Questions and answers

Czy obywatel Czech prowadzący w Polsce działalność handlową powinien zarejestrować działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy posiłki w oddziale przedszkolnym 5-cio godzinnym są obowiązkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2012 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Czy powstają różnice kursowe w przypadku przeniesienia waluty obcej pomiędzy własnymi rachunkami walutowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2012 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Czy pracownikowi należy się dodatkowa przerwa za pracę w wymuszonej pozycji ciała?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy sprzedaż udziałów w nieruchomości podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2012 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy umowa przewoźnika z zarządcą infrastruktury kolejowej na jej udostępnienie stanowi zamówienie publiczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2012 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Czy w klasach I-III szkoły podstawowej można utworzyć klasy o profilu sportowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2012 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy w przypadku zmiany stanowiska należy skierować pracownika na badania lekarskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy wynagrodzenie prowizyjne, uzależnione od obrotu, należy uwzględnić w podstawie wynagrodzenia urlopowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2012 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Do jakiego okresu zaliczyć w podatku dochodowym korekty faktur dotyczące zeszłorocznych zdarzeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Gdzie przechowuje się pracowniczą książeczkę zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2012 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkowana będzie obsługa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakich zgłoszeń i gdzie należy dokonać, aby zlikwidować spółkę jawną?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2012 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jakie obowiązki podatkowe rodzi umowa zlecenia na kwotę do 200 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jakie obowiązku na gruncie VAT ciążą w związku z rozwiązaniem spółki jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2012 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jakie skutki na gruncie VAT wywoła dla polskiego podatnika dostarczenie oprzyrządowania przez podatnika unijnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2012 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jaki kurs przyjąć do rozliczenia nabycia środka trwałego, jeśli fakturę wystawiono przed fizyczną dostawą?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2012 r., Klemens Dominik | Aktualne

Jak należy rozliczać podatkowo zwrot wydatków poniesionych na zakup środka trwałego dokonany w formie dotacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2012 r., Morska Agnieszka | Aktualne

Jak opodatkować wynagrodzenia z tytułu świadczenia przez zagraniczną osobę fizyczną usług przedstawicielstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak podatkowo rozliczać oddział spółki akcyjnej prowadzony za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak prawidłowo dokonać zmiany warunków pracy w zakresie miejsca pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2012 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Kiedy należy wypłacić odprawę pracownikowi, który odchodzi na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2012 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

W jakich godzinach powinny obowiązywać proporcje zagospodarowania czasu przebywania dzieci w przedszkolu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2012 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

W jaki sposób podatnik powinien udokumentować sprzedaż artykułów medycznych dofinansowanych z NFZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 listopada 2012 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy pracodawca może odmówić zatrudnienia pracownika pomagającego osobie niepełnosprawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2012 r., Klimkiewicz Luiza | Aktualne

Czy w związku z nieodpłatnym przekazaniem środka trwałego należy naliczyć i odprowadzić VAT należny?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2012 r., Matusiakiewicz Łukasz | Nieaktualne

Co podatnik powinien zrobić ze zwróconymi fakturami korygującymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Czy dochód uzyskany należy podać w kwocie brutto czy netto?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2012 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Czy jeśli pracownicze koszty uzyskania przychodu przekraczają dochód pracownika można je pomniejszyć do wysokości dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy książki z dedykacją zakupione jako upominki dla pracowników należy opodatkować i wystawić PIT-8C?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2012 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy miejsce przejścia lub przewody, instalacje przechodzące przez ścianę powinny być odpowiednio oznaczone?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2012 r., Majer Roman | Aktualne

Czy należy dostarczyć do ośrodka pomocy społecznej dokument potwierdzający wysokość utraconego dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2012 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Czy podatnik będzie musiał dokonać korekty podatku naliczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2012 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy podatnik może skorzystać ze zwolnienia z VAT w ramach limitu 150.000?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2012 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy przepisy podatkowe regulują maksymalny okres, w przeciągu którego podatnik może skorygować podatek należny?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy przychody z wykonywania usług na rzecz kontrahentów byłego pracodawcy można opodatkować w formie liniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy zasadne jest żądanie opłaty skarbowej przez starostwo powiatowe za stwierdzenie prawomocności decyzji?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Gdzie będzie opodatkowana usługa transportu towarów dla firmy ze Szwajcarii?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jaką stawką ryczałtu należy opodatkować punkt optyczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie konsekwencje podatkowe (PCC) ma zakup udziałów przez nowego udziałowca – również rezydenta belgijskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie konsekwencje w VAT wywoła wniesienie aportem spółki jawnej do spółki z o. o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jakie są podatkowe aspekty aportu w spółce jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe wywoła handel obwoźny na terenie Szwecji, jeśli podatnik prowadzi w Polsce sklep spożywczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2012 r., Matusiakiewicz Łukasz | Nieaktualne

Jakie wymagania powinien spełniać skład opału i jaki organ może skutecznie doprowadzić do zaprzestania działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2012 r., Czajka-Marchlewicz Bogna | Nieaktualne

Jak należy zaklasyfikować usługę polegającą na wypożyczeniu personelu kontrahentowi zagranicznemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak opodatkować nieodpłatne przekazanie sieci wodociągowej, która będzie potrzebna spółce do przyszłych inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak rozliczać w czasie wstępną opłatę leasingową?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT nieodpłatne wydanie wybrakowanych części do zezłomowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT zakup towarów od czeskiego kontrahenta, jeśli podał on na fakturze czeski NIP?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2012 r., Gumola Mariusz | Nieaktualne

Jak rozliczyć prawidłowo na potrzeby VAT usługę hotelową świadczoną w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Jak ująć w ewidencji księgowej gminy VAT zwrócony z urzędu skarbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2012 r., Niemiec Renata | Nieaktualne

Kiedy świadectwo pracy jest prawidłowo wystawione?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2012 r., Masłowski Jarosław | Aktualne