Questions and answers

Czy w związku z nieodpłatnym przekazaniem środka trwałego należy naliczyć i odprowadzić VAT należny?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 listopada 2012 r., Matusiakiewicz Łukasz | Nieaktualne

Co podatnik powinien zrobić ze zwróconymi fakturami korygującymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Czy dochód uzyskany należy podać w kwocie brutto czy netto?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2012 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Czy jeśli pracownicze koszty uzyskania przychodu przekraczają dochód pracownika można je pomniejszyć do wysokości dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy książki z dedykacją zakupione jako upominki dla pracowników należy opodatkować i wystawić PIT-8C?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2012 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy miejsce przejścia lub przewody, instalacje przechodzące przez ścianę powinny być odpowiednio oznaczone?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2012 r., Majer Roman | Aktualne

Czy należy dostarczyć do ośrodka pomocy społecznej dokument potwierdzający wysokość utraconego dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2012 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Czy podatnik będzie musiał dokonać korekty podatku naliczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2012 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy podatnik może skorzystać ze zwolnienia z VAT w ramach limitu 150.000?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2012 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy przepisy podatkowe regulują maksymalny okres, w przeciągu którego podatnik może skorygować podatek należny?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy przychody z wykonywania usług na rzecz kontrahentów byłego pracodawcy można opodatkować w formie liniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy zasadne jest żądanie opłaty skarbowej przez starostwo powiatowe za stwierdzenie prawomocności decyzji?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Gdzie będzie opodatkowana usługa transportu towarów dla firmy ze Szwajcarii?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jaką stawką ryczałtu należy opodatkować punkt optyczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie konsekwencje podatkowe (PCC) ma zakup udziałów przez nowego udziałowca – również rezydenta belgijskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie konsekwencje w VAT wywoła wniesienie aportem spółki jawnej do spółki z o. o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jakie są podatkowe aspekty aportu w spółce jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe wywoła handel obwoźny na terenie Szwecji, jeśli podatnik prowadzi w Polsce sklep spożywczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2012 r., Matusiakiewicz Łukasz | Nieaktualne

Jakie wymagania powinien spełniać skład opału i jaki organ może skutecznie doprowadzić do zaprzestania działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2012 r., Czajka-Marchlewicz Bogna | Nieaktualne

Jak należy zaklasyfikować usługę polegającą na wypożyczeniu personelu kontrahentowi zagranicznemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak opodatkować nieodpłatne przekazanie sieci wodociągowej, która będzie potrzebna spółce do przyszłych inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak rozliczać w czasie wstępną opłatę leasingową?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT nieodpłatne wydanie wybrakowanych części do zezłomowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT zakup towarów od czeskiego kontrahenta, jeśli podał on na fakturze czeski NIP?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2012 r., Gumola Mariusz | Nieaktualne

Jak rozliczyć prawidłowo na potrzeby VAT usługę hotelową świadczoną w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Jak ująć w ewidencji księgowej gminy VAT zwrócony z urzędu skarbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2012 r., Niemiec Renata | Nieaktualne

Kiedy świadectwo pracy jest prawidłowo wystawione?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2012 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

W którym momencie rozpoznać przychód podatkowy za usługi udokumentowane rachunkiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2012 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy kara grzywny nałożonona przez organ egzekucyjny podlega zaliczeniu w ciężar kosztów uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2012 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Czy od transakcji kupna od osoby fizycznej dzieła sztuki o wartości powyżej 1000 zł należy odprowadzić podatek PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2012 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Czy pracodawca może dokonać potrąceń z odprawy pośmiertnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2012 r., Drzewiecka Ewa | Nieaktualne

Czy pracownikowi można udzielić urlopu bezpłatnego w godzinach?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2012 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego należy uwzględniać premię regulaminową?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2012 r., Drzewiecka Ewa | Nieaktualne

Czy w okresie wypowiedzenia można rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia art. 53 k.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Czy w przypadku zamiany regulaminu wynagradzania premię uznaniową należy uwzględniać przy ustalaniu wynagrodzenia chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2012 r., Kozłowska Małgorzata | Nieaktualne

Czy w szkole mistrzostwa sportowego mogą równolegle funkcjonować oddziały działające na zasadach ogólnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2012 r., Piszko Agata | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować realizację praktyk, które są finansowane z dotacji EFS?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaką stawkę ma wpisać w przypadku biletu lotniczego i usługi hotelowej, wystawiając fakturę z oznaczeniem NP?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak należy księgować amortyzację zbiornika użytkowanego w działalności operacyjnej jednostki oraz czasami wynajmowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2012 r., Kiedyk Małgorzata | Nieaktualne

Jak należy wykazać usługę noclegu nabytą w kraju Unii w deklaracji VAT i VAT UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć wynagrodzenie pracownika w dokumentach ubezpieczeniowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2012 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Jak w spółdzielni mieszkaniowej zaksięgować koszt podziału działek?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2012 r., Pośpieszyńska Helena | Nieaktualne

Kiedy przedsiębiorca może opłacać składki ZUS w preferencyjnej wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2012 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Z jakiego dnia zastosować kurs do wystawienia faktury wewnętrznej od przedpłaty na usługi budowlane?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 listopada 2012 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Co można zaliczyć do kategorii nadzwyczajnych zagrożeń środowiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2012 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy jest jakiś termin na wystąpienie do sądu z powództwem przeciwegzekucyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2012 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Nieaktualne

Czy koszt zabiegu kosmetycznego można zwrócić pracownikowi z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2012 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy na dzień wpisu podwyższenia kapitału sp. z o.o. należy dokonać ponownej wyceny aportu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2012 r., Soprych Maciej | Nieaktualne

Czy opiekun medyczny lub sprzątaczka może wykonywać pracę "brudnej" instrumentariuszki na bloku operacyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy podanie błędnej, szacunkowej ilości zamawianej energii elektrycznej stanowi przesłankę odrzucenia oferty?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2012 r., Eger Katarzyna | Nieaktualne

Czy podatnik będzie miał prawo do zastosowania zwolnienia przy sprzedaży samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2012 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy podatnik powinien dokonać korekty deklaracji VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy podwyżka wynagrodzenia wpływa na wysokość podstawy zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy pracodawca może wydać polecenie pracy w nadgodzinach w innej formie niż pisemna?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2012 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy pracodawca wiedząc, że pracownica jest w ciąży powinien skierować ją na kontrolne badania lekarskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 listopada 2012 r., Handzlik Marta | Aktualne