Questions and answers

Czy błędne oznaczenie dokumentu - "nota" zamiast "faktura" - uniemożliwia odliczenie podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2013 r., Matusiakiewicz Łukasz | Nieaktualne

Czy dla każdego kraju, do którego pracownik jest oddelegowany, okres delegowania liczony jest oddzielnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2013 r., Kozłowska Małgorzata | Nieaktualne

Czy dodatek specjalny należy uwzględnić w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2013 r., Kozłowska Małgorzata | Nieaktualne

Czy dyrektor publicznej szkoły podstawowej może wprowadzić opłaty za pobyt dzieci w "zerówce" powyżej pięciu godzin?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2013 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Czy działalność w zakresie usług protetycznych można opodatkować ryczałtem ewidencjonowanym?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy można odmówić podpisania kolejnego aneksu do umowy jeśli przyczyna podpisania pierwotnego aneksu jest dalej aktualna?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2013 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Aktualne

Czy można przyznać świadczenie pielęgnacyjne na matkę dla córki, która jest jednocześnie rodziną zastępczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2013 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Czy można zatrudnić na podstawie umowy o dzieło osoby, które będą wykonywać koła rowerowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2013 r., Kamińska Agata | Nieaktualne

Czy nauczyciel realizujący nauczanie indywidualne może być zobowiązany do realizacji godzin ponadwymiarowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2013 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Czy opłacony 19% VAT należny w Niemczech jest kosztem uzyskania przychodu w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2013 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy podatniczka może odliczyć nieodliczone składki zdrowotne od składek z emerytury?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2013 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy podatnik powinien rozpoznać przychód z nieodpłatnego otrzymania segregatorów?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2013 r., Postrzech Łukasz | Nieaktualne

Czy pracodawca może zatrudnić pracownika na łączonym stanowisku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2013 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy w przypadku umorzenia udziałów bez wynagrodzenia należy wystawić informację PIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2013 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy w związku z wymianą nawierzchni na placu należy podwyższyć wartość budowli dla celów podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy zgodne z przepisami jest nieodprowadzanie składki zdrowotnej od części wynagrodzenia zwolnionego z podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2013 r., Kozłowska Małgorzata | Nieaktualne

Jaka wysokość ekwiwalentu przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na 1/4 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2013 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Jakiej wysokości przysługuje zasiłek chorobowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2013 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Jakie koszty uzyskania przychodu zastosować do wynagrodzenia członka rady nadzorczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2013 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Jakie wartości należy wykazać w deklaracji RCA?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2013 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Jak liczyć proporcje zapłaconej faktury początkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak powinno wyglądać księgowanie faktury za pobyt w hotelu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2013 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć godziny pracy nocnej pracownika samorządowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2013 r., Kobus Iwona | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT usługi szycia na materiale powierzonym świadczone na rzecz kontrahenta z Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2013 r., Postrzech Łukasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć obniżkę czynszu w związku z nakładami na przebudowę wynajętego lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2013 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Jak ująć w ewidencji księgowej zaliczenie nadpłaty w ZUS na poczet przyszłych składek?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2013 r., Błaszko Adam | Aktualne

Kiedy firma powinna sporządzić korektę listy płac?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2013 r., Mrzygłód Małgorzata | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy z tytułu WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2013 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek w podatku dochodowym, a kiedy w VAT w przypadku zaliczek pobranych na poczet dostaw i usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2013 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Kiedy wydatki na ulepszenie maszyny powodują zwiększenie wartości początkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2013 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

W jaki sposób należy wykonawcy obniżyć wynagrodzenie, jeśli wykonał roboty niezgodnie ze STWiOR?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2013 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Aktualne

W jaki sposób opodatkować dochody osoby fizycznej uzyskane w Holandii oraz Nigerii?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób ująć w kosztach podatkowych, koszty zawieszone na "rozliczeniach międzyokresowych kosztów"?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 lutego 2013 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy osobie zainteresowanej można udostępnić dokumentację wywiadu środowiskowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2013 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy dach może być traktowany jako taras dla jednego mieszkańca wspólnoty mieszkaniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2013 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy do stażu pracy pracownika zalicza się okres odbywania stażu po dniu zaliczenia do stopnia niepełnosprawności?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2013 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

Czy istnieje wzór decyzji o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2013 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy SP ZOZ zobowiązany jest do udostępnienia na wniosek listy osób dyżurujących na SOR-ze w danym dniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2013 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy umowę przelewu wierzytelności za 100% jej wartości należy opodatkować PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2013 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Czy w celu zakupu książek do biblioteki można zastosować tryb zapytania o cenę?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2013 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Ile wynosi naliczenie funduszu socjalnego na jednego nauczyciela w 2013 roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2013 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Jaką stawką ryczałtu opodatkować usługi kateringowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2013 r., Wojtas Michał | Nieaktualne