Questions and answers

Jak rozliczyć sprzedaż części nieruchomości zakupionej w 2010 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2013 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy zmiana odpłatności za usługi opiekuńcze może działać wstecz?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2013 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Jak rozliczyć zakup towarów w Niemczech i sprzedaż firmie hiszpańskiej, która z kolei sprzedaje je firmie polskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować do sprzedaży pieczywa wypiekanego z mieszanki ziaren?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2013 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT eksport bezpośredni?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2013 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

W jaki sposób amortyzować ulepszenie zamortyzowanej nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2013 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Jakie działania marketingowe wykonywane w jednostce należy opodatkować VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2013 r., Twardoch Sebastian | Aktualne

Jak rozliczyć kwotę otrzymaną z tytułu usług świadczonych na rzecz Google Adsense?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2013 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak i kiedy powinnam zaksięgować do VAT w zakup towarów (używane plecaki oraz laptopy) ze Stanów Zjednoczonych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2013 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT zakup urządzenia dokonany w Chinach, jeśli nie zostało ono przetransportowane do Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2013 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy można kupić kasę bez możliwości wpisywania NIP?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy odsprzedaż samochodu kupionego bez VAT zawsze podlega zwolnieniu od tego podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2013 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy można umorzyć opłatę dodatkową w przypadku śmierci zobowiązanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2013 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Nieaktualne

Czy składki członkowskie płacone do Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa stanowią koszty uzyskania przychodu w całości?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy przysługuje nam prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia prezentu dla wykonawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Co zrobić, gdy dłużnik nie płaci kosztów upomnień?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2013 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Aktualne

Po jakim kursie należy przeliczyć fakturę zbiorczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT koszty wysyłki zakupionego przez internet towaru używanego, opodatkowanego w systemie VAT-marża?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2013 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy stowarzyszenie nieprowadzące działalności gospodarczej może wystawiać rachunki?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2013 r., Gumola Mariusz | Nieaktualne

Czy VAT zawarty na fakturze VAT RR stanowi dla podatnika koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 października 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT świadczenie kompleksowej usługi organizacji kongresu farmaceutycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2013 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT wynajem środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak prawidłowo udokumentować na gruncie VAT rabat?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2013 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy stosowanie normy PN-EN 671-3:2009 jest obligatoryjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2013 r., Majer Roman | Aktualne

Co ma decydujące znaczenie dla uznania gruntu na potrzeby VAT za budowlany?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2013 r., Twardoch Sebastian | Aktualne

Czy pracownicy obsługujący chromatografy gazowe zasilane gazami technicznymi powinni przejść dodatkowe szkolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2013 r., Zamajtys Krzysztof | Nieaktualne

Czy sprzedaż samochodu osobowego, który jest towarem używanym korzysta ze zwolnienia od VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2013 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

W jaki sposób udzielić równoważnego okresu odpoczynku pracownikowi, który został wezwany do pracy w związku z awarią?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2013 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT wewnątrzwspólnotowe nabycie samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

O jakich rodzajach samochodów jest mowa we wniosku derogacyjnym dot. odliczenia VAT od nabycia samochodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie substancje chemiczne niezbędne na potrzeby obronności państwa są zwolnione z wymagań rozporządzania REACH?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2013 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy starosta reprezentujący Skarb Państwa może formalnie złożyć wniosek do wydziału architektoniczno-budowlanego swojego organu o wydanie pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 października 2013 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Nieaktualne

Jakie skutki zrodzi na gruncie VAT darowizna samochodu, przy którego zakupie odliczono 60% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2013 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie konsekwencje wywoła na gruncie VAT przekazanie budynku na własne prywatne cele?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować sprzedaż nieruchomości niemieszkalnej, na którą poniesiono nakłady?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2013 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jaka norma czasu pracy obowiązuje rejestratorkę zatrudnioną w podmiocie leczniczym, kóra nie ma wykształcenia medycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2013 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak należy udokumentować zwrot przez pracownika sfinansowanych przez pracodawcę kosztów studiów i szkolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2013 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jaką wartość przyjąć jako wartość początkową, gdy grunty nabyto z bonifikatą stanowiącą pomoc de minimis?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2013 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy koszty wyżywienia i hotelu będą przychodem dla członka Rady Nadzorczej będącego na szkoleniu wyjazdowym

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2013 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy przedmiotem umowy o dzieło może być pomalowanie klatki schodowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2013 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Jaki kod odpadu należy nadać stalowym prętom pochodzącym ze zużytych wierteł?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2013 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy do każdej roboty budowlanej Zamawiający musi sporządzić projekt budowlany i przedmiar robót?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2013 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy należy wykazać na liście płac wypłatę świadczeń z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne