Questions and answers

Komu pracodawca może udostępnić do wglądu protokół powypadkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2013 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Jak bardzo szczegółowy powinien być protokół postępowania sporządzony przez zamawiającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2013 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Jakie szkolenia z zakresu bhp powinien odbyć prezes kierujący firmą?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2013 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy należy wykonywać pomiary stężenia glikolu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2013 r., Majer Roman | Aktualne

Jaką wartość przyjąć do samochodu wprowadzonego do ewidencji środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2013 r., Wojtas Michał | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć pracownika, któremu umorzono nadpłacony zasiłek chorobowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2013 r., Gumola Mariusz | Nieaktualne

Czy członkowie komisji przetargowej muszą każdorazowo w dniu otwarcia ofert wypełnić i podpisać druk ZP-1?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2013 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkować członka zarządu, który posiada podwójne obywatelstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób ustalić czy trzy spółki spełniają definicję podmiotów powiązanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy wójt może żądać od mieszkańców utrzymania estetycznego wyglądu zabudowań oraz ogrodzeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2013 r., Ratajszczak Artur | Nieaktualne

Jak prawidłowo należy udzielić urlopu wypoczynkowego pracownikowi obsługi, który pracuje co drugi dzień?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2013 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak rozliczyć zapłacone za pracownika zaległe składki, które dotycząc wydawanych w przeszłości bonów?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy pracownikowi po powrocie do pracy po zwolnieniu lekarskim należy przedłużyć okres użytkowania odzieży roboczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2013 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy nauczycielowi, który uczestniczy w zagranicznym szkoleniu dyrektor szkoły powinien udzielić płatnego urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2013 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jakie konsekwencje może ponieść pracodawca w związku z błędnym wskazaniem daty rozwiązania umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2016 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy nauczyciel dyplomowany posiadający uprawnienia emerytalne może przejść w stan nieczynny?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2013 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jakiej formie można dokonać zmiany rodzaju umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2013 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jakie są zasady obliczania podatku od środków transportowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2013 r., Wojtas Michał | Aktualne

Jak prawidłowo zapewnić pracownikowi odpowiednią ilość dni wolnych od pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2013 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy wypadek pracownika, do którego doszło podczas zawodów sportowych może być uznany za wypadek przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2013 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Jak należy zrekompensować pracownikowi na stanowisku kierowcy pracę w dniu wolnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2013 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy przeprowadzoną transakcję należy potraktować jako transakcję trójstronną?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2013 r., Wojtas Michał | Aktualne

Jak prawidłowo wyliczyć urlop proporcjonalny dla pracownika niepełnoetatowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2013 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Czy można rozliczać koszty związane z eksploatacją prywatnych samochodów bez konieczności prowadzenia "kilometrówki"?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy ponoszone za pracownika świadczenia pieniężne stanowią jego przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Co oznacza misja i wizja jst w finansach publicznych i czym się one różnią?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2013 r., Błaszko Adam | Aktualne

Czy podwykonawcy świadczący usługi monterskie w Niemczech, powinni zarejestrować się jako podatnicy VAT UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć nabycie stali w polskiej hucie przez kontrahenta austriackiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2013 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jaką stawką VAT będzie opodatkowane wydzielenie i sprzedaż poszczególnych lokali?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Kiedy przedsiębiorca może opłacać składki na zasadach preferencyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2013 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jak potraktować niemiecką fakturę za nocleg, która dotyczy kosztu delegacji w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT z tytułu usług sprzątania i porządkowania pomieszczeń biurowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2013 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie informacje należy umieścić w formularzu ZUS Rp-7?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2013 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy PUP może działając w imieniu prezydenta miasta wystawić tytuł wykonawczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2013 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić staż pracy uprawniający pracownicę do korzystania z urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2013 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy podatnik musi stosować na fakturach pełne nazwy odbiorców?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe wywoła wynajęcie przez spółkę samochodu dostawczego od osoby prywatnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy podatnik powinien wystawiać fakturę wewnętrzną na całą wartość kosztów szkoleń i naliczyć VAT należny?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2013 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy przy sprzedaży dochodzi do eksportu pośredniego opodatkowanego 0% stawką VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości z tytułu tablic reklamowych posadowionych na gruncie spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaką stawkę należy zastosować do sprzedaży mieszanin i ciast do wytwarzania wyrobów piekarskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy w hali produkcyjnej należy umieszczać znaki drogowe przy drogach komunikacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2013 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Jakie są wytyczne dotyczące bhp w zakładzie pracy, w którym amoniak wykorzystywany jest do celów chłodniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2013 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne

Czy zakup biletu lotniczego, za pomocą karty kredytowej osoby trzeciej, można ująć w kosztach podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2017 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Do kogo należy kierować pisma i w jaki sposób, jeśli stroną jest wspólnota gruntowa o nieuregulowanym stanie prawnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2013 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy pracodawca, który zmienia lokalizację firmy powinien ponownie przeprowadzić pracownikom instruktaż stanowiskowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2013 r., Wawszczak Łukasz | Aktualne

Czy organ prowadzący może wymusić na dyrektorze zespołu szkół zmianę treści regulaminu wynagradzania?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2013 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy za koszty sporządzenia aktu notarialnego mąż podatniczki powinien wystawić fakturę ze stawką ZW?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2013 r., Postrzech Łukasz | Aktualne

Jakie obowiązku ciążą na podatniku w związku z udzieleniem pożyczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 czerwca 2013 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak zaksięgować raty za składki na ubezpieczenie samochodu, jeżeli finansującym składki jest leasingodawca?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2018 r., Mikulska Dorota | Aktualne