Questions and answers

Czy koszty z tytułu rat leasingowych powinny być zaliczane do przychodów z tytułu nieodpłatnych świadczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2012 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy można amortyzować mieszkanie w stanie developerskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy nauczyciel przebywający w stanie nieczynnym może odmówić podjęcia pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2012 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy płacąc za rachunek wystawiony przez obywatelkę Austrii spółka jest zobowiązana do pobrania podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy podatnik może wykazać VAT do zwrotu w kwocie znacznie przewyższającej sprzedaż opodatkowaną w danym kwartale?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy podatnik prawidłowo wystawia noty obciążeniowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2012 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Czy sieci uzbrojenia terenu powinny być wykazane w deklaracji jako budowle?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy szkoła ma obowiązek zapewnić uczniowi naukę języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2012 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy wniesiony przez spółkę z o.o. aport do spółki komandytowej zorganizowanej części przedsiębiorstwa, podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Ilu palaczy i w jakim wymiarze czasu pracy należy zatrudnić w kotłowni w budynku 8-rodzinnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2012 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować przebudowę pomieszczeń po byłej kuchni na oddział neurochirurgii?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie obowiązki na gruncie VAT spoczywają na drugim w kolejności podmiocie uczestniczącym w transakcji trójstronnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2012 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jakie są zasady opodatkowania oraz zwolnienia przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jaki organ powinien zostać powiadomiony o padaniu ptaków chronionych w parku gminnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2012 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Jak na gruncie VAT rozliczyć transakcję przekazania gruntu w wieczystym użytkowaniu na cele osobiste właściciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2012 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Jak opodatkować podatkiem od nieruchomości halę targową?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Jak podatnik powinien rozliczyć zaliczkę zapłaconą na rzecz kontrahenta zagranicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Jak powinno być dokonane przeciętne tygodniowe rozliczenie czasu pracy w okresie rozliczeniowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2012 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jak prawidłowo podatnik powinnien rozliczyć VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz importu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Jak rozróżnić remont środka trwałego od jego rekonstrukcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak ująć koszty służące pośrednio przychodom, których dochodu nie uwzględnia się w podstawie opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2012 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak wystawić prawidłowo fakturę korygującą?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2012 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Według jakich przepisów należy obliczyć zwrot kosztów dojazdu do szkoły dziecka i jego opiekuna?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2012 r., Niemiec Renata | Nieaktualne

W jakiej wysokości będzie uwzględniany dodatek dyspozycyjno-dyżurny do podstawy wynagrodzenia/zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2012 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Z jakiego dnia zastosować kurs do przeliczenia faktury za usługi ciągłe?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 listopada 2012 r., Matusiakiewicz Łukasz | Nieaktualne

Czy część kosztu zakupu karnetów finansowana przez pracownika powinna być zaliczona do kosztów niepodatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy koszty procesowe i odszkodowanie stanowią koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2012 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy należy uzupełniać dodatek nocny w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2012 r., Kozłowska Małgorzata | Aktualne

Czy nauczyciel powinien zwrócić wynagrodzenie, jeżeli nie wiedział, że został z nim rozwiązany stosunek pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2012 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy obowiązek podatkowy w VAT powstaje z chwilą wystawienia faktury, czy z momentem wystawienia duplikatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy podatnik powinien rozpoznać WNT w przypadku sprowadzenia z Niemiec do oddziału firmy w Polsce samochodu osobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2012 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Czy podatnik powinien zgłosić zmianę sposobu użytkowania domu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2012 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Czy przychód z tytułu najmu należy opodatkować na zasadach ogólnych, a od nowego roku wg stawki ryczałtu 17%?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2012 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy spółka ma prawo odliczyć VAT z faktury z tytułu wynajmu mieszkania dla pracowników oraz osób spoza firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy stanowi koszt podatkowy opłata za wznowienie wypowiedzianej umowy leasingowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2012 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy udzielenie pożyczki przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności spółce z o.o. podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2012 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Czy u uczestników wycieczki powstanie przychód do opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2012 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy wyjazdy pracownika zatrudnionego w charakterze kierowcy poza siedzibę pracodawcy należy kwalifikować jako podróże służbowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2012 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy z faktury za wykup samochodu z leasingu podatnik może odliczyć pełny VAT, czy tylko 60%?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2012 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy zwolnienie z VAT usługi szkoleniowej ma zastosowanie do podwykonawców?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2012 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy zwrot środków przez właścicieli lokali do spółdzielni rodzi obowiązek wykazania w rejestrze sprzedaży VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2012 r., Wojtas Michał | Aktualne

Do jakiej grupy środków trwałych należy zaliczyć aparat cyfrowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Do kiedy rolnik ryczałtowy, który zamierza zarejestrować się jako podatnik VAT czynny, powinien złożyć VAT-R?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować organizację w żłobku dodatkowych zajęć z gimnastyki, plastyki, rytmiki?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2012 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jakie dokumenty powinien uzyskać inwestor chcąc wykonać parking na 100 samochodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2012 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Jakie przesłanki należy spełnić aby uznać lokal za używany?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2012 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Jakie skutki na gruncie VAT wywoła zakup laptopa w USA?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2012 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

Jakim podatkiem opodatkować grunty i budynki, jeśli grunt zajęty jest na potrzeby działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2012 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jak rozliczyć sprzedaż spółce z Rosji towaru nabytego poza UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2012 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jak rozliczyć w czasie zapłacone składki ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Jak wystawić fakturę i jaką zastosować stawkę VAT przy usłudze na ruchomym majątku rzeczowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2012 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Która szkoła ponosi koszty związane z wynagrodzeniem nauczyciela zatrudnionego w dwóch placówkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

W jakich przypadkach podatnik może żądać zwrotu VAT w terminie 25 dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 listopada 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy bilety z parkometru są wystarczającym dowodem księgowym w PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy firma, która otrzymała towar powinna rozpoznać import usług, jeśli sprzedającym jest kontrahent ze Szwajcarii?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 listopada 2012 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne