Questions and answers

Czy od faktury opłaconej przy pomocy bonu można odliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy opłata na rzecz agencji pracy tymczasowej za przejęcie jej pracownika powinna być opodatkowana VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy organ powinien żądać uzgodnienia PPOŻ i sanitarnej projektu budowy wiaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Prochera Witold | Aktualne

Czy oświetlenie ewakuacyjne podlega przeglądom tak samo jak urządzenia przeciwpożarowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy otrzymana dotacja w związku z koronawirusem stanowi podstawę opodatkowania VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy podkładki ocynkowane i podkładki powiększone FI 6 powinny być oznaczane kodem GTU?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy posiadając pozwolenie na przetwarzanie odpadów można wytworzyć odpad do 5000 Mg bez pozwolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy pracodawca przestając płacić pensję pracownikowi, z mocy prawa staje się zadłużony wobec US?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy pracownicy osiągający wiek emerytalny po likwidacji jednostki oświatowej nabędą prawo do odprawy emerytalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy pracownik obsługi ma prawo do dodatku specjalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy przekazanie tytułów wykonawczych przez organ podatkowy do urzędu skarbowego przerywa bieg terminu przedawnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy przychód z tytułu odszkodowania za szkodę w pojeździe jest zwolniony z podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy przysługuje świadczenie wychowawcze na syna, który został umieszczony w MOW?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy rozszerzenie działalności o przetwarzanie odpadów wymaga uzyskania nowej decyzji środowiskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Grzegrzółka Robert | Aktualne

Czy różnice kursowe będą stanowiły koszt podatkowy i przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy sprzedawca choinki mógł wystawić fakturę bez VAT z zastosowaniem odwrotnego obciążenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy usunięcie zadrzewienia może negatywnie wpłynąć na konkretny obszar Natura 2000?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Grecki Wojciech | Aktualne

Czy w nowym pliku JPKV7M należy oznakować duplikat faktury symbolem DF?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy w podstawie wynagrodzenia chorobowego należy uwzględnić wypłacony ekwiwalent za pranie odzieży roboczej

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy w przypadku jeśli klient nie prosi o fakturę możliwe jest jedynie prowadzenie ewidencji sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy wspólnicy spółek komandytowych będą mogli odliczać składki ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy wykazujemy osobę niebędącą nauczycielem w sprawozdaniu płacowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Czy wykazywać transakcję sprzedaży samochodu do niemieckiej firmy w VAT-UE oraz jaką stawkę marży zastosować?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Czy wyliczając podstawę dodatkowego wynagrodzenia rocznego uwzględnia się wynagrodzenie za dni opieki nad dzieckiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy wymiar urlopu wypoczynkowego ulega obniżeniu o okres odbywania ćwiczeń wojskowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy wynagrodzenie za czas przestoju wlicza się do podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy wysokość schodka zamontowanego przy maszynie powinna być zależna od wagi pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Majer Roman | Aktualne

Czy zamontowanie dodatkowej kuchenki i tym samym wydłużenie instalacji gazowej to zmiana istotna czy nieistotna?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Czy zasiłek macierzyński ulega skróceniu w razie urodzenia kolejnego dziecka w okresie urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy źródłem zapłonu w strefie zagrożenia wybuchem może być elektryzująca się odzież?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Jaką datę wykonania powinna mieć umowa, aby można było skorzystać z mechanizmu wydatków niewygasających?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Jaką dietę z tytułu podróży służbowych można zapisać w regulaminie wynagradzania?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaką podstawę należy uwzględnić ustalając wynagrodzenie pracownika za czas choroby?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jaką umowę z pracownikiem powinien zawrzeć zarządca sukcesyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Jakie PKD ma sprzedaż w zakładzie fryzjerskim świeczek dekoracyjno-leczniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jakie są konsekwencje prawne niewysłania pracownikowi informacji o okresie przechowywania dokumentacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Jakie skutki w VAT wywiera przekazanie przez małżonka samochodu ze swojej działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak liczymy limit do kasy fiskalnej w przypadku usług przez internet?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak należy zmienić omyłkowo przyjętą nazwę szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 grudnia 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne