracy w nadgodzinach w innej formie niż pisemna?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2012 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy pracodawca wiedząc, że pracownica jest w ciąży powinien skierować ją na kontrolne badania lekarskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2012 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy rolnik ryczałtowy może w całości odliczyć VAT z faktury za zakup maszyny rolniczej, sfinansowanej z dotacji ARMiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy wynagrodzenie z banku płacone kontrahentowi jako bonus w stosunku do sprzedanych produktów podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Do jakiej grupy KŚT należy zakwalifikować i jaką stawką amortyzować podnośnik towarowy ręczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaka powinna być powierzchnia okien w stosunku do podłogi w pomieszczeniach do piaskowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2012 r., Majer Roman | Aktualne

Jaką stawką podatkową opodatkować lokale wydzierżawione lekarzom przeznaczone na gabinety lekarskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2012 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jaką stawkę ryczałtu należy zastosować do montażu silosów i paszociągów?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2012 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Jakie konsekwencje wywoła na gruncie VAT leasing zwrotny?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie konsekwencje wywoła na gruncie VAT zakup towaru w Chinach i sprzedaż go na Słowację?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2012 r., Małecki Paweł | Aktualne

Jak należy wykazywać w sprawozdaniu finansowym fundusz pożyczkowy utworzony przez fundację?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2012 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Jak opodatkować VAT zakup linii produkcyjnej z Włoch?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2012 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak uczestnictwo w programie lojalnościowym wpływa na opodatkowanie VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2012 r., Wojtas Michał | Aktualne

Kiedy nagroda podlega oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2012 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Kiedy pracodawca może rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę na podstawie art. 53 k.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Kiedy zaliczać do przychodów otrzymaną zaliczkę na usługi, które świadczone będą przez 3 lata?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2012 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

W którym momencie można rozpocząć amortyzować nakłady na wynajęty budynek?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy drogi wewnętrzne dojazdowe do nieruchomości stanowią przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy koszt badań lekarskich sfinansowanych pracownikom spółki przez ubezpieczyciela należy doliczyć do przychodu pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy na inwestora słusznie został nałożony obowiązek uiszczenia opłaty za wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2012 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy nauczycielom prowadzącym zajęcia na basenie należy się dodatek za warunki szkodliwe?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2012 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy okres uczęszczania do szkoły średniej można zaliczyć nauczycielowi do pracowniczego stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy podatnik zajmujący się naprawą komputerów oraz sprzedażą ich części musi zarejestrować się do VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2012 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy pracownik ma prawo bez porozumienia z pracodawcą ustalać sobie dzień wolny?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2012 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy sprzedaż wysyłkowa obrazów na rzecz klienta z Niemiec podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy wartość imprezy mikołajkowej sfinansowanej z ZFŚS należy przypisać do przychodu pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 listopada 2012 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne