Questions and answers

Jak prawidłowo zaplanować czas pracy pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2013 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Kiedy należy opłacić zaliczkę na ZFRON?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2013 r., Klimkiewicz Luiza | Aktualne

Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2013 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Kto może być pośrednikiem w obrocie odpadami zgodnie z zapisami nowej ustawy o odpadach?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2013 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Na jakich zasadach można przywozić do Polski zużyte opony?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2013 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej ująć raty leasingu operacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2013 r., Skrzypska Dorota | Nieaktualne

Co powinien zrobić pracodawca, który wykonał we własnym zakresie maszynę na potrzeby produkcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2013 r., Majer Roman | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może wypowiedzieć stosunek pracy pracownikom administracji i obsługi z przyczyn ekonomicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2013 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy istnieje jednoznaczny zakaz pracy pracowników w autobusie podniesionym na podnośnikach?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2013 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy można przyznać zasiłek stały z urzędu i wydać decyzję bez przeprowadzania wywiadu środowiskowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2013 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy można wystawić fakturę z góry za usługi wykonane w przyszłym miesiącu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy na wniosek pracownika można wypłacić mu nagrodę jubileuszową wcześniej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2013 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy odsetki z tytułu emisji obligacji winny być naliczane na koniec każdego miesiąca/kwartału?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2013 r., Błaszko Adam | Nieaktualne

Czy podatnik prawidłowo nalicza opłatę za wystawienie faktury w wersji papierowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2013 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy pracodawca może sfinansować pracownikowi administracji studia magisterskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2013 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy wydatek uznany na gruncie rachunkowości za błąd podstawowy wypełnia przesłanki poniesienia kosztu na gruncie CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2013 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Czy wydatki na remont parkingu zwiększają wartość środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2013 r., Niemiec Renata | Nieaktualne

Czy wymiana okien oraz drzwi w wynajmowanym lokalu stanowi koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2013 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jakie należy spełnić wymagania aby skorzystać z uproszczonej formy płacenia zaliczek miesięcznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2013 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Jakie są ograniczenia dla stosowania chloroformu w laboratorium zakładowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2013 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak jest stawka amortyzacyjna dla kosiarki?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2013 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Jak najlepiej rozwiązać sprawę pawilonu handlowego będącego składnikiem majątku likwidowanej spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć podatkowo wykonanie instalacji gazów technicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2013 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak stosować przepisy dotyczące tzw. niedostatecznej kapitalizacji, jeśli zapłata odsetek następuje w drodze kompensaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2013 r., Postrzech Łukasz | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy VAT przy sprzedaży odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2013 r., Gumola Mariusz | Nieaktualne

Kiedy wierzytelność jest uprawdopodobniona, jeśli płatność ma następować w ratach?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2013 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Na jakich zasadach podatnik może w 2013 r. skorzystać z ulgi na złe długi?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W którym momencie można zaliczyć do kosztów podatkowych w CIT kwotę zmniejszenia VAT odliczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy aby wynajmować odpłatnie jacht innym osobom, należy założyć działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy były pracownik może otrzymać paczkę z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy darowizna wynosząca 9000 zł rodzi jakieś skutki w podatku od spadków i darowizn?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy dokumentacja prowadzona w przychodni powinna być oddzielnie prowadzona przez lekarzy, pielęgniarki i położne?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2013 r., Rubacha Monika | Nieaktualne

Czy eksport płyt DVD jest zwolniony z cła wywozowego i jakie dokumenty należy dołączyć do wysyłanego towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy firma prawidłowo wystawiła fakturę, stosując NIP polski kontrahenta zagranicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2013 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy każda kolejna zmiana pensum wymaga zawarcia oddzielnego aneksu do umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2013 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy koszty modernizacji, których nie chce zwrócić współwłaściciel budynku, należy rozliczać w czasie?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2013 r., Soprych Maciej | Aktualne

Czy kwotę, o którą pomniejszono zwróconą kaucję, należy uznać za przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2013 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy lekarz zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy może pełnić dyżur medyczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2013 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy nagrodę jubileuszową wypłaca się z początkiem miesiąca?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2013 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy organ może wygasić decyzję zrid w części dotyczącej jednej z działek powstałych po podziale działki przejętej pod drogę?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2013 r., Jędrzejczak-Syrek Agnieszka | Aktualne

Czy po przekroczeniu obrotu w wysokości 150.000 zł, podatnik powinien rozliczać VAT z tytułu najmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2013 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy pracownicy obsługi w okresie przestoju mogą zostać wysłani przez pracodawcę na urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2013 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy przekazanie bonów towarowych jako nagrody w konkursie radiowym generuje przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2013 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy różnica wynikająca z osuszania zboża stanowi koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2013 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy składka zdrowotna z działalności może być na koniec roku odliczona od podatku z tytułu umowy o pracę

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy w 2013 r. po przekroczeniu przychodu w wysokości 20.000 zł podatnik będzie zobligowany do zakupu kasy fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy w budynku szkoły podstawowej można utworzyć filię istniejącego gimnazjum?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2013 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy wydatki na szkolenia poniesione przez przedsiębiorstwo stanowią opodatkowany przychód pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2013 r., Liżewski Sławomir | Aktualne