Questions and answers

Czy podatnik prawidłowo nalicza opłatę za wystawienie faktury w wersji papierowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2013 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy pracodawca może sfinansować pracownikowi administracji studia magisterskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2013 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Czy wydatek uznany na gruncie rachunkowości za błąd podstawowy wypełnia przesłanki poniesienia kosztu na gruncie CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2013 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Czy wydatki na remont parkingu zwiększają wartość środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2013 r., Niemiec Renata | Nieaktualne

Czy wymiana okien oraz drzwi w wynajmowanym lokalu stanowi koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2013 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jakie należy spełnić wymagania aby skorzystać z uproszczonej formy płacenia zaliczek miesięcznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2013 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Jakie są ograniczenia dla stosowania chloroformu w laboratorium zakładowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2013 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Jak jest stawka amortyzacyjna dla kosiarki?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2013 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Jak najlepiej rozwiązać sprawę pawilonu handlowego będącego składnikiem majątku likwidowanej spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć podatkowo wykonanie instalacji gazów technicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2013 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak stosować przepisy dotyczące tzw. niedostatecznej kapitalizacji, jeśli zapłata odsetek następuje w drodze kompensaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2013 r., Postrzech Łukasz | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy VAT przy sprzedaży odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2013 r., Gumola Mariusz | Nieaktualne

Kiedy wierzytelność jest uprawdopodobniona, jeśli płatność ma następować w ratach?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2013 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Na jakich zasadach podatnik może w 2013 r. skorzystać z ulgi na złe długi?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W którym momencie można zaliczyć do kosztów podatkowych w CIT kwotę zmniejszenia VAT odliczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 stycznia 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy aby wynajmować odpłatnie jacht innym osobom, należy założyć działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy były pracownik może otrzymać paczkę z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy darowizna wynosząca 9000 zł rodzi jakieś skutki w podatku od spadków i darowizn?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy dokumentacja prowadzona w przychodni powinna być oddzielnie prowadzona przez lekarzy, pielęgniarki i położne?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2013 r., Rubacha Monika | Nieaktualne

Czy eksport płyt DVD jest zwolniony z cła wywozowego i jakie dokumenty należy dołączyć do wysyłanego towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy firma prawidłowo wystawiła fakturę, stosując NIP polski kontrahenta zagranicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2013 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy każda kolejna zmiana pensum wymaga zawarcia oddzielnego aneksu do umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2013 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy koszty modernizacji, których nie chce zwrócić współwłaściciel budynku, należy rozliczać w czasie?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2013 r., Soprych Maciej | Aktualne

Czy kwotę, o którą pomniejszono zwróconą kaucję, należy uznać za przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2013 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy lekarz zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy może pełnić dyżur medyczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2013 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Czy nagrodę jubileuszową wypłaca się z początkiem miesiąca?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2013 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy należy potrącić podatek u źródła od wynagrodzenia prezesa polskiej spółki, zatrudnionego u holenderskiego pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy organ może wygasić decyzję zrid w części dotyczącej jednej z działek powstałych po podziale działki przejętej pod drogę?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2013 r., Jędrzejczak-Syrek Agnieszka | Nieaktualne

Czy po przekroczeniu obrotu w wysokości 150.000 zł, podatnik powinien rozliczać VAT z tytułu najmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2013 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy pracownicy obsługi w okresie przestoju mogą zostać wysłani przez pracodawcę na urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2013 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Czy przekazanie bonów towarowych jako nagrody w konkursie radiowym generuje przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2013 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy różnica wynikająca z osuszania zboża stanowi koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2013 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy składka zdrowotna z działalności może być na koniec roku odliczona od podatku z tytułu umowy o pracę

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy w 2013 r. po przekroczeniu przychodu w wysokości 20.000 zł podatnik będzie zobligowany do zakupu kasy fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy w budynku szkoły podstawowej można utworzyć filię istniejącego gimnazjum?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2013 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy wydatki na szkolenia poniesione przez przedsiębiorstwo stanowią opodatkowany przychód pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2013 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy w związku z bezpłatnym użytkowaniem powstanie u podatnika przychód, który ma on obowiązek opodatkować i wykazać w zeznaniu rocznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2013 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy z refakturowanej przez leasingodawcę faktury za ubezpieczenie samochodu można odliczyć całość VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2013 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jaką stawką zryczałtowanego podatku dochodowego opodatkować usługi uruchamiania i naprawy pieca centralnego ogrzewania?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jaki adres powinien znajdować się na rachunkach dotyczących poniesionych wydatków związanych z wynajmowaniem lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2013 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Jakie są zasady refakturowania opłat za media przy usłudze najmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaki wymiar urlopu przysługuje pracownikowi młodocianemu, który pracuje tylko w piątki?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2013 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jak powinno wyglądać rozliczanie kamienicy przy wykorzystaniu PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak prawidłowo obliczyć wymiar urlopu w przypadku równoległego zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2013 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak prawidłowo powinien się rozliczyć podatnik samotnie wychowujący niepełnosprawne dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak rozumieć pojęcie stałej obsługi prawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak ustalić różnice kursowe w celu ujęcia otrzymanej kwoty w PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak zaksięgować w spółce z o.o. (wspólnik) pokrycie straty w spółce jawnej z wniesionych kapitałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2013 r., Soprych Maciej | Aktualne

Kiedy powinny być potrącone koszty składek na ubezpieczenie wypadkowe (NNW) pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT z tytułu podatku należnego zawartego w fakturach za opłaty eksploatacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne