Questions and answers

Czy obecnie można skorzystać ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn w przypadku nabycia gospodarstwa rolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy podatnik prawidłowo rozlicza świadczone usługi transportowe jako usługi o charakterze ciągłym?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2012 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy pracodawca z ważnych powodów może odwołać pracownika z urlopu bezpłatnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2012 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy pracownicy urzędów administracji publicznej powinni wykonywać badania epidemiologiczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy przy sprzedaży samochodu podatnik będzie mógł wystawić fakturę VAT marża?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Czy sprzedaż samochodu osobowego, na który pracownik otrzymał pomoc finansową, powoduje obowiązek zapłaty podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2012 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy ubezpieczenie na życie poręczyciela kredytu będzie kosztem uzyskania przychodów kredytobiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy usługa udostępniania programów telewizyjnych za pomocą nadajnika naziemnego podlega opodatkowaniu stawką 8% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2012 r., Małecki Paweł | Nieaktualne

Czy usługi geodezyjne podlegają obowiązkowi ewidencji za pomocą kasy rejestrującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy WIOŚ może ukarać mandatem karnym podmiot korzystający ze środowiska czy zatrudnionego tam pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2012 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy w ramowym planie nauczania technikum można przydzielić dwa przedmioty w zakresie rozszerzonym po 240 godz. każdy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2012 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Czy w roku 2011 należało ująć w kosztach podatkowych wszystkie zaległe opłaty, należne za lata 2008–2010?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy wystawienie jednej faktury za remont wszystkich części po upływie 2 lat będzie prawidłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaka jest procedura faktycznego wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i wycinka znajdujących się tam drzew?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2012 r., Kamińska Anna | Nieaktualne

Jaka jest wymagana wysokość umieszczenia przewodów i instalacji nad stanowiskiem pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2012 r., Majer Roman | Aktualne

Jaką stawką podatku od nieruchomości opodatkować wysypisko odpadów komunalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować organizację spartakiady w ośrodku wypoczynkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2012 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jaką stawkę ryczałtu należy zastosować do usług malowania oznakowania poziomego i pozostałych oznaczeń na drogach?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Jaką stawkę ryczałtu zastosować przy sprzedaży samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Jak dokonać korekty, jeżeli fakturę pomyłkowo zaksięgowano w styczniu zamiast w grudniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2012 r., Mikulska Dorota | Nieaktualne

Jaki dokument powinna posiadać osoba, aby legalnie sprzedać choinki z własnego lasu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2012 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Jakie są skutki finansowe i podatkowe umowy leasingu u korzystającego i finansującego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2012 r., Gos Waldemar | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe wystąpią w przypadku przyjęcia do spółki jawnej kolejnych wspólników?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jakie skutki wywoła na gruncie VAT przyjęcie do spółki jawnej nowych wspólników?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2012 r., Matusiakiewicz Łukasz | Nieaktualne

Jaki kurs waluty przyjąć w przypadku przekazania samochodu do używania?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaki podatek należy zapłacić w przypadku sprzedaży po 10 latach amortyzowanego środka trwałego w postaci lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2012 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak należy rozumieć dzień udzielenia pomocy de minimis?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2012 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Jak opodatkować wniesienie aportu w postaci posiadanych przez wnoszącego udziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Jak prawidłowo udzielić urlopu w równoważnym systemie czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2012 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak rozliczyć usługę porady prawnej wykonaną przez adwokata z Belgii?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczyć w czasie wydatki na rekultywację ponoszone przez okres 30 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak zaksięgować wypłatę odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia należności?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2012 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Kiedy ująć w PKPiR fakturę wystawioną na początku miesiąca za usługi wykonane w poprzednim miesiącu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jakiej wysokości można dokonywać potrąceń z wynagrodzenia za pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2012 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

W jakim rozdziale klasyfikacji budżetowej ująć reklamę jednostronną na ogrodzeniu boiska sportowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2012 r., Gaździk Elżbieta | Aktualne

W jakim terminie US, który uchylił zarządzenie zabezpieczenia powinien zwolnić hipotekę?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W którym momencie (miesiącu) należy ująć w PKPiR kwoty wynikające z wystawionych faktur korygujących?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2012 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy doradca podatkowy może udzielić substytucji wspólnikowi, który nie jest doradcą?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy do wyliczenia marży można uwzględniać kwotę VAT z faktur poniesienia kosztów na zorganizowane imprezy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2012 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy jest możliwe ujęcie faktur za paliwo w innym terminie niż powstał obowiązek podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2012 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy nożycowa krata odgradzająca może pełnić rolę zabezpieczenia dla prac na wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2012 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy powinniśmy na koniec roku obliczyć wymagalne odsetki od udzielonych pożyczek?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2012 r., Mikulska Dorota | Nieaktualne

Czy pracownik, który nie ma wymaganego stażu pracy może zostać przyjęty na określone stanowisko urzędnicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2012 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Czy realizator nagłośnienia na koncercie ma prawo do 50% kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy ustanowienie przez dewelopera nieodpłatnie i na czas nieokreślony służebności przesyłu podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy w podstawie wynagrodzenia urlopowego należy uwzględnić dodatkowe wynagrodzenie otrzymywane od stycznia do końca maja?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2012 r., Mrzygłód Małgorzata | Nieaktualne

Czy w związku z wydaniem nowej interpretacji ogólnej Ministra Finansów interpretacja indywidualna traci ważność?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 grudnia 2012 r., Matusiakiewicz Łukasz | Nieaktualne