Pytania i odpowiedzi

Jak należy zaksięgować koszt zakupionych dla wybranych pracowników spółki biletów na mecz?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy OPS może przyjąć wniosek i wypłacić matce zaległe świadczenie wychowawcze od dnia narodzin dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2021 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy złożenie korekty JPK_VAT tydzień po złożeniu czynnego żalu powoduje nieważność czynnego żalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy przy rozliczaniu usługi transportowej należy wykazać VAT 23% czy 0%, jako import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2021 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy rękawy i słomki z tworzywa sztucznego będą opakowaniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jak należy zaksięgować przeniesienie budynku z WNiP na środki trwałe?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2021 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy można zatrudnić nauczyciela na dwóch umowach w tej samej szkole łącznie na 1,5 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2021 r., Pater Łukasz | Aktualne

Czy podkładki papierowe wykładane na tacy do posiłku stanowią opakowanie, z którego należy się rozliczyć?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

W którym momencie należy dokonać opodatkowania i rozliczenia odsetek od pożyczki udzielonej w formie kryptowaluty?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2021 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Czy należał się sam zasiłek rodzinny od grudnia 2020 r. czy dopiero od września 2021 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2021 r., Sabuda Anna | Aktualne

Jak należy ustalić wynagrodzenie osób zatrudnionych na podstawie wyboru?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 listopada 2021 r., SKALSKA MAGDALENA | Aktualne

Czy jako GOPS mogę wysłać prośbę do pracodawcy, który ma firmę w Niemczech o przesłanie zaświadczenia o dochodach?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy skorygowany VAT zwiększa wartość początkową środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy osoba zatrudniona na stanowisku asystenta rodziny posiada uprawnienia do piastowania tego stanowiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy do zgłoszenia budowy przyłącza należy dołączyć projekt zagospodarowania terenu składający się z części opisowej i graficznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2021 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

W jaki sposób prawidłowo ustalić dochód członka rodziny obywatela Ukrainy do zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Od którego miesiąca powinien być wypłacany zasiłek pielęgnacyjny nowemu opiekunowi prawnemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2021 r., Bochenek Michał | Aktualne

W jaki sposób ustalić dochód rodziny z gospodarstwa rolnego do zasiłku rodzinnego, które wyliczenie jest prawidłowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy koszty związane z zakończeniem działalności spółki komandytowej stanowią koszty uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy raport ooś powinien uwzględniać inwentaryzację drzew i krzewów?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2021 r., Dziamski Łukasz | Aktualne

Czy jako uzysk do zasiłku rodzinnego doliczać wyrównanie renty rodzinnej z nadpłatą?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy istnieje jakieś narzędzie administracyjne do ujednolicenia tekstu pozwolenia na wytwarzanie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2021 r., Krudysz Marcin | Aktualne

Kto powinien decydować o przyznaniu świadczenia z ZFŚS w sytuacji gdy wnioskującym jest wójt?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy jednoosobowa spółka z o.o. może ujmować w kosztach usługi świadczone przez jej wspólnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy zmiana części korytarza na hol stanowi istotne odstępstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2021 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy można przekazać środki przyznane w ramach zasiłku celowego na zakup opału na konto składu opałowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2021 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy żona może amortyzować lokal wydzierżawiony od spółki cywilnej, w której wspólnikiem jest jej mąż?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jaki sposób ustalić miejsce pobytu osoby zobowiązanej do wnoszenia opłaty za pobyt krewnego w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy Polski Ład przewiduje możliwość odliczenia strat lat ubiegłych od podstawy oskładkowania składką zdrowotną?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy jest obowiązek stosowania detekcji freonu w instalacjach klimatyzacji w budynkach hotelowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2021 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy PINB winien nałożyć na inwestora obowiązek przedłożenia projektu budowlanego zamiennego opracowanego na nowych zasadach?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2021 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy dane osobowe sygnalisty mogą być ujawnione podmiotowi prowadzącemu postępowanie wyjaśniające?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2021 r., Wilk Jakub | Aktualne

Czy składki zdrowotne można odliczać od dowolnego podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy wydatki na nasadzenia ochronne należy amortyzować?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak sformułować klauzulę informacyjną dla członków kasy zapomogowo-pożyczkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2021 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Czy spłatę kredytu żony mąż może rozliczyć w ramach ulgi na własne cele mieszkaniowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy przeterminowany lek może zostać przekazany sponsorowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2021 r., Urbaniak Monika | Aktualne

Czy możliwa jest zmiana zasad dokonywania oceny pracowniczej wbrew zapisom regulaminu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2021 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Czy sprzedaż wierzytelności stanowi transakcję finansową czy inną transakcję?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jakie wymagania powinna spełniać instalacja chemiczna?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2021 r., Majer Roman | Aktualne

Jak rozliczyć koszty ładowania samochodu elektrycznego w domu prezesa/wspólnika spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób udokumentować zaniechanie inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak sformułować zgodę na otrzymywanie powiadomień SMS o przyszłych wizytach?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 listopada 2021 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne