Pytania i odpowiedzi

Czy nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej powinien mieć wyznaczony czas na stałe przerwy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2014 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

W jaki sposób należy dokonać przeniesienia oddziału przedszkolnego istniejącego w szkole podstawowej do przedszkola?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2014 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży kart paliwowych na stacjach benzynowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2016 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT tworzenie muzyki do reklam?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jakim terminie należy rozliczyć VAT z tytułu WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT z tytułu importu licencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować pośrednictwo w sprzedaży biletów do muzeum/

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć fakturę zaliczkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy prawidłowo wyliczyć terminy przy doręczaniu pism przez pracownika organu podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy sprzedaż udziału w prawie do uzyskania patentu na wynalazek podlega opodatkowaniu 23% stawką VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy otrzymana pomoc de minimis jest przychodem z działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT zamianę prawa wieczystego użytkowania gruntu na budynek o tej samej wartości?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Ilu osobową rodzinę uznaje się na gruncie ustawy o pomocy społeczne za wielodzielną?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2014 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy w przypadku pełnienia dyżuru pracownikowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za każdy dzień dyżuru?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2014 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2014 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy wypłata nadwyżki ponad wpłaconą kwotę, która jest zwracana kupującemu, podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2014 r., Kłos Piotr | Aktualne

Od kiedy radiolodzy będą mogli pracować w przedłużonym wymiarze czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2014 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak wyznaczyć początkową datę wliczania pracowników do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2014 r., Klimkiewicz Luiza | Aktualne

Czy chory pracownik może złożyć pisemną deklarację wyrażającą chęć kandydowania do władz związku?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2014 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Kiedy zapisy w umowie należy traktować jako zakaz konkurencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2014 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy składowisko odpadów jest instalacją?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2014 r., Oleksyn-Wajda Agnieszka | Aktualne

Jaka jest podstawa prawna dla symbolu B6 - recykling materiałowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2014 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy zamawiający ma obowiązek przechowywać próbki artykułów spożywczych przez 4 lata od daty zakończenia postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2014 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy świadczenie przez podatnika usługi korzystają ze zwolnienia z VAT jako służące przywracaniu zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2014 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

Jak podatnik powinien rozliczyć darowiznę pieniężną?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

W jakim czasie pracodawca powinien wydać pracownikowi środki ochrony indywidualnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2014 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy podatnik może sprzedać samochód na fakturę VAT marża?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2014 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jaki kurs należy przyjąć przy przeliczaniu kwot wyrażonych w walutach obcych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2014 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jakie konsekwencje podatkowe wywoła skompensowanie odsetek pomiędzy spółką, a prezesem?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2014 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

W jaki sposób powinien rozliczyć się podatnik, który uzyskał pieniądze po zmarłym współmałżonku?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2014 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

Kiedy podatnik może odliczyć VAT z faktury zakupu węgla?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2014 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy pracownik powinien potwierdzić w formie pisemnej fakt otrzymania świadczenia z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2014 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

Czy do obsługi łuparki pracownik musi posiadać szczególne uprawnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2014 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy przedsiębiorca może korzystać ze zwolnienia podmiotowego z podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy wydatki poniesione na zakup książek można ująć w kosztach podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2014 r., Jurek Marek | Aktualne

W jaki sposób należy rozliczyć PIT-11 po zmarłym małżonku?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2014 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować w restauracji potrawę, do której przyrządzenia dodano alkohol wysokoprocentowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy kontenery stalowe na placach budowy należy uziemiać?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2014 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Kiedy wezwanie zespołu wyjazdowego NPL jest uzasadnione?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2014 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Nieaktualne

Jakie decyzje wynikające z ustawy Prawo wodne są wymagane przy prowadzeniu kabla wzdłuż korpusu wału przeciwpowodziowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2014 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy można odliczyć VAT z faktury dotyczącej refaktury kosztów ubezpieczenia samochodów leasingowanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2014 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy pracownikowi administracyjnemu za okres zwolnienia lekarskiego należy wypłacić zaległy dodatek funkcyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2014 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne