Questions and answers

Czy kontenery na placach budowy, przeznaczone na miejsca pracy należy wyposażyć w gaśnice przeciwpożarowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2012 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy można skorygować błędnie przyjętą stawkę amortyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2012 r., Geliński Piotr | Aktualne

Czy należy wypłacić odprawę emerytalną dla byłego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2012 r., Dzienisiuk Dorota | Aktualne

Czy nieodpłatne otrzymanie eksponatu pokazowego należy potraktować jako WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy od zakupu usługi transportu oraz organizacji szkolenia dla członków związków zawodowych możliwe jest odliczenie VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy oświetlenie ewakuacyjne wymaga przeglądów?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2012 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy podatnik korzystający ze zwolnienia z VAT powinien zapłacić VAT od sprzedaży wykupionego z leasingu samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2012 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy podatnik ma obowiązek stawić się na wezwanie urzędu, nawet jeśli wezwanie nie dotyczy jego sprawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy podatnik może dokonać odsprzedaży usługi bez doliczania marży?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy usługi wykonywane w Danii na rzecz tamtejszych podatników należy wykazywać w deklaracji VAT-7?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy usługi w zakresie przeprowadzenia transakcji typu forward mogą korzystać ze zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Jak należy prawidłowo sklasyfikować przeterminowane próby pasz zawierające antybiotyk?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2012 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Jak wycenić na koniec roku bilansowego niezafakturowane prace?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2012 r., Soprych Maciej | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy przy WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2012 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Kto powinien wydać decyzję pozwolenia na użytkowanie mostu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2012 r., Czajka-Marchlewicz Bogna | Aktualne

Za jaki okres należy naliczyć karę umowną, jeśli wykonawca usunął usterki dopiero w drugim wyznaczonym terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 listopada 2012 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Aktualne

Czy kwota dowodu wewnętrznego może być dowolna?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy nauczyciel przebywający na zwolnieniu lekarskim może uczestniczyć w rozprawie sądowej jako strona?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2012 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy podatnik może wybrać opodatkowanie usług taksówek osobowych ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2012 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy to ile dzieci jest w oddziale przedszkolnym powinno być uregulowane w uchwale rady gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2012 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Czy wydatek z tytułu nieopłaconej wcześniej opłaty za postój może być zaliczony do kosztów podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Ile razy pobiera się opłatę sądową?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2012 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jaką stawkę należy zastosować do sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Jakie konsekwencje będzie miał wyrok TK sygn. K 2/12?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2012 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jakie składki ZUS powinien opłacać pracodawca za pracownika wysłanego do pracy do USA?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2012 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jak należy rozpatrywać wnioski o przyznanie stypendium socjalnego w związku ze zmianą kryterium dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2012 r., Niemiec Renata | Aktualne

Jak opodatkować grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako rowy (W)?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak opodatkować usługę przeładunku fosforu w kraju na rzecz firmy ze Szwajcarii?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Jak prawidłowo ustalić podstawę odprawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2012 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Jak przeprowadzić procedurę uregulowania stanu prawnego gruntu zajętego trwale przez koryto rzeki?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2012 r., Czajka-Marchlewicz Bogna | Nieaktualne

Jak rozliczyć przychody niemieckiego zleceniobiorcy, który będzie otrzymywać prowizyjne wynagrodzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak ująć w klasyfikacji budżetowej wydatki dotyczące remontu ogrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2012 r., Niemiec Renata | Aktualne

Jak ustalić płatnika podatku dochodowego, jeżeli spółka emituje obligacje, a bank zajmuje się ich rozprowadzaniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak zaksięgować naliczone odsetki od pożyczki, które stają się kosztami uzyskania przychodów w momencie ich wypłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2012 r., Kiedyk Małgorzata | Aktualne

Jak zaplanować czas pracy zgodnie z przepisami k.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2012 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Komentarz: 161472

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kto jest odpowiedzialny za przygotowanie oceny ryzyka zawodowego na terenie budowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2012 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Kto powinien wydać decyzję pozwolenia na użytkowanie mostu: starosta czy powiatowy inspektor nadzoru budowlanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2012 r., Gawroński Tomasz | Aktualne

Który pracodawca jest zobowiązany wypłacić pracownikowi niepedagogicznemu nagrodę jubileuszową?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2012 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Opodatkowanie usług reklamowych świadczonych przez firmę zagraniczną

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne