Questions and answers

Czy można rozliczyć oraz wypłacić delegację dla dyrektora szkoły z kasy urzędu miasta?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2012 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w PKPiR fakturę VAT zaliczkową dokumentującą przyszły zakup nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy na jednej fakturze może występować kilka transakcji opodatkowanych w różny sposób?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy osoba fizyczna wynajmująca spółce samochód dostawczy powinna naliczyć z tego tytułu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy pracodawca może ubruttowić pracownikom świadczenia wypłacane z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2012 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy przy przekształceniu spółki cywilnej w spółkę jawną należy zapłacić PCC od przyrostu majątku?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy spółdzielnia może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki na kurs członka zarządu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy spółka cywilna może amortyzować budynek, który jest własnością poszczególnych wspólników?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy strata z tytułu zbycia wierzytelności z tytułu udzielonej pożyczki może być zaliczona do kosztów podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy wypłacony zasiłek chorobowy podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy zapomoga na członka rodziny będzie opodatkowana, czy korzysta ze zwolnienia do kwoty 2280 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować sprzedaż usługi druku publikacji naukowej przez wyższą uczelnię?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2012 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Jakie obowiązki spoczywają na podatniku w związku z otrzymaniem zaliczki na poczet dostawy eksportowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2012 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe rodzi zaciągnięcie pożyczki przez spółkę z o.o. od kontrahenta zagranicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie warunki muszą być spełnione, aby otrzymać emeryturę z Czech?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2012 r., Dzienisiuk Dorota | Aktualne

Jak opodatkować wynagrodzenie prokurenta, z którym zawarto dodatkowo umowę zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak prawidłowo ustalić podstawę dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2012 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Jak prawidłowo uwzględnić wynagrodzenie urlopowe uwzględniając wynagrodzenie za pracę w nadgodzinach?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2012 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak prawidłowo zawrzeć umowę o pracę z pracownikiem młodocianym?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2012 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

Jak ustalić przychód dla pracowników, jeżeli nie wszyscy wzięli udział w imprezie firmowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy dla usługi sortowania towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2012 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Kiedy ująć w PKPiR wystawioną notę księgową - obciążeniową?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Kiedy występuje obowiązek podatkowy w VAT, gdy usługa szkoleniowa odbywa się na pograniczu dwóch lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Kto jest uprawniony do renty rodzinnej po zmarłym pracowniku?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2012 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

Kto powinien być odbiorcą faktury: spółka cywilna, czy byli wspólnicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2012 r., Wojtas Michał | Aktualne

W jaki sposób rozliczać pracowników, którzy w ciągu roku pracują także poza granicami kraju?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

W którym miesiącu leasingobiorca powinien prawidłowo ująć w PKPiR fakturę za leasing samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Za ile dni należy wypłacić pracownikowi ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 grudnia 2012 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy do wysługi lat pracodawca może zaliczyć pracownikowi prowadzenie działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 grudnia 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy dyrektor szkoły musi zatrudnić nauczyciela po urlopie bezpłatnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 grudnia 2012 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Czy firma niemiecka może wystawić fakturę z dwoma NIP UE - polskim i niemieckim?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 grudnia 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy nauczycielowi, który nie zgodził się na zmianę warunków zatrudnienia należy przyznać odprawę?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 grudnia 2012 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy nauczycielowi, który przebywał na urlopie dla poratowania zdrowia przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 grudnia 2012 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy podatnik ma prawo odliczyć VAT z faktury za usługi odśnieżania wystawionej ze stawką 23%?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 grudnia 2012 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy podatnik może sprzedać samochody w systemie VAT marża, czy też powinien zastosować stawkę 23%?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 grudnia 2012 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy po zakończeniu 8 godzinnej pracy w porze nocnej nauczyciel może pracować kolejne 2 godziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 grudnia 2012 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy pracownicy muszą przejść szkolenie z obsługi spawarki?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 grudnia 2012 r., Majer Roman | Aktualne

Czy pracownikowi obsługi zatrudnionemu na czas zastępstwa należy się trzynastka?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 grudnia 2012 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy skierowanie na badania kontrolne można przesłać nauczycielowi pocztą?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 grudnia 2012 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy wciągarki z napędem ręcznym o udźwigu do 2000 kg objęte są dozorem technicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 grudnia 2012 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne

Czy zajęcia metodą projektu muszą być realizowane na wszystkich przedmiotach w szkole ponadgimnazjalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 grudnia 2012 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy zaległy urlop wypoczynkowy powinien być udzielany w dniach czy godzinach?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 grudnia 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Ilu miesięczna odprawa rentowa należy się pracownikowi obsługi, który decyzją ZUS uzyskał prawo do renty?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 grudnia 2012 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jakie skutki wywoła czasowe wstrzymanie inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 grudnia 2012 r., Geliński Piotr | Aktualne

Jak należy obliczyć wyższy wymiar urlopu przysługujący pracownikowi obsługi zatrudnionemu na 3/4 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 grudnia 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak podatnik powinien rozliczyć eksport towarów do Indii?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 grudnia 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

W którym miesiącu podatnik powinien ująć korektę podatku należnego w deklaracji?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 grudnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy do zlikwidowania podzielników ciepła potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2012 r., Ratajszczak Artur | Nieaktualne

Jak należy prawidłowo rozliczyć podróże pracownika, który ma dwa miejsca zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 grudnia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy bony żywieniowe można zakwalifikować jako posiłki regeneracyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy do przeprowadzenia badań z zakresu medycyny pracy stosuje się art. 4 pkt 4 p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2012 r., Szczęsny Daniel | Nieaktualne

Czy i w jakiej formie SP ZOZ musi uzyskać akceptację podmiotu tworzącego na udzielanie świadczeń komercyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2012 r., Bogusiak Marta | Aktualne

Czy koszty kontroli zwiększają koszt wytworzenia wyrobów gotowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2012 r., Soprych Maciej | Aktualne

Czy nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na licytacji komorniczej należy opodatkować PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy nauczycielowi, który rozwiązuje stosunek pracy z własnej inicjatywy przysługuje odprawa pieniężna?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2012 r., Sender Magdalena | Nieaktualne