Questions and answers

Czy sprzedaż wierzytelności firmie windykacyjnej ma wpływ na korektę VAT u dłużnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2015 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy można dokonać odliczenia z faktur wystawionych przed rejestracją spółki na imiona i nazwiska wspólników?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2013 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jakie są dopuszczalne normy hałasu na salach operacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2013 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy zawieszenie działalności zwalnia z obowiązku instalacji kasy fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2013 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy działalność polegająca na sprzedaży i serwisie sprzętu medycznego może korzystać ze zwolnienia z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2013 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Jaka jest obowiązująca stawka VAT i kod PKWiU na odpady pochodzenia roślinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak udokumentować związek dodatkowego zwolnienia lekarskiego z wypadkiem w drodze z pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lipca 2013 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Na jakiej podstawie należy obliczać powierzchnię użytkową lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2013 r., Mazurkiewicz Jakub | Nieaktualne

Czy zamawiający może nie uznać referencji wykonawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2013 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Aktualne

Jaką stawkę podatku od nieruchomości zastosować w przypadku nieruchomości mieszkalnych oraz niemieszkalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy sprzedaż udziałów jednej spółki przez inną spółkę podlega PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy wniesienie aportem jednoosobowej działalności gospodarczej do spółki z o.o. podlega PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy spółka może wytoczyć powództwo cywilne przeciwko inspektorowi urzędu kontroli skarbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy pracownikowi przysługuje odprawa emerytalna?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2013 r., Dzienisiuk Dorota | Aktualne

Do kiedy powinien trwać stosunek pracy zawarty z nauczycielem zatrudnionym na zastępstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2013 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Jak prawidłowo określić stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe obowiązującą płatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2013 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Jak zorganizować czas pracy, aby uniknąć pracy w godzinach nadliczbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2013 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy zmiana technologii wykonania izolacji może stanowić podstawę żądania zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy robót?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2013 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Jakie skutki na gruncie VAT wywrze sprzedaż drewnianych palet dokonywana na terenie Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować sprzedaż grillowanych kurczaków?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2013 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jaki okres obejmują wyłączenia operacji gospodarczych przed połączeniem spółek?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2013 r., Żak Piotr | Aktualne

Jakie konsekwencje wywoła na gruncie VAT refundacja kosztów zakupu okularów dokonana na rzecz pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2013 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w VAT z tytułu odbioru odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2013 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy części zakupione do samochodu, uszkodzonego w wypadku, podnoszą jego wartość początkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2013 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak dokonać przekształcenia działalności gospodarczej z osoby fizycznej na spółkę z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy wydatki na wniesienie dopłat do spółki z o.o. stanowią koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2013 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy umowa najmu podlega PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2013 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy wniesienie udziałów jednej spółki z o.o. do kolejnej spółki z o.o. podlega PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2013 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy pracodawca może zmienić czas pracy pracownika obsługi, który znajduje się w okresie ochronnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2013 r., Handzlik Marta | Aktualne

Kto jest zobowiązany do wykonania audytu środowiskowego i na jakiej podstawie prawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2013 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Jak wyceniać rozchód waluty z jednego rachunku walutowego i jej wpływ na drugi rachunek?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2013 r., Zarzycki Łukasz | Aktualne

Jak dokonać przekwalifikowania nieruchomości inwestycyjnej do środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2013 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Czy pracodawca może bez wniosku pracownika udzielić urlopu na żądanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2013 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Czy dopuszczalne jest zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy na okres 2 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2013 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Od jakiego momentu należy liczyć odpoczynek tygodniowy przysługujący pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2013 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy mleczarnia powinna wystawić oddzielną fakturę sprzedaży za nalewanie mleka z 23% VAT i za samo mleko z 3% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy różnice kursowe, powstałe przy spłacie kredytu w euro, stanowią przychód lub koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2013 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy wypłata nagrody jubileuszowej może być zwolniona ze składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2013 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Czy możliwe jest zastosowanie procedury uproszczonej rozliczania transakcji łańcuchowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2013 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Czy podatek od czasowo wycofanego pojazdu powinien być proporcjonalnie odpisany?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2013 r., Niemiec Renata | Aktualne