Questions and answers

Jak rozpoznać na gruncie VAT usługę złożoną?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2013 r., Gumola Mariusz | Aktualne

Kiedy faktury niezapłacone, wystawione lub otrzymane przed dniem 1 stycznia 2013 r. podlegają korekcie VAT na nowych zasadach?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Kiedy powstanie prawo do odliczenia podatku naliczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy rozpoznać w PKPiR przychód w przypadku zakupu towaru do sprzedaży wraz z montażem?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2013 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Kiedy ująć w rejestrach VAT fakturę korygującą, jeśli do tej pory podatnik nie otrzymał pierwotnej faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2013 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Według jakiej stawki VAT ująć w deklaracji zaliczkę na towar z Ukrainy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2013 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

W jakiej formie należy zwiększyć pracownikowi obsługi wymiar etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2013 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób opodatkować sprzedaż nieruchomości nabytej w 2009 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2013 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

W którym momencie kwota przedpłaty stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

W którym momencie ująć wydatek w kosztach podatkowych jeśli od nowego podatnik przeszedł z PKPiR na księgi handlowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W którym momencie zaksięgować w kosztach podatkowych duplikat faktury oraz fakturę korygującą?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2013 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy elektrofiltr do oczyszczania gazów należy zakwalifikować do budynków i budowli?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2013 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Czy elektroniczna faktura oraz potwierdzenie przelewu bankowego mogą stanowić podstawę do odliczenia ulgi internetowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy jednostki powiązane mogą w stosunku do swoich należności korzystać z ulgi na złe długi?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2013 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy kompresor o ciśnieniu 8 bar oraz pojemności zbiornika 300 l podlega zgłoszeniu do UDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2013 r., Majer Roman | Aktualne

Czy lekarz musi od 2013 r. obowiązkowo rejestrować obrót przy użyciu kasy fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy można od lutego 2013 r. zrezygnować z bycia podatnikiem VAT, jeśli obroty w ubiegłym roku wynosiły 19.000 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2013 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy najem budynku mieszkalnego na cele działalności rolniczej korzysta ze zwolnienia z podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2013 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy od 2013 r. na fakturach VAT nie można umieszczać adnotacji "VAT rozlicza nabywca"?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy od kwoty zadośćuczynienia pobierany jest podatek dochodowy od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy pomoc z ZFŚS powinna byś uzależniona od dochodu osiąganego przez pracownika w danym zakładzie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2013 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy pracownik może nie przyjąć nowych warunków pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2013 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy spadkobierca powinien sporządzić informację PIT-28 z działalności spadkodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2013 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy sprzedaż sprzętu komputerowego zobowiązuje do instalacji kasy fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2013 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

Czy strata ze sprzedaży przedawnionej wierzytelności może stanowić koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2013 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy usługa krycia klaczy podlega podatkowi dochodowemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy użyczenie auta stanowi dla podatnika przychód z nieodpłatnego świadczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2013 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy wliczając wydatki na remont baru musi być on wprowadzony do ewidencji środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2013 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego należy uwzględnić dodatek motywacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2013 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy w sytuacji świadczenia usługi przez polski oddział kontrahenta istnieje konieczność rozpoznawania importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2013 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy wydatki związane z użytkowaniem wynajętego pojazdu są kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy zwrot kosztów procesu stanowi koszt uzyskania przychodów jeżeli doszło do zawarcia ugody?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2013 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Gdzie można znaleźć wskaźniki waloryzacji kosztów uzyskania przychodów przy sprzedaży nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować odsprzedaż usługi medycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2013 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jakie przepisy regulują uprawnienia nauczycieli skierowanych na studia podyplomowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2013 r., Piszko Agata | Aktualne

Jakie skutki wywoła na gruncie VAT wniesienie całego przedsiębiorstwa do spółki komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2013 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak prawidłowo należy wyliczyć pracownikowi administracji szkolnej staż do urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2013 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak prawidłowo opłacić składki na ubezpieczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2013 r., Kozłowska Małgorzata | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT nabycie przez pracowników w Niemczech usługi dostępu do internetu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć wydatki poniesione przez kopalnię w celu stworzenia odpowiednich warunków wydobycia?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy pracownica nabędzie prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2013 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Kiedy u pracownika powstaje przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2013 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Na ilu uczniów przypada etat pielęgniarki szkolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2013 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

W jaki sposób należy rozliczyć na gruncie VAT import usługi utrzymania sprzętu komputerowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2013 r., Małecki Paweł | Aktualne

W jaki sposób w zespole szkolno-przedszkolnym oblicza się nauczycielowi wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2013 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

W którym momencie należy rozliczyć korektę składek ZUS opłacanych za osobę współpracującą?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W którym momencie powstaje przychód z tytułu refaktury wystawianej za media w wynajmowanym mieszkaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2013 r., Geliński Piotr | Aktualne

Czy ciepłownia musi posiadać instrukcje kancelaryjną i archiwizacyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2013 r., Tomczyk Edward | Nieaktualne

Czy koszty opakowań zbiorczych należy traktować jako koszty pośrednie czy bezpośrednie?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 stycznia 2013 r., Krywan Tomasz | Aktualne