Questions and answers

Jak należy opodatkować świadczoną na rzecz niemieckiego kontrahenta usługę budowania sieci dystrybucji?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Jak określić miejsce świadczenia usługi serwisowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Jak powinniśmy postąpić po anulowaniu uchwały o przekazaniu środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2012 r., Gos Waldemar | Aktualne

Jak prawidłowo przejąć pracowników na podstawie art. 23(1) k.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2012 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jak prawidłowo ująć w PKPiR towar wykorzystywany do produkcji wędlin?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak prawidłowo ustalić podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2012 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić podstawę wymiaru zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2012 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Jak udokumentować zapłatę za towar bonem?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2012 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Jak ustalić wartość początkową zakupionego samochodu służbowego do celów amortyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak w PKPiR ująć koszty uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak wyliczyć zwolnienie chorobowe pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2012 r., Sender Magdalena | Aktualne

Kiedy powstaje przychód z praw majątkowych u osoby fizycznej dokonującej sprzedaży takiego prawa i w jakiej wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy w PKPiR ująć zaległą opłatę dotyczącą emisji spalin?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Kosztami którego roku będą kalendarze z logo firmy, krótką informacją o usługach oraz danymi teleadresowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób należy rozliczyć zasądzone przez sąd pracy kwoty odszkodowania i odsetki?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2012 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

W jaki sposób podatnik powinien dokonać przeliczania kwot wyrażonych w obcych walutach po 1 stycznia 2013 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2012 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

W jaki sposób podatnik powinien rozliczyć sprzedaż wyposażenia solarium?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2012 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

W jaki sposób ująć otrzymane w wyniku darowizny składniki majątku przedsiębiorstwa ojca w firmie syna?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2012 r., Wojtas Michał | Aktualne

W jaki sposób wprowadzić do ksiąg środki trwałe w leasingu, jeśli umowy zostały zawarte na przestrzeni ostatnich dwóch lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Z jaką stawką podatnik powinien obciążyć kontrahenta niemieckiego kosztami zakupu części?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 grudnia 2012 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy budynek stacji transformatorowej GPZ wraz z instalacjami należy zaliczyć do kategorii obiektu budowlanego XVIII czy XXVI?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2012 r., Jastrzębski Maciej | Nieaktualne

Czy istnieje możliwość zmiany aktu założycielskiego spółki gminnej przez wygaszenie aportu w zakresie współudziałów nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2012 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy kara umowna zwiększa wartość nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2012 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy koszty wyżywienia i hotelu są kosztami podatkowymi dla nas?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy mogę przyjąć w polityce rachunkowości, że prezes z delegacji rozlicza się raz na rok czy raz na pół roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2012 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Czy można ująć w kosztach podatkowych nieściągalną wierzytelność, która nie stanowiła wcześniej przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy organizacja szkolenia skierowanego do grupy pracowników stanowi koszt pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy osobie, z którą zawarto kontrakt menedżerski, przysługują uprawnienia wynikające z kodeksu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT zawarty w cenie nabycia bankowozu i paliwa do niego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy pracownik, który przebywa na emeryturze pomostowej powinien otrzymać świadczenie z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2012 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy przy sprzedaży lokalu handlowego podatnik może zastosować zwolnienie z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2012 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy spółka może potrącić zaliczki z wynagrodzenia pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2012 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy transakcja sprzedaży domu będzie opodatkowana VAT, czy będzie korzystała ze zwolnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2012 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy urząd skarbowy powinien wykazywać wartość budowli skoro nie jest przedsiębiorcą?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy wysokość dodatku motywacyjnego może zostać podwyższona w okresie jego wypłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2012 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy wystawca noty musi mieć potwierdzony odbiór noty?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy zakup niewykorzystanego paliwa trzeba wykazać w inwenturze rocznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy zapłacone za zleceniobiorcę składki ZUS stanowią dla ubezpieczonego przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy z niepełnoletnimi absolwentami można zawrzeć porozumienie o współpracy wolontariackiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2012 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jakie konsekwencje związane są z przedwczesnym wystawienia faktury przed dokonaniem dostawy towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Jakie obowiązki ciążą na osobie fizycznej prowadzącej jednoosobowo działalność gospodarczą, której sprawozdania finansowe będą badane?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2012 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe rodzi zbycie udziałów w celu umorzenia dla osoby sprzedającej oraz dla spółki umarzającej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie wydatki można sfinansować z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży mieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jakimi szczepieniami ochronnymi powinni być objęci pracownicy MOPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2012 r., Wawszczak Łukasz | Aktualne

Jak księgować w PKPiR duplikaty faktur za usługi telekomunikacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych rozliczyć pomyłkowo zapłacone składki ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak powinna przebiegać ewidencja umorzenia jednej z rat podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak prawidłowo dokonać potrąceń z wynagrodzenia pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Jak prawidłowo obliczyć ekwiwalent za 24 godziny urlopu, dla pracownicy zatrudnionej w wymiarze 3/4 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć kilometrówkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak prawidłowo zmniejszyć pracownikowi wymiar etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Jak rozliczać materiały zakupione w celu wykorzystania ich do świadczonych usług remontowo-budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak rozliczyć wynagrodzenie otrzymane od syndyka przez osobę nieprowadzącą działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak ująć w PKPiR koszty rozmów telefonicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak zaksięgować operacje na rachunku walutowym i kiedy powstaną różnice kursowe stosując metodę podatkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2012 r., Zarzycki Łukasz | Nieaktualne

Kto wypłaca pracownicy zasiłek macierzyński w przypadku wygaśnięcia umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2012 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Po jakim kursie przeliczyć walutę do sprawozdania ORD-U?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2012 r., Krywan Tomasz | Aktualne