Questions and answers

Jak ukarać przedsiębiorcę, który wywozi odebrane ścieki do lasu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2012 r., Piętowska Ewa | Nieaktualne

Jak w praktyce wyglądają formalności

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2012 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

W jakiej wysokości podatnik ma prawo odliczyć VAT od wykupu samochodu z leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2012 r., Małecki Paweł | Nieaktualne

W jakim terminie podatnik ma prawo odliczyć VAT z faktury VAT-RR?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2012 r., Małecki Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób deweloper powinien rozliczyć wykonanie modelu, który ma odwzorować projekt inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2012 r., Lelito Ewelina | Nieaktualne

W jaki sposób powinny być zwracane świadkowi koszty podróży na wezwanie do sądu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 listopada 2012 r., Spychalski Bartosz | Nieaktualne

Czy, w przedstawionej sytuacji, zachodzi przypadek regulacji koryta cieku?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2012 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy do okresu nauki zawodu można zaliczyć czas nauki w technikum?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2012 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Czy możliwe jest przejęcie jednego pracownika na podstawie art. 23(1) k.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2012 r., Latos - Miłkowska Monika | Nieaktualne

Czy można odroczyć termin zapłaty renty planistycznej do czasu wypłaty przez gminę odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2012 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Nieaktualne

Czy można wydać zaświadczenie o wynagrodzeniu (RP-7) na podstawie akt osobowych pracownika – nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2012 r., Culepa Michał | Aktualne

Czy nadpłaconą składkę ubezpieczenia zdrowotnego można odliczyć od podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy odszkodowanie za wady związane z dostarczonym towarem, może stanowić koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2012 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy okresy zwolnień, na których pracownik przebywał w danym roku należy sumować?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2012 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT od zakupów związanych z wykończeniem mieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2012 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy połączenie szkół w zespół powinno być udokumentowane stosownymi dokumentami?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2012 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy pracodawca ma obowiązek zapewnić pomieszczenie socjalne pracownikowi zatrudnionemu przy pracach porządkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę z pracownicą będącą w ciąży?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2012 r., Drzewiecka Ewa | Nieaktualne

Czy pracownikowi przysługuje rekompensata za udział w sobotnio-niedzielnym sympozjum?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Czy w systemie równoważnym dodatkowy urlop wypoczynkowy pracownika niepełnosprawnego udziela się w wymiarze godzinowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2012 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy w świetle obowiązujących przepisów ordynator w SP ZOZ-ie musi być zatrudniony na cały etat?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2012 r., Brzozowska-Kruczek Małgorzata | Aktualne

Czy w wydzielonej strefie LPG powinna znajdować się gaśnica?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2012 r., Majer Roman | Aktualne

Czy z akt osobowych pracowników należy usunąć kopie dowodów osobistych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2012 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy z ZFŚS można sfinansować karnety na basen?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Do kiedy należy przyznać nauczycielowi dodatek za wychowawstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2012 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jaka stawkę VAT należy zastosować w 2013 r. dla PKD 38.32Z oraz 38.31Z w zakresie odpadów komunalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2012 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jaka stawkę VAT zastosować w przypadku przeprowadzania w Niemczech szkoleń?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować usługi ekshumacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak często należy sprawdzać frekwencję na zajęciach świetlicowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2012 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jakie skutki w VAT wywoła wniesienie aportem nieruchomości do nowo utworzonej spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2012 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Jakie wynagrodzenie powinien otrzymać pracownik, który pracował w dniu 11 listopada?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2012 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczać czas pracy osoby zatrudnionej na stanowisku referenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2012 r., Rycak Magdalena | Nieaktualne

Jak ustalić wynagrodzenie dla pracownika będącego społecznym inspektorem pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Kiedy strony mogą zawrzeć umowę o dzieło?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

W jaki sposób należy wyliczyć zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych za grudzień?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób ustalić podstawę wymiaru zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 listopada 2012 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy pracodawca może poinformować pracownika wcześniej, iż po ustaniu obowiązującej umowy, zatrudnienie nie będzie kontynuowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2012 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

Czy żądanie zaświadczenia o zarobkach małżonka pracownika narusza ochronę danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2012 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Na jakich zasadach pracodawca może zawrzeć umowę o pracę z uczniem szkoły zawodowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2012 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

W jaki sposób pracodawca może wprowadzić decyzję o zaprzestaniu wypłacania nagród jubileuszowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 listopada 2012 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT powinien zastosować rolnik sprzedający zioła takie jak melisa i bratek?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 listopada 2012 r., Morska Agnieszka | Aktualne

Czy budowla stanowi wydatek inwestycyjny w Specjalnej Strefie Ekonomicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2012 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy do pracowniczego stażu pracy pracownika samorządowego należy doliczyć okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2012 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

Czy dyrektor szkoły ma prawo skierować z własnej inicjatywy nauczyciela na badania kontrolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2012 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy kwota rekompensaty za wcześniejszą spłatę zobowiązania powinna być opodatkowana VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy należy wykazać przychód z nieodpłatnych świadczeń w stosunku do obecnie sprawujących urząd władz spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy naliczony podatek od nieruchomości w ZPChr jest kosztem podatkowym na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy nauczyciel katecheta powinien przedłużyć pracodawcy zaświadczenie o niekaralności?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy opłatę karną za brak minimalnych wpływów na konto firmowe można uznać za koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2012 r., Gumola Mariusz | Nieaktualne

Czy organ może wydać pozwolenie na budowę bez przełożenia sieci, jeśli kanalizacja przebiega przez nieruchomość?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2012 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Czy osobie fizycznej można udostępnić informację dotyczącą ustalenia w drodze decyzji linii brzegu jeziora?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2012 r., Florkiewicz Ewa | Nieaktualne

Czy podatek od nieruchomości należy opłacać od wartości początkowej czy od wartości zakupu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy podatnik, który świadczy usługi stomatologiczne zwolnione z VAT ma obowiązek składania deklaracji?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Czy po zamknięciu działalności można domagać się zwrotu nadwyżki podatku naliczonego VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy praca wykonywana w trakcie urlopu bezpłatnego może być zaliczona do pracowniczego stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2012 r., Pater Łukasz | Nieaktualne

Czy pracodawca, jest zobowiązany do uzyskania zgody inspekcji sanitarnej na zakrycie folią świetlików?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2012 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy pracodawca może pozostawić na dyżurze pracowników bez osoby nadzorującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 listopada 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne