Questions and answers

Jak ustalić minimalne wynagrodzenie fizjoterapeuty zatrudnionego w prywatnym gabinecie?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2020 r., Kałuża Małgorzata | Aktualne

Kiedy strona ma interes prawny w postępowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2020 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Kto powinien złożyć wniosek o zmianę pozwolenia na budowę, które uzyskało 5 inwestorów?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2020 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Który dzień wskazać jako ostatni dzień zatrudnienia, w sytuacji przedłużenia umowy do dnia porodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2020 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Na czym polega nadzór nad pracownikami podwykonawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Na jakich zasadach możliwe jest ponowne ustalenie wysokości emerytury ubezpieczonych, którzy nadal pracują?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2020 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Na jakich zasadach można doraźnie polecać pracownikom pracę w niedziele lub święta?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Na jakich zasadach można wypłacić zleceniobiorcy dodatkowe wynagrodzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2020 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Na jakich zasadach urzędnicy i inni pracownicy sądów i prokuratury nabywają prawo do nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Na jakich zasadach uwzględnić w stażu pracy nauczyciela okres pracy w gospodarstwie rolnym dziadków?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Na jaki dzień powinno się weryfikować VIES?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2020 r., Kłos Piotr | Aktualne

Na jakiej podstawie parafie są zwolnione z opłat na FGŚP?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

W którym momencie powstaje obowiązek podatkowy w VAT przy sprzedaży za pośrednictwem Amazon?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2020 r., Kłos Piotr | Aktualne

Z jakim dniem dochodzi do nawiązania stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy bycie wspólnikiem w dwóch spółkach wiąże się z obowiązkiem odprowadzenia składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2020 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może zawrzeć umowę na dostawę energii elektrycznej na czas nieokreślony?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2020 r., Tomczyk Edward | Nieaktualne

Czy kwota uzyskana w wyniku aukcji przez klub sportowy będzie podstawą opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2020 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy nauczyciel w czasie ferii, podczas swojego urlopu, powinien za darmo pełnić dyżur w szkole na zimowisku?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2020 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy poprawne jest przyjęcie, że bon rabatowy nie spełnia definicji bonu, który podlega wykazaniu w JPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2020 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy Wojewoda wydaje decyzję o nienależnie pobranych świadczeniach rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2020 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy zakład pracy powinien zapłacić odsetki za zwłokę w wypłacaniu dodatku za uciążliwe warunki pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Kiedy można rozliczyć VAT w ramach uproszczonej procedury?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2020 r., Kowalski Artur | Aktualne

Kiedy należało z pracownikiem zawrzeć umowę o pracę na czas nieokreślony?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2020 r., Pater Łukasz | Aktualne

Kiedy transakcja nie podlega opodatkowaniu polskim VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Która gmina jest właściwa do wypłaty świadczenia, obecna czy gmina poprzedniego miejsca zamieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Po jakiej cenie ująć w remanencie mieszkanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2020 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Z jaką datą należy dokonać zmiany kodu ubezpieczenia pracownika w przypadku decyzji o przyznaniu renty pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 grudnia 2020 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy do schodów terenowych również znajduje zastosowanie § 69 ust. 3 warunków technicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy gazociąg jest linią przesyłową, o której mowa w art. 414 ust. 1 pkt 4 pr.wod.?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2020 r., Stachowska Marta | Aktualne

Czy jednorazowe dofinansowanie przysługuje na zakup przez nauczyciela dwóch power banków?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy możemy zużyte boxy utylizować na terenie Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2020 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy można finansować środkami budżetowymi gminy wynagrodzenia dla członków gminnych OSP?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Czy można przyjąć zgłoszenie budowy silosu na kiszonkę ze zbiornikiem na nieczystości ciekłe o poj. do 10 m3?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2020 r., Grecki Wojciech | Aktualne

Czy na podstawie przepisów antykryzysowych można obniżyć wynagrodzenie dyrektora samorządowej instytucji kultury?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2020 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Czy na przetwarzanie odpadów poza instalacją należy ustanowić zabezpieczenie roszczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2020 r., Grzegrzółka Robert | Aktualne

Czy nauczycielowi placówki feryjnej należy się ekwiwalent za urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2020 r., Młodecki Marek | Aktualne

Czy nauczyciel spełnia warunki uzyskania prawa do urlopu dla poratowania zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy nowelizacja nowego PZP zlikwidowała zamówienia bagatelne?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2020 r., Banasik Paweł | Aktualne

Czy OPS na wniosek USC ma obowiązek udostępnienia danych osobowych świadczeniobiorcy OPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy OPS powinien wezwać wnioskodawczynię o dostarczenie wyroku rozwodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy organ może zmienić pozwolenie na budowę, jeśli zmiana nastąpiła przed 19.09.2020 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 grudnia 2020 r., Okoń Michał | Aktualne